KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 16 d., šeštadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.ltE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi Komisijos narių patvirtintu metinės veiklos planu:

  1. kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;
  2.  surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  3.  nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl kompleksinės pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  4.  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
  5.  pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
  6.  koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
  7.  teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotos pagalbos vaikams bei jų tėvams (globėjams) tobulinimo;
  8.  atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

Komisijos nariai:

Komisijos nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Edita Kučinskienė – pirmininkė

Edita.Kucinskiene@klaipeda.lt

(8 46) 39 61 59

Audra Daujotienė – pirmininko pavaduotoja

audra.daujotiene@klaipeda.lt

(8 46) 39 60 05

Indrė Valužienė - sekretorė

indre.valuziene@klaipeda.lt

(8 46) 39 61 81

Janina Asadauskienė – komisijos narė

janina.asadauskiene@klaipeda.lt

(8 46) 39 60 71

Dalia Bortnikienė – komisijos narė

daliabortnikiene@gmail.com

 

Rita Bratėnaitė-Vitkienė – komisijos narė

direktorius@gerovescentras.lt

 

Violeta Jokubynaitė – komisijos narė

violetajo@gmail.com

(8 46) 22 47 38

Inga Jonikienė – komisijos narė

kmpi@klaipedospi.lt

 

Audronė Liesytė – komisijos narė

audrone.liesyte@klaipeda.lt

(8 46) 39 60 33

Virginija Kazakauskienė – komisijos narė

virginija.kazakauskiene@klaipeda.lt

(8 46) 39 61 49

Milda Repečkaitė – komisijos narė

milda.repeckaite@gmail.com

 

Rita Ušinskienė – komisijos narė

rita.usinskiene@prokuraturos.lt

 

Alina Vaičekauskienė – komisijos narė

alina.vaicekauskiene@policija.lt

 

Airidas Vitkevičius – komisijos narys

airidas.vitkevicius@klaipeda.lt

(8 46) 30 02 77

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė – Edita Kučinskienė, tel. nr. (846) 39 61 59, el. p. Edita.Kucinskiene@klaipeda.lt.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Komisijos 2017 m. veiklos planas

Komisijos 2016 m. veiklos ataskaita

Komisijos 2016 m. veiklos planas

Komisijos 2015 m. veiklos ataskaita 

Komisijos 2015 m. veiklos planas

Komisijos 2014 m. veiklos ataskaita

Komisijos 2014 m. veiklos planas

Komisijos 2013 m. veiklos ataskaita

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patvirtintos dokumentų formos dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ir komplesiškai teikiamos pagalbos

Kompleksiškai teikiamos pagalbos ataskaitos forma

Prašymas dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo

Prašymas įstaigoms dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės

Prašymas tėvas ir globėjams dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiuros priemonės

Vaiko nuomonės forma

 

Atgal
Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-21 13:50:06
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS