KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 18 d., pirmadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.ltE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Naujienos
Skelbimai
KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ KONKURSUI

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyrius kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursui 2018 m.
Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-187.
2018 m. konkursui priimami šių sričių ir programų projektai:

 

 

Sričių projektai:

Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas) ir dizainas;

Scenos menai: muzika, teatras, šokis, cirkas ir kt;

Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra;

Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida;

Jūrinė kultūra ir edukacija;

Bendruomeniškumą skatinantys projektai;

Kultūros edukacija;

Menininkų rezidencijos.

 

Programų projektai:

Teatrinio meno sklaida;

Muzikinių programų rėmimas;

Klaipėdoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai;

Jūrinių tradicijų puoselėjimas ir sklaida.

Srities projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti.

Programos projektas – trejų metų kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – teikti sistemingas paslaugas arba sukurti ilgalaikį kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ SRIČIŲ PROJEKTŲ PRIORITETŲ SĄRAŠAS

Paraiškas konkursams teikti gali: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partneriais).

Reikalavimai pareiškėjo teikiamai paraiškai: Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytos formos vieną tinkamai lietuvių kalba užpildytą paraiškos (toliau – paraiška) (įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos priedas ir sudėtinė dalis) popierinį susegtą variantą. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės. Visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Privaloma pridėti  paraiškos elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu).

Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities ar programos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas, adresas. Paraiškų siuntimo adresas: Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriui (512 kab.) Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui, naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena). Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškos priimamos iki š. m. lapkričio 21 dienos (imtinai).

Kilus klausimams dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja:
Narūnas Lendraitis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėjas, tel. 8 (46) 39 61 71, el. paštas – narunas.lendraitis@klaipeda.lt;
Kristina Skiotytė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (46) 39 61 73, el. paštas – kristina.skiotyte@klaipeda.lt.

PRIDEDAMA:
Kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarka.

Klaipėdos miesto savivladybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. AD1-2601 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ar meno sričių ir programų finansavimo sąlygų aprašų ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sričių projektų prioritetų sąrašo tvirtinimo" 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ SRIČIŲ „VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARPDISCIPLININIS MENAS) IR DIZAINAS“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ SRIČIŲ „SCENOS MENAI IR MUZIKA (TEATRAS, LĖLIŲ TEATRAS, OPERA, MUZIKINIS TEATRAS, ŠOKIS, CIRKAS)“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS SRITIES „ISTORINĖ ATMINTIS, PAVELDAS, ETNINĖ KULTŪRA“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES „KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ PLĖTRA, KINO MENO SKLAIDA“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS SRITIES „JŪRINĖ KULTŪRA IR EDUKACIJA“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS SRITIES „BENDRUOMENIŠKUMĄ SKATINANTYS PROJEKTAI“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS SRITIES „KULTŪROS EDUKACIJA“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS SRITIES „MENININKŲ REZIDENCIJOS“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „TEATRINIO MENO SKLAIDA“ SĄLYGŲ APRAŠAS 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „MUZIKINIŲ PROGRAMŲ RĖMIMAS“ SĄLYGŲ APRAŠAS 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „KLAIPĖDOJE RENGIAMI TĘSTINIAI TARPTAUTINIAI MENO RENGINIAI“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „JŪRINIŲ TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS IR SKLAIDA“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. AD1-2624 " Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ar meno sričių projektų bei programų paraiškų formų tvirtinimo"

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS PROGRAMOS  „JŪRINIŲ TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS IR SKLAIDA“ PROJEKTO PARAIŠKA

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „MUZIKINIŲ PROGRAMŲ RĖMIMAS“ PROJEKTO PARAIŠKA

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „TEATRINIO MENO SKLAIDA“ PROJEKTO PARAIŠKA

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „KLAIPĖDOJE RENGIAMI TĘSTINIAI TARPTAUTINIAI MENO RENGINIAI“ PROJEKTO PARAIŠKA

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMOS SRITIES PROJEKTO PARAIŠKA

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Komentarų sąrašas (0)
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS