KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 17 d., sekmadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt

SavivaldybėAdministracijaE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Savivaldybės administracija


Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 

Saulius Budinas

Liepų. g 11, 201 kab.
Tel. (8 46) 39 60 08, (8 46) 39 60 09
Faksas (8 46) 39 60 23
El. paštas saulius.budinas@klaipeda.ltFunkcijos:

1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijai ir jam priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių nuostatus, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;
4. administruoja asignavimus, skirtus Savivaldybės tarybos Administracijai;
5. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;
6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas įstatymų ir Savivaldybės tarybos sprendimų jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;
8. organizuoja Savivaldybės tarybos narių ir Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;
9. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą, atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą ir teikia veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai, merui;
10. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus Administracijoje nustatymo;
11. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės tarybos pavestas jam funkcijas.                         

 

 


Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Aleksandr Michailov

Liepų. g 11-205, Klaipėda, tel. (8 46) 39 61 21; faksas (8 46) 39 60 23, el. paštas aleksandr.michailov@klaipeda.lt

Gyventojų priėmimas pirmadieniais 14-15 val.

 

 

 

Funkcijos: 

1.     atlikti Miesto ūkio departamento, Ūkio skyriaus, Dokumentų valdymo skyriaus, Archyvo, Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriaus, Viešųjų pirkimų skyriaus, Informacinių technologijų skyriaus, Gyvenamosios vietos deklaravimo skyriaus vidaus administravimą:
2.     paskirti gaunamųjų dokumentų vykdytojus ir kontroliuoti pavedimų vykdymą;
3.     pasirašyti siunčiamuosius dokumentus (atsakymus į gautus raštus, iniciatyvinius raštus, lydraščius), išskyrus adresuotus Prezidentūrai, Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, Seimo kontrolierių įstaigai, ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat prokuratūroms, teismams;
4.     formuoti užduotis Teisės ir personalo skyriui šiais personalo valdymo klausimais: dėl priėmimo, atleidimo, perkėlimo, skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo, tarnybinio nusižengimo tyrimo, vykimo į komandiruotę, kvalifikacijos kėlimo;
5.     pasirašyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių parengtus dokumentus:
6.     pažymas apie Savivaldybės administracijos darbuotojų (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) darbo stažą, užimamas pareigas bei darbo užmokestį;
7.     kvietimus teikti pasiūlymą viešųjų pirkimų konkursuose;
8.     ataskaitas apie viešųjų pirkimų procedūrų įvykdymą ir sutarties įvykdymą;
9.     atsakymus į Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštus.

 


Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Elida Mantulova

Liepų. g 11 - 203, Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 32; faksas (8 46) 39 60 23, el. paštas elida.mantulova@klaipeda.lt

Gyventojų priėmimas antradieniais 14-15 val.

 

 

Funkcijos:

1. atlikti Investicijų ir ekonomikos departamento vidaus administravimą:
1.1. paskirti gaunamųjų dokumentų vykdytojus ir kontroliuoti pavedimų vykdymą;
1.2. pasirašyti siunčiamuosius dokumentus (atsakymus į gautus raštus, iniciatyvinius raštus, lydraščius), išskyrus adresuotus Prezidentūrai, Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, Seimo kontrolierių įstaigai, ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat prokuratūroms, teismams;
1.3. formuoti užduotis Personalo skyriui šiais personalo valdymo klausimais: dėl priėmimo, atleidimo, perkėlimo, atostogų, skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo, tarnybinio nusižengimo tyrimo, vykimo į komandiruotę, kvalifikacijos kėlimo;
2. pasirašyti ataskaitas ir mokėjimo prašymus įgyvendinančioms institucijoms.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administracijos direktoriaus rezervas 

Nuo 2013 m. II pusmečio direktoriaus rezervas naudojamas nebuvo.

Direktoriaus rezervo panaudojimas 2013 m. I pusmetį

Direktoriaus rezervo panaudojimas 2012 m.

Direktoriaus rezervo panaudojimas 2011 m.

Direktoriaus rezervo panaudojimas 2010 m.

 


Atgal
Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-12 09:35:57
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS