Klaipedos miesto savivaldybe

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188710823
Liepų g. 11 91502, Klaipėda. Tel. ( 370 46) 396 066 • Klausimai-atsakymai

 • Paslaugos
 • Viešosios paslaugos
  E. valdžios vartai

 • Viešosios paslaugos
 • Tarybos posėdžiai

 • Savivaldybė
 • Meras
  Taryba
  Administracija
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
  Turto valdymas
  Administracijos sudarytos komisijos
  Administracinės naštos mažinimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
 • Miestas
 • Apie Klaipėdą
  Miesto bendrasis planas
  Strateginio planavimo dokumentai
  Teritorijų planavimas
  Įgyvendinami projektai
  Žemėtvarka
  Projektiniai pasiūlymai
  Kultūros paveldas
  Miestai partneriai
  Transportas mieste
  Miesto simboliai
  Miesto objektų pavadinimai
 • Gyventojui
 • Aktuali informacija
  Viešosios paslaugos
  Būstas
  Veikla pagal verslo liudijimą
  Švietimas
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Aplinkos apsauga
  Civilinė sauga
  Mobilizacija
  Seniūnaičiai
  Bendruomenės
  Nevyriausybinės organizacijos
  Karjera
 • Verslininkui
 • Ekonominė situacija
  Investicinė aplinka
  Verslo vartai
  Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba
  Prekyba ir kitos paslaugos
  Mokesčių tarifai ir lengvatos
  Patalpų nuoma Kultūros fabrike
  Naudingos nuorodos
 • Turistui
 • Apie miestą
  Lankytini objektai
  Susisiekimo sistema
  Turistiniai žemėlapiai
  Naudingos nuorodos
  Turizmo informacijos centras

  Užsiimate verslu

  Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas

  Paslaugos aprašymas Įmonei licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti patikslinama, kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys, taip pat keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.
  Licencijos turėtojas privalo informuoti Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrių apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.
  Paslauga teikiama internetu
  Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
  Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
  Paslaugos suteikimo trukmė 3 darbo d.
  Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
  Susijusios paslaugos Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas
  Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
  Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
  Paslaugos vykdytojas Asta Šnepetienė tel. 846 39 61 23
  Prašymo forma (-os) Paraiška
  Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  1. Nustatytos formos paraišką patikslinti licenciją;
  2. dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
  3. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai už licencijų patikslinimą valstybės rinkliava neimama (pateikiama, Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą patikslinti licenciją).
  Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
  Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 "Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"
  3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-05-29 sprendimas Nr. T2-237 "Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
  4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ”Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
  D.U.K.
  Mokėjimo rekvizitai
  Gavėjas VMI prie FM
  Bankas „Swedbank“ AB
  Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
  Įmokos kodas 52321
  Paslaugos kaina 112 Eur
  Informacija Informacija teikiama: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje, Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab.,
  tel. (8 46) 39 61 72, 39 61 20
  Informacija atnaujinta 2016-11-18 14:19:36

  © Klaipedos miesto savivaldybe, valstybės biudžetinė įstaiga.
  Sprendimas:IDAMAS