KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt. Pasitikėjimo telefonas (+370 46) 217 888. E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia paramos

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens kompensacijų skyrimas

Paslaugos aprašymas Kompensacijos skiriamos: Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui kompensacijos skiriamos, kai: - nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo; - įsiskolinusieji už būsto šildymą, karštą ar geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą; - šildymo sezono metu – būsto šildymo išlaidų, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, dalis, viršijanti 20 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio; - išlaidos už geriamojo vandens kiekį viršija 2 procentus; - išlaidos už karšto vandens kiekį viršija 5 procentus šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų: - vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ne mažiau kaip 2/3 Darbo kodekse nustatytos maksimalios darbo laiko trukmės ir jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimalią mėnesinę algą arba minimalų valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui ar atliktam darbui; - asmenys, besimokantys pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos programas, kol jiems sukaks 24 metai; - asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių arba netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo ir gaunantys pensijas ar (ir) pensijų išmokas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl bet kokios rūšies pensijos, pensijų išmokų ir (ar) šalpos išmokų skyrimo, bet jos nėra dar paskirtos ar paskirtos, bet neišmokėtos; - asmenys, įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje; - asmuo slaugo ar prižiūri vaiką (vaikus), šeimos narį (narius), artimą savo ar sutuoktinio giminaitį, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba jie pripažinti neveiksniais; - asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi nedarbingumo pažymėjimą ar medicininę pažymą; - nėščia moteris, kuriai iki numatomos gimdymo datos yra likę 70 kalendorinių dienų; - vienas iš tėvų ar globėjų augina vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį ugdymo įstaigos vaiką iki 8 metų; - vaikai nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje; įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas; nėštumo metu; augina savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius); - ir kitos sąlygos; - Piniginės socialinės paramos teikimo apraše atitinka numatytus atvejus. Prašymus dėl išmokų pareiškėjai gali teikti ir interneto svetainėje www.spis.lt
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių kompensacijų ir valstybės paramos skyrimas, susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Socialinės pašalpos skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (sutrumpinta)
Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį
Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas
Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Pažymas apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 praėjusius iki kreipimosi mėnesius);
gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimą arba kompetentingos institucijos dokumentą (dokumentus), patvirtinančius gimimo, santuokos, ištuokos, mirties faktą;
kompetentingų institucijų pažymas (dokumentus) apie vaiko (vaikų) išlaikymui gaunamas (negaunamas) periodines išmokas (alimentus) arba kitas pažymas (dokumentus), patvirtinančius išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą;
ieškinį dėl tėvystės nustatymo, vaiko išlaikymo priteisimo ar dokumentus, patvirtinančius, kad tėvystė vaikui nebuvo nustatyta ir išlaikymas nebuvo priteistas;
kompetentingos institucijos dokumentus apie asmens pripažinimą neveiksniu;
sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą;
kompetentingų institucijų pažymas apie bausmės atlikimą, sulaikymą, suėmimą, paieškos paskelbimą ar pripažinimą nežinia kur esančiu;
pažymą (dokumentus) apie gaunamas socialinės globos paslaugas globos įstaigose;
sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie gydymo stacionare trukmę arba turimą nedarbingumo pažymėjimą ar medicininę pažymą;
pažymą apie asmens atliekamą privalomąją karo tarnybą.
Visi dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba arba pateikiami notariškai patvirtinti dokumentų vertimai.
Jeigu pagal duomenų teikimo sutartis, sudarytas teisės aktų nustatyta tvarka, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija tiesiogiai gauna iš atitinkamų institucijų ar įstaigų visus išvardintus dokumentus ar duomenis arba šie dokumentai ir duomenys yra Savivaldybės administracijoje esančiose išmokų bylose ir jų pakanka kompensacijoms skirti, tai jų pateikti nereikia.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašas patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-1
2. LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
Informacija Vytauto g. 13, tel. 8 (46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. 8 (46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2016-07-27 14:55:40
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS