KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. lapkričio 21 d., antradienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt

MiestasĮgyvendinami projektai

 E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Įgyvendinami projektai

Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas

   

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą“ (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-904-31-0002). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2017 m. sausio 18 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 1 260 698,82 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 908 051,08 Eur.

Bastionų komplekso (Jono kalnelio) teritorija yra vienas pagrindinių miesto urbanistinės struktūros elementų, tačiau dėl nusidėvėjusios, prastos fizinės būklės, nereprezentatyvios išvaizdos esama viešoji infrastruktūra yra nepatraukli bendruomenės veiklai, poilsiui ir laisvalaikio praleidimui, nesudaro prielaidų miesto gyventojų socialinio ekonominio aktyvumo didėjimui ir paslaugų sektoriaus kūrimui bei plėtrai.

Projekto tikslas – prisidėti prie Klaipėdos miesto bendruomenės poreikių rekreacijai tenkinimo, gyventojų užimtumo galimybių didinimo bei palankių sąlygų verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui sudarymo. Šiam tikslui pasiekti planuojama sutvarkyti Jono kalnelio teritoriją bei pritaikyti ją bendruomenės ir verslo poreikiams.

Projekto metu bus įrengta apšvietimo sistema, sutvarkyti teritorijos želdynai, mažosios architektūros elementai, įrengta stebėjimo ir apsaugos sistema, suremontuoti esami tiltai prie Danės upės ir tiltas, vedantis į salą, sutvarkytos vandens telkinio krantinės ir pakrantės, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Teritorija bus pritaikyta renginių organizavimui, bus įrengtos sėdėjimo vietos, atvesti nauji inžineriniai tinklai, neįgaliųjų patekimui į teritoriją bus įrengtas keltuvas.

Sutvarkyta Bastiono komplekso aplinka prisidės prie palankių sąlygų sudarymo smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai Klaipėdos mieste, o sutvarkyta viešoji erdvė paskatins smulkiųjų ir vidutinių verslininkų įsikūrimą netoli atnaujintos infrastruktūros. Sukurta daugiafunkcė ir reprezentatyvi viešoji infrastruktūra taps patrauklesnė miesto gyventojams ir svečiams, pagerins miesto urbanistinės struktūros estetinį vaizdą bei miesto įvaizdį, sudarys sąlygas vietos gyventojų bei miesto svečių užimtumui, padidins Bastionų komplekso (Jono kalnelio) teritorijos patrauklumą.

Techninis projektas (projektuotojas – UAB „Nemuno deltos projektai“) buvo parengtas 2017 m. balandžio mėnesį. 2017 m. birželio 29 d. buvo gautas statybos leidimas, šiuo metu yra pradedamos procedūros viešųjų pirkimų rangos darbams pirkti. Planuojama, kad rangos darbai bus baigti iki 2019 m. pabaigos.

Projekto pristatymas

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Atgimimo aikštės sutvarkymas

   

Projektas:  Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, želdynų sutvarkymas, automobilių vietų įrengimas.

Aprašymas: Projektų bus siekiama didinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, kurti mieste patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką, sutvarkant Atgimimo aikštę, didinant patrauklumą investicijoms ir skatinant lankytojų srautus. Projekto tikslas - Atgimimo aikštės ir prieigų teritorijos (aikštės erdvės) sutvarkymas, traukos objekto, kaip pagrindinės miesto viešosios erdvės, tenkinančios įvairaus amžiaus gyventojų ir socialinių grupių poreikius, sukūrimas ir įrengimas vadovaujantis teritorijos istorinės raidos ir urbanistine analize bei detaliajame plane ir galimybių studijoje teikiamomis išvadomis.

Planuojama projekto vertė: 1.448.100,00, iš jų: SB* lėšos – 164.975,50, VB** lėšos – 109.975,50, ES*** lėšos – 1.246.389,00.

Projektavimas: 2016 m. gegužė - 2017 m. liepa.

Statyba: 2018 m. sausis - 2019 liepa.

Projekto vadovas: Monika Lygnugarienė, el. p. monika.lugnugariene@klaipeda.lt, tel. nr. (8 46) 39 61 10.

Galimybių studija

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bastionų tiltas

   

Projektas: Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje. Bastionų gatvės tiesimas (I etapas. Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės, II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės).

Aprašymas: Projekto tikslas – pastatyti pakeliamą 4 eismo juostų tiltą, su pėsčiųjų taku abiejose pusėse ir dviračių taku vienoje pusėje. Įrengti lietaus vandens nuo tilto pakloto ir vandens iš mechanizmų patalpų surinkimą bei nuvedimą į lietaus nuotekų tinklus su pirminiu vandens valymu nuo teršalų, įrengti apšvietimą. Sutvarkyti Danės upės krantinę (abiejose Danės upės krantinių pusėse įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, apšvietimą). Pastatyti 4 (keturių) eismo juostų gatvę su reikiama infrastruktūra, nutiesti pėsčiųjų takus abiejose gatvės pusėse  ir dviračių takus vienoje gatvės pusėje.

Planuojama projekto vertė: 9.617.985,52 eurų, iš jų: investicijų projektas - ~6.000 eurų, techninis projektas - 753.134,25 eurų, projekto ekspertizė - ~30.315,52 eurų, projekto vykdymo priežiūra - ~106.327,54, techninė priežiūra - ~60.631,04, rangos darbai - ~ 8.661.577,17 eurų.

Projektavimas: 2015-10-26 pasirašyta Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis. Projektuotojas - UAB „Kelprojektas“. Techninio projekto parengimo terminas - 20 mėn. su galimybe pratęsti ne ilgesniam kaip 4 mėn. laikotarpiui. 

Statyba: 2018 m. kovas - 2020 m. liepa.

Projekto vadovai: Gintaras Dovidaitis (el. p. gintaras.dovidaitis@klaipeda.lt, tel. nr. (8 46) 39 61 08) ir Edita Čerbienė (edita.cerbiene@klaipeda.lt).

Tilto projekto architektūrinė inžinerinė koncepcija

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klaipėdos daugiafunkcis sveikatingumo centras

  

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“ (projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0002). Projektas įgyvendinamas pagal 2017 m. kovo 30 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 12.584.918,00 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15.772.939,59 Eur.

Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas švietimo ir neformaliojo ugdymo veiklų plėtrai ir įvairovei (mokymui plaukti ir nardyti), sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui Klaipėdos mieste, įrengiant naują viešąjį daugiafunkcį sveikatingumo centrą su 50 metrų baseinu.

Pastatytas daugiafunkcis traukos centras būtų skirtas neformaliam ugdymui (mokymui plaukti, nardyti), sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui, sportininkų užsiėmimams.

Baseinas bus pirmasis Lietuvoje, kurio dalyje bus sumontuota išnyranti platforma – pakeliamas dugnas. Čia bus patogu mokyti vaikus plaukti, kuriems 2,5 m gylio baseinas yra per gilus, naudotis neįgaliesiems, senjorams, šeimoms su mažais vaikais. Šioje baseino dalyje bus galima nustatyti ir dviem laipsniais aukštesnę temperatūrą.

Prireikus baseiną bus galima padalinti į dvi dalis, kad jame galėtų sportuoti daugiau žmonių, tam bus įmontuota speciali sienelė. Suprojektuotos 1000 vietų žiūrovų tribūnos, todėl čia bus galima organizuoti įvairių vandens sporto šakų renginius. Taip pat bus įrengta ir nardymo šachta (8 m pločio ir 9 m gylio), kurioje vienu metu galės mokytis nardyti ar treniruotis 15 žmonių.

Pastatas taps daugiafunkciu centru, todėl be baseino paslaugų vartotojams bus siūlomos ir kitos su aktyvaus laisvalaikio praleidimu, sveika mityba ir sportine veikla susijusios paslaugos.

Pastate veiks saunos, treniruoklių salė, bus įrengtos pagalbinės administracinės ir komercinės erdvės.

Objekto statybos darbų sutartis buvo pasirašyta 2016 m. rugsėjo 9 d. su AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“ pagal jungtinės veiklos sutartį. Numatoma, kad darbai bus baigti 2018 m. vasario mėnesį.

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lopšelis-darželis "Puriena"

  

Projektas: Klaipėdos lopšelio- darželio „Puriena“ pastato Naikupės g. 27, Klaipėda, rekonstrukcija, pristatant priestatą.

Aprašymas: Projekto tikslas – rekonstruoti esamą darželio pasatą, pristatyti naują priestatą, sutvarkyti darželio teritoriją įrengti asfaltuotą 14 automobilių stovėjimo aikštelę. Pagal higienos normas darželį galės lankyti 380 vaikų.

Planuojama projekto vertė: 3.384.900,00 (Klaipėdos valstybinio jūsų uosto direkcijos ir SB* lėšos).

Projektavimas: Projektą parengė UAB „Panprojektas“. 

Statyba: 2016 m. gegužė - 2017 m. rugpjūtis.

Asmuo atsakingas už techninio projekto kontrolę: Kęstutis Garbaliauskas, el. p. kestutis. garbaliauskas@klaipeda.lt, tel. nr. (8 46) 39 63 17.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ sutartį. Projektas finansuojamas pagal 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Bendras projekto biudžetas – 321 559,76 Eur, iš jų ES lėšos – 273 325,79 Eur, SB lėšos – 48 233,97 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – pakeisti Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalį ir įrengti Melnragės parką, gerinant kraštovaizdžio būklę ir teritorijos kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant teritorijos kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, didinant teritorijos vizualinį-estetinį potencialą.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2018-12-31

Įgyvendinant projektą bus pakeista savivaldybės bendrojo plano kraštovaizdžio dalis ir įgyvendinto Melnragės parko ir gretimos teritorijos tarp Nėgių g. ir Vėtros g. teritorijos tvarkymo bei kraštovaizdžio gerinimo priemonės. Numatoma sutvarkyti apie 9 ha ploto teritoriją. Pagal rengiamą teritorijos tvarkymo projektą planuojama  nutiesti natūralios dangos pažintinius ir poilsiui skirtus takus, sutvarkyti želdinius, pašalinanti menkaverčius krūmokšnius, atsodinti natūraliam kraštovaizdžiui būdingus augalus, naikinti invazinius augalus, taip sudarant geresnes sąlygas biologinės įvairovės išsaugojimui, įrengti pažintinius stendus su informacija apie pajūrio kraštovaizdį, smėlynams būdingą augmeniją, pastatyti suoliukus, šiukšliadėžes.

Projektu siekiama išsaugoti teritorijoje esančias vertingas ekosistemas, stiprinti apsaugines ekologines funkcijas ir kartu sudaryti sąlygas visuomenei naudoti šią, su pajūrio paplūdimiu besiribojančią, teritoriją rekreacijos poreikiams ir pažinti vietovės gamtines, kultūrines vertybes.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turizmo informacinės infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems

Pietvakarinės Klaipėdos regiono dalies savivaldybės vykdo projektą „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“.

Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje lankytinų vietų ženklinimo infrastruktūra nėra pakankamai gerai išvystyta ir pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Nors neįgalieji nėra didžioji turistų dalis, tačiau lankytinų vietų ženklinimo/informacijos infrastruktūra turi būti lengvai prieinama ir pritaikoma visiems žmonėms. Didelė dalis Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje esančių informacinių stendų informuojančių apie lankytinus objektus yra nepatogūs naudotis žmonėms su judėjimo, regos ar intelektine negalia, trūksta tinkamos vaizdinės ar apčiuopiamos informacijos, nukreipiamųjų ženklų bei ženklų nurodančių, jog kai kurios lankytinos vietos yra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams.

Klaipėdos rajono, Neringos, Klaipėdos miesto ir Šilutės rajono savivaldybių administracijos bendradarbiauja šiame projekte siekdamos sukurti vientisą, savivaldybes jungiančią turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą, kuri būtų pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Projekto tikslas –  sukurti vieningą turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje, kuri būtų pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Tikslinė grupė – neįgalieji (žmonės su judėjimo ar regos negalia, silpnaregyste bei intelektiniais sutrikimais).

Projekto metu planuojama įrengti tokius ženklinimo infrastruktūros objektus kaip bareljefines 3D plokštes, taktilinius žemėlapius, informacinius stendus Brailio raštu, tarptautinius ženklus, nurodančius judėjimo kryptį neįgaliesiems ir ženklus, nurodančius, jog infrastruktūra yra pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Visa tai yra reikalinga siekiant sukurti vientisą turizmo ženklinimo sistemą, kuri palengvintų neįgaliųjų lankytinų objektų pažinimo galimybes. Projektu siekiama įrengti 83 ženklinimo infrastruktūros objektus Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje.

Šiuo projektu yra siekiama sukurti lygias galimybes žmonėms su negalia praktiškai ir teoriškai pažinti ir susipažinti su lankytinais objektais.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Savivaldybės biudžetas

** Valstybės biudžetas

*** Europos sąjunga

 
Atgal
Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-04 13:42:24
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS