KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 16 d., šeštadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.ltE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Skelbimai
INFORMACIJA DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ

Nuo 2017 m. spalio mėn.  bus tęsiamas dalinis finansavimas iš valstybės biudžeto neformaliajam vaikų švietimui (toliau – NVŠ). Neformaliojo vaikų švietimo programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą; registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR); turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones; užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka; turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais.

          1. NVŠ teikėjai, kurie vykdė NVŠ programas 2017 m. balandžio–birželio mėn., ir pageidauja toliau vykdyti NVŠ programas 2017 m. spalio-gruodžio mėn., iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Švietimo skyriui pateikia prašymą (prašymo forma).

         2. NVŠ teikėjai, pageidaujantys teikti paraišką dalyvauti NVŠ programoje,  susipažinę su Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d.  sprendimu Nr. T2-142 patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu (toliau –  Aprašas) bei užpildę Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo atitikties reikalavimams paraiškos formą (Aprašo 1 priedas), pateikia ją Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriui (Liepų g. 11, 114 kab. 4 langelis) ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. (Aprašas pridedamas).

Skenuotą NVŠ teikėjo paraiškos formą (Programą)  būtina įkelti į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR).

NVŠ teikėjai, pageidaujantys teikti paraišką dalyvauti NVŠ programoje (tačiau dar neužsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre), turi registruotis ŠMIR‘e (išsamesnė informacija dėl ŠMIR, Švietimo teikėjų atitikties patvirtinimo teikiama tel. 8 (46) 39 61 38 arba elektroniniu paštu: asta.berzinskiene@klaipeda.lt), o jų programos – užregistruotos KTPRR. Naujiems NVŠ teikėjams dėl KTPRR registracijos reikia kreiptis į LR švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų centrą (toliau – ITC). Užpildytą  pasižadėjimą bei teikėjo anketą (formas rasite adresu www.ktprr.smm.lt) išsiųskite ITC specialistui Mažvydui Jablonskiui (el. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt). Jis suteiks prisijungimo kodą. Jį gavę, suveskite reikalingą informaciją apie programą/as.

Švietimo teikėjai, turintys teigiamą atitikties įvertinimą kitoje savivaldybėje, teikdami NVŠ programą, turi pateikti ir jo atitiktį įrodantį dokumentą.

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena NVŠ paraiškos forma.

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

1. Užsiregistruoti į švietimo registrus

Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui į ŠMIR

Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR  (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma – skenuota paraiškos forma (Aprašo 1 priedas). Registruojant programą reikia užpildyti: 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus ir skenuotus dokumentus siųsti ITC  el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. 8 5 235 6145), originalus siųsti  ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius). Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei

2. Teikti  NVŠ teikėjo paraišką

Užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriui (Liepų g. 11, 114 kab. 4 langelis)   voke ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, informacija skelbiama Klaipėdos tinklalapyje

3. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais

Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos Mokinių registre į pasirinktą  programą.

Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartį, kurioje būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustatė savivaldybė savo sprendimu. Sutartyje su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) reikia nurodyti vaiko asmens kodą (jis bus reikalingas Jums suvedant duomenis į Mokinių registrą). Sutartis turi būti registruota. Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, pažymėti Mokinių registre (reikia nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį)

4. Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru

 

NŠV teikėjas užpildytą ir pasirašytą Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį) siunčia adresu: Informacinių technologijų centras, Suvalkų g. 1, Vilnius.

Skenuotus dokumentus siunčia ITC el. paštu:  irena.vainoriene@itc.smm.lt
Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai tai bus įstaigos vadovas!).

Jeigu teikėjas, užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti vaikų teikėjo programai! Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel. 8 5 2356 143

5. Pasirašyti sutartį su Savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą

Mokinių registre suformuoti vaikų sąrašą, išspausdinti jį ir pateikti Švietimo skyriaus vyr. specialistui, kuruojančiam neformalųjį vaikų švietimą.

Pasirašyti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  NVŠ lėšų skyrimo sutartį. Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą NVŠ teikėjui į  atskirą biudžeto lėšų sąskaitą

6. Atsiskaityti

Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka pagal pateiktas ataskaitų formas

7. Pateikti ataskaitas Švietimo valdymo informacinei sistemai (ŠVIS) 

Pasibaigus kalendoriniams metams finansavimą gavę NVŠ teikėjai per 20 darbo dienų Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) pateikia NVŠ lėšų panaudojimo ataskaitą

Išsamesnė informacija teikiama: Švietimo skyriaus vyr. specialistės Sigita Muravjova, tel. (8 46) 39 61 67, sigita.muravjova@klaipeda.lt; Asta Trušaitė, tel. (8 46) 39 61 38, asta.berzinskiene@klaipeda.lt

 

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Komentarų sąrašas (0)
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS