KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. lapkričio 21 d., antradienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt

 E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia paramos

Išmokos vaikui skyrimas

Paslaugos aprašymas Nuo 2017-01-01 asmenims, auginantiems ir/ ar globojantiems tris ir daugiau vaikų išmokos vaikams nuo vaiko gimimo iki 18 metų mokamos nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Asmenims, auginantiems ir/ ar globojantiems vieną ar du vaikus, išmokos vaikams nuo vaiko gimimo iki 18 metų mokamos, jeigu praėjusių kalendorinių metų vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį buvo mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 Eur). Pavyzdžiui, jei kreipiamasi dėl išmokos vaikui skyrimo nuo 2017-01-01, yra vertinamos bendrai gyvenančių asmenų 2016 m. vidutinės pajamos. Jeigu pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, jų pajamoms sumažėjus, vidutinės mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas. - vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka (1 BSI – 38 Eur) per mėnesį; - vaikui nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka (1 BSI – 38 Eur) per mėnesį. Skiriant išmokas vaikams į šeimos pajamas įskaitomos su darbo santykiais susijusios pajamos, autorinis atlyginimas, individualių savininkų gautos pajamos ar pajamos iš žemės ūkio veiklos, piniginės lėšos vaikui išlaikyti (alimentai), turto nuomos pajamos, turto pardavimo pajamos, stipendijos, išskyrus socialinę stipendiją, gautos dovanų piniginės lėšos, paveldėtos piniginės lėšos, užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos lėšos, loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai ir kitos faktiškai gautos pajamos. Dėmesio: Globojamo vaiko pajamos – globos (rūpybos) išmoka ir (ar) našlaičių pensija į šeimos pajamas neįskaitomos. Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti pateikimo dienos. Išmoka skiriama 12 mėnesių, o pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos skyrimo asmuo turi kreiptis ir pateikti būtinus dokumentus išmokai gauti, taip pat nurodyti duomenis apie šeimos pajamas už praėjusius kalendorinius metus. Išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), globėjui rūpintojui. Išmokos gavimo būdą pasirenka išmokos gavėjas, išskyrus tuos, kurie yra patyrę socialinę riziką. Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu: 1) nepilnametis yra emancipuotas; 2) nepilnametis yra susituokęs; 3) nepilnametis yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis (102 Eur), arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos. Jeigu bendrai gyvenantys asmenys gauna socialinę pašalpą ir (ar) socialinę paramą mokiniams, išmoka vaikui skiriama pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant socialinę paramą. Prašymus dėl išmokų pareiškėjai gali teikti ir interneto svetainėje www.spis.lt
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį
Prašymas išmokai gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Mokymo įstaigos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;
Šeimos pajamas patvirtinantys dokumentai, kai pajamos išmokai gauti apskaičiuojamos pagal 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos mėnesio arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesio;
Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
Jei dėl išmokos skyrimo kreipiasi asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir įgaliojimas.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
2. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
3. LR SADM 2004 12 27 įsakymas Nr. A1-288 "Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
4. Socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-280.
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2017-01-09 11:51:39
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS