KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 17 d., sekmadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.ltE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia paramos

Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimas

Paslaugos aprašymas Kompensacijos gali būti skiriamos:
• žuvusių LR nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar dieninių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d., tačiau ne vyresniems negu 24 metų;
• LR nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;
• LR nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 - invalidais) dėl 1991m. sausio 11–13d. metu ir po to vykdytos SSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką asmenų šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar dieninių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d., tačiau ne vyresniems negu 24 metų.
Paslaugos kategorija Socialinių kompensacijų ir valstybės paramos skyrimas, susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. Sausio 11–13 d. Ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms, gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Generalinės prokuratūros išduotą pažymą, patvirtinančią nepriklausomybės gynėjo sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 m., faktą, jeigu asmuo buvo sunkiai ar apysunkiai sužalotas;
Generalinės prokuratūros išduotą pažymą, patvirtinančią nepriklausomybės gynėjo žuvimo faktą, jeigu dėl kompensacijų kreipiasi žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai;
Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pažymėjimą;
nepriklausomybės gynėjo darbingumo lygio pažymą arba iki 2005 m. liepos 1 d. išduotą invalidumo pažymėjimą, jeigu Nepriklausomybės gynėjas buvo pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – neįgaliuoju) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
giminystės ryšį įrodančius dokumentus (nepriklausomybės gynėjų, tapusių nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, šeimų nariams bei žuvusiųjų šeimų nariams);
žuvusiojo nepriklausomybės gynėjo mirties liudijimą;
pažymą (pažymas) iš mokymo įstaigos, kai yra vyresnių nei 18 metų amžiaus besimokančių vaikų (įvaikių) (pažyma turi būti pateikiama po kiekvienų mokslų metų rugsėjo 1 dienos).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas (Žin., 1991, Nr. 3-78; 2005, Nr. 85-3139; 2006, Nr. 6-194)
2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. AD1-1953 patvirtintas Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos aprašas.
3. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. AD1-3959 „ Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. AD1-1953 „Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2015-05-26 10:13:52
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS