KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 16 d., šeštadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.ltE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia pagalbos

Maitinimo suaugusiems asmenims skyrimas

Paslaugos aprašymas Maitinimo organizavimas – pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose.

Maitinimas valgykloje nuo 6 iki 12 mėn. per kalendorinius metus skiriamas asmenims (šeimoms):
kurių 1 mėnesio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už 2,2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 102 Eur.) dydį, ir kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:
• yra registruoti darbo biržoje:
• ir iki pensinio amžiaus sukakties yra likę ne daugiau kaip 5 metai;
• motina (tėvas), jos (jo) auginamam vaikui sukakus 3 metams;
• ir įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
• asmenys, kurie nuomojasi būstą, pateikę tai įrodančius dokumentus;
• senyvo amžiaus asmenys (šeimos);
• asmenys (šeimos), pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais;
Asmenims, kurių pajamos nėra testuojamos, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų (maitinami iki 6 mėn):
1. Yra grįžę iš laisvės atėmimo vietų bei socialinės reabilitacijos įstaigų ir yra registruoti darbo biržoje (senyvo amžiaus asmenims darbo biržos registracija nereikalinga) bei kreipiasi ne vėliau nei per 2 mėn. nuo išleidimo dienos;
2. Yra patyrę smurtą šeimoje;
3. Yra praradę gyvenamąjį būstą, kai kreipiasi ne vėliau nei per 2 mėn. nuo teismo sprendimo dėl iškeldinimo iš būsto dienos;
4. Yra nukentėję nuo gaisro ar stichinių nelaimių, esant ypač ekstremalioms klimatinėms sąlygoms (žema minusinė temperatūra, potvyniai), kai kreipiasi ne vėliau nei per 3 mėn. nuo įvykusios nelaimės fakto registravimo dienos.

Sauso maisto daviniai iki 3 mėn skiriami:
• asmenims (šeimoms), kurių 1 mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2,2 VRP ir jie atitinka vieną iš šių sąlygų:
1. Serga TBC, cukriniu diabetu, epilepsija ar kt. sunkiomis chroniškomis ligomis, kurių eiga gali padaryti žalos aplinkiniams ar pačiam ligoniui;
2. Turi judėjimo ar regėjimo negalią, taip pat kurių judėjimas laikinai apribotas dėl ligos;
3. asmenys, kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu skirta pagalbos į namus paslauga.

Karšti pietūs į namus iki 12 mėn. skiriami:
• asmenims (šeimoms), kurių pajamos neviršija 2,2 VRP ir jie yra vieni gyvenantys, kuriems dėl judėjimo bei regėjimo sutrikimų yra nustatytas 60 ir daugiau procentų netektas darbingumas, pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Skyrimo terminai:
• maitinimas valgykloje skiriamas nuo 6 iki 12 mėn. per kalendorinius metus;
• sauso maisto daviniai skiriami iki 3 mėn. per kalendorinius metus;
• karšti pietūs į namus skiriami iki 12 mėn. per kalendorinius metus.

Prašymą-paraišką maitinimo paslaugoms gauti raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas Labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“, adresu Baltijos pr. 103.
Prašymą-paraišką maitinimo paslaugoms gauti asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
Asmuo apie sprendimo dėl maitinimo paslaugos skyrimo priėmimą informuojamas asmens nurodytu informavimo būdu (atvykus į valgyklą, telefonu, paštu). Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ asmeniui įteikia Sprendimo dėl maitinimo paslaugos skyrimo kopiją.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Oksana Šulskienė tel. (8 46) 39 61 33
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

- neįgaliojo (tik tuo atveju, jei duomenų nėra registre) ir (ar) pensininko pažymėjimą;
- medicinos dokumentų išrašas (F 027/a), kai asmuo pageidauja gauti sauso maisto davinį;
- Pažymos apie šeimos narių gautas pajamas (išskyrus pajamas, kai informacija gaunama iš kitų institucijų pagal duomenų teikimo sutartis);
- pažymos ar aktai, patvirtinantys įvykusį faktą, patirtus nuostolius, išlaidas bei tarpininkavimo raštai, sprendimai ar kiti dokumentai iš kardomojo kalinimo vietų ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, Vaikų teisių apsaugos skyriaus, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro, policijos, teismo medicinos ekspertizės, sukarintos priešgaisrinės tarnybos dalinio, daugiabučių namų savininkų bendrijų, teismų, medicinos įstaigų ir kt.;
- esant reikalui gali būti prašoma pateikti kitus dokumentus
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos 2006 01 19 Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimas Nr. T2-90 „Dėl maitinimo organizavimo asmenims, nepajėgiantiems maitintis savo namuose, tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
4. . Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
5. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-25 įsakymas Nr. AD1-2335 „Dėl vieno mėnesio sauso maisto davinio turinio patvirtinimo“
Informacija Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“,
Baltijos pr. 103, Klaipėda, tel. (8 46) 341338, 8 673 96563 I–V 10.00–11.00 – konsultacijų laikas labdaros valgyklos klientams,
klaipeda@maistobankas.lt
Informacija atnaujinta 2017-11-23 14:14:23
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS