KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. spalio 21 d., šeštadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt. Pasitikėjimo telefonas (+370 46) 217 888. E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia pagalbos

Maitinimo suaugusiems asmenims skyrimas

Paslaugos aprašymas Maitinimo organizavimas – pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose.

Maitinimas valgykloje skiriamas:

• asmenims, kurių 1 mėnesio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 102 Eur/mėn.) dvigubą dydį ir kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:
1. Yra registruoti darbo biržoje ir:
- iki pensinio amžiaus sukakties yra likę ne daugiau kaip 5 metai;
- motina (tėvas), jos (jo) auginamam vaikui sukakus 3 metams;
- neturi nuolatinės gyvenamosios vietos;
2. Senyvo amžiaus asmenys (šeimos), kai nėra kartu gyvenamąją vietą deklaravusių darbingo amžiaus asmenų;
3. Asmenys (šeimos), pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, kai nėra kartu gyvenamąją vietą deklaravusių darbingo amžiaus asmenų.

• asmenims, kurių pajamos nėra testuojamos ir jie atitinka vieną iš šių sąlygų:
1. Grįžę iš laisvės atėmimo vietų bei socialinės reabilitacijos įstaigų ir yra registruoti darbo biržoje bei kreipiasi ne vėliau nei per 2 mėn. nuo išleidimo dienos;
2. Patyrę smurtą šeimoje;
3. Praradę gyvenamąjį būstą, kai kreipiasi ne vėliau nei per 2 mėn. nuo teismo sprendimo dėl iškeldinimo iš būsto dienos;
4. Nukentėję nuo gaisro ar stichinių nelaimių, esant ypač ekstremalioms klimatinėms sąlygoms (žema minusinė temperatūra, potvyniai), kai kreipiasi ne vėliau nei per 3 mėn. nuo įvykusios nelaimės fakto registravimo dienos.

Sauso maisto daviniai skiriami:
• asmenims (šeimoms), kurių 1 mėnesio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) neviršija 2 VRP ir jie atitinka vieną iš šių sąlygų:
1. Serga TBC, cukriniu diabetu, epilepsija ar kt. sunkiomis chroniškomis ligomis, kurių eiga gali padaryti žalos aplinkiniams ar pačiam ligoniui;
2. Turi judėjimo ar regėjimo negalią, taip pat kurių judėjimas laikinai apribotas dėl ligos;
3. Asmenys, kuriems Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu yra skirta pagalbos į namus paslauga.

Karšti pietūs į namus skiriami:
• asmenims (šeimoms), kurių 1 mėnesio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) neviršija 2 VRP ir jie yra:
1. Asmenys (šeimos), kuriems dėl judėjimo bei regėjimo sutrikimų nustatytas 60 ir daugiau procentų netektas darbingumas, kai nėra kartu gyvenamą vietą deklaravusių darbingo amžiaus asmenų;
2. Senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, kai nėra kartu gyvenamąją vietą deklaravusių darbingo amžiaus asmenų.

Skyrimo terminai:
• maitinimas valgykloje skiriamas iki 6 mėn. per kalendorinius metus (asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos maitinimas valgykloje gali būti skiriamas iki 12 mėn.);
• sauso maisto daviniai skiriami iki 3 mėn. per kalendorinius metus;
• karšti pietūs į namus skiriami iki 6 mėn. per kalendorinius metus.

Prašymą-paraišką maitinimo paslaugoms gauti raštu pateikia asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats) Labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“, Baltijos pr. 103, Klaipėda.
Asmuo apie sprendimo dėl maitinimo paslaugos skyrimo priėmimą informuojamas asmens nurodytu informavimo būdu (atvykus į valgyklą, telefonu, paštu). Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ asmeniui įteikia Sprendimo dėl maitinimo paslaugos skyrimo kopiją.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Oksana Šulskienė tel. (8 46) 39 61 33
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Neįgaliojo, pensininko pažymėjimas;
Pažymos apie šeimos narių gautas pajamas (išskyrus pajamas, kai informacija gaunama iš kitų institucijų pagal duomenų teikimo sutartis); Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a), kai asmuo pageidauja gauti sauso maisto davinį. Pažymos ar aktai, patvirtinantys įvykusį faktą, patirtus nuostolius, išlaidas bei tarpininkavimo raštai, sprendimai ar kiti dokumentai iš kardomojo kalinimo vietų ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, Vaikų teisių apsaugos skyriaus, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro, policijos, teismo medicinos ekspertizės, sukarintos priešgaisrinės tarnybos dalinio, daugiabučių namų savininkų bendrijų, teismų, medicinos įstaigų ir kt.;
Esant reikalui gali būti prašoma pateikti kitus dokumentus.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos 2006 01 19 Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimas Nr. T2-90 „Dėl maitinimo organizavimo asmenims, nepajėgiantiems maitintis savo namuose, tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
4. . Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
5. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-25 įsakymas Nr. AD1-2335 „Dėl vieno mėnesio sauso maisto davinio turinio patvirtinimo“
Informacija Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“,
Baltijos pr. 103, Klaipėda, tel. (8 46) 341338, 8 673 96563 I–V 10.00–11.00 – konsultacijų laikas labdaros valgyklos klientams,
klaipeda@maistobankas.lt
Informacija atnaujinta 2017-03-13 16:54:32
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS