KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 17 d., sekmadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.ltE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia paramos

Materialinės paramos būstui remontuoti, įsikurti skyrimas

Paslaugos aprašymas Atsižvelgiant į Materialinės paramos teikimo komisijos siūlymą, parama gali būti skiriama apmokant su būsto remontu ir (ar) įsikūrimu susijusias išlaidas, šiais atvejais:
Kai nuosavybės teise priklausantis ar iš savivaldybės nuomojamas gyvenamasis būstas nukentėjo nuo vandentiekio avarijos, gaisro, stichinės nelaimės ar nusikalstamos veiklos, jeigu:
- būsto savininkas arba savivaldybės būsto ar socialinio būsto nuomininkas deklaruoja gyvenamąją vietą bei faktiškai šiame būste gyvena ir tai yra vienintelis jų gyvenamasis būstas;
- kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų kreipimosi dėl paramos metu atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau - Įstatymas) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų arba yra netekęs 45–55 proc. darbingumo;
- vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 4 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžiai;
- bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turimų piniginių lėšų dydis neviršija Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatyto piniginių lėšų normatyvo (15 VRP dydžių vienam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 10 VRP dydžių kiekvienam kitam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui ir 5 VRP dydžius kiekvienam vaikui (įvaikiui) iki 18 metų) ;
- dėl paramos kreiptasi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusios nelaimės fakto registravimo dienos ir nukentėjęs asmuo nebuvo apdraudęs dėl vandentiekio avarijų, gaisro, stichinių nelaimių ar nusikalstamos veiklos sugadinto kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto arba kai asmuo buvo apdraudęs šį turtą, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis.
Kai asmenys gyvena skurdžiomis buities sąlygomis, esant kompetentingų institucijų (BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro, BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro, Klaipėdos psichikos sveikatos centro ir kt.) išvadai dėl būsto remonto ir (ar) baldų, buitinės technikos ar kitų namų apyvokos daiktų priemonių įsigijimo poreikio ir būtinybės, jeigu:
- kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl paramos metu atitinka bent vieną iš Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų arba yra netekęs 45–55 proc. darbingumo;
- vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio;
- bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turimų piniginių lėšų dydis neviršija Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatyto piniginių lėšų normatyvo.
Paramos dydis – Iki 40 VRP dydžio.
Parama gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą per 5 metus, apmokant tik būtiniausius būsto remonto darbus ir (ar) už baldus, buitinę techniką ar kitus namų apyvokos daiktus ir teikiama nepinigine forma, pervedant lėšas darbų atlikėjui, kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus, patvirtinančius remonto darbus ir (ar) baldų, buitinės technikos, namų apyvokos reikmenų ir kt. įsigijimą. Atsiradus ypatingoms aplinkybėms, asmenys dėl materialinės paramos būstui remontuoti, įsikurti gali kreiptis nepraėjus 5 metams po šios paramos gavimo.
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Kompetentingų institucijų dokumentus (pažymas), patvirtinančius įvykusios nelaimės (vandentiekio avarijos, gaisro, stichinės nelaimės, nusikalstamos veiklos, dėl kurių nukentėjo nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis būstas ar iš savivaldybės nuomojamas būstas) faktą;
Dokumentus, patvirtinančius būsto remonto darbų, baldų, buitinės technikos ar kitų namų apyvokos daiktų, įskaitant brangių mokymosi priemonių (muzikos instrumento ir pan.), įsigijimo išlaidas (sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, būsto remonto darbų sąmatą ir kitus dokumentus);
Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens dokumentus (pažymas, asmeninių banko sąskaitų išrašus ir kitus dokumentus) apie Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, išskyrus atvejus, kai Klaipėdos miesto savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;
Dokumentus (duomenis) apie pinigines lėšas, turimas bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kredito įstaigose.
Socialinės paramos skyrius gali prašyti pateikti papildomus duomenis (dokumentus), įrodančius bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens teisę gauti paramą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-318 „Dėl materialinės paramos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Priedų sąrašas 1. Prašymo priedas Nr. 1
2. Prašymo priedas Nr. 2
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2017-06-30 10:09:39
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS