KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt

 E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Rūpestis dėl vaikų

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

Paslaugos aprašymas Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Kas gali tapti globėjais (rūpintojais):
Vaiko globėju (rūpintoju) gali tapti asmuo, sulaukęs 21 metų. Jeigu vaiką globoti pageidauja artimas giminaitis, jis globėju (rūpintoju) gali tapti sulaukęs 18 metų. Asmuo, norintis tapti globėju (rūpintoju), turi būti įvertintas ir patvirtintas tinkamu globoti vaiką. Asmenų, gyvenančių Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, ir norinčių tapti vaikų globėjais (rūpintojais), atranką ir mokymus organizuoja Klaipėdos miesto vaiko teisių apsaugos tarnyba ir jos socialinis partneris BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras.

Asmenys, kurie negali būti skiriami globėjais (rūpintojais):

Asmuo, neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja vaiko artimas giminaitis.
Asmuo, kuris pripažintas neveiksniu dėl psichikos ligos, silpnaprotystės arba ribotai veiksniu dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu.
Asmuo, kuris buvo atskirtas nuo savo vaiko.
Asmuo, anksčiau buvęs globėju (rūpintoju), ir nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų.
Asmuo, teistas už tyčinius nusikaltimus.
Asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis, negali būti jaunesnio kaip 10 metų vaiko globėju (rūpintoju)
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Švietimas, kultūra ir sportas
Gyvenimo atvejai Rūpestis dėl vaikų
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo paslaugos teikimas
Atsakingas dalinys Vaiko teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Gražina Aurylienė tel. 846 42 19 85 tel. mob. 8 612 27121
Paslaugos vykdytojas Virginija Gelažnikienė tel. 846 30 02 78 tel. mob. +370612 27191
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju) (žinomo vaiko)
Prašymas dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju) (nežinomo vaiko)
Aprašymas interesantui LR Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą.
Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.
Santuokos liudijimo kopiją, jeigu asmuo susituokęs.
Santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopiją, jeigu asmuo išsituokęs
Teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia kopiją, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia.
Teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium kopiją, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium.
Sutuoktinio mirties liudijimo kopiją, jeigu asmuo yra našlys (našlė).
Dokumentus, įrodančius artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), giminystę su vaiku.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas LR Seimo 2000-07-18 įstatymu Nr. VIII-1864 ,,Dėl LR civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo"
2. Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-27 nutarimu Nr. 405. (LRV 2012-06-27 nutarimo Nr. 806 redakcija)
3. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-04-18 įsakymu Nr. 56 (2012-12-03 įsakymo Nr. A1-548 redakcija).
4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. Birželio 5 d. sprendimas Nr. T2-189 „Dėl biudžetinės įstaigos klaipėdos miesto vaiko krizių centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 41 22 83, I. Kanto g. 11, Klaipėdoje
Informacija atnaujinta 2016-06-10 14:17:57
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS