KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. lapkričio 24 d., penktadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt

 E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Problemos mieste

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 239³ straipsnyje reglamentuotas sritis administracinių teisės pažeidimų nustatymas, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas, administracinių nuobaudų skyrimas ir jų vykdymo kontrolė

Paslaugos aprašymas Vykdant neplaninę sanitarinę kontrolę pagal asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus) Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka ir nustačius Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų taisyklių, jose keliamų reikalavimų pažeidimus, pažeidimai užfiksuojami aktais, surašomi administracinių teisės protokolai, organizuojami administracinių teisių pažeidimo bylų nagrinėjimai, kuriuose skiriamos administracinės nuobaudos.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 239(3) straipsnį inspektoriai nagrinėja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110, 161, 162, 166, 167, 185 ir 185(1) straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas. Inspektorius administracinio teisės pažeidimo protokolą surašo, administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėja, nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje surašo, paskelbia ir jo nuorašą įteikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis:
1. Administracinių teisės pažeidimų bylą išnagrinėja per penkiolika dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo ir įregistravimo datos.
2. Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, inspektorius priima vieną iš tokių nutarimų:
2.1. skirti administracinę nuobaudą: įspėjimą arba baudą;
2.2. nutraukti bylą, nustačius vieną iš aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 ir 251 straipsniuose;
2.3. motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą Administracinei komisijai prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos.
Skirdamas nuobaudą, inspektorius vadovaujasi teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgia į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Skiriamos baudos dydį inspektorius nustato pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, motyvuodamas nutarime atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes:
1. esant atsakomybę lengvinančioms aplinkybėms, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo;
2. esant atsakomybę sunkinančioms aplinkybėms, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo.
Nutarimas skirti administracinę nuobaudą (įspėjimą, baudą, nutraukti bylą, perduoti bylos nagrinėjimą) skelbiamas baigus bylos nagrinėjimą ir įteikiant nutarimo nuorašą pasirašytinai administracinei atsakomybei trauktam asmeniui. Nutarimo nuorašas išsiunčiamas per tris dienas nedalyvavusiam bylos svarstyme asmeniui, dėl kurio nutarimas priimtas, ir nukentėjusiajam, tai įrašant administracinės teisės byloje. Paskirtą baudą asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo įteikimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos.
Padarius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse numatytus pažeidimus, inspektorius gali priimti nutarimą konfiskuoti gyvūną (-us), kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankiu arba tiesioginiu objektu.
Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymą kontroliuoja nutarimą priėmęs inspektorius.
Skundus dėl Sanitarijos inspektorių, vykdančių nutarimus skirti administracines nuobaudas, veiksmų priima Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 292 straipsnyje nurodyti teismai per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.
Administracinėn atsakomybėn trauktam asmeniui nesutinkant su nutarimu ir jį nedelsiant apskundžiant, nutarimą priėmęs inspektorius per tris dienas pateiktą skundą kartu su byla nusiunčia atitinkamam administraciniam teismui.
Paslaugos kategorija Sanitarija ir higiena
Gyvenimo atvejai Problemos mieste
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Savivaldybės sanitarinės kontrolės vykdymas (neplaninis pagal asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus) Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka
Atsakingas dalinys Sveikatos apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Janina Asadauskienė tel. 846 39 60 71 tel. mob. +370687 40644
Paslaugos vykdytojas Nina Gendvilienė tel. 846 39 60 73
Prašymo forma (-os) Prašymas
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybė administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. AD1-324
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 27 dienos nutarimas Nr. 1492
3. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
Informacija Informacija teikiama tel.: (8 46) 39 60 73; 39 63 11
Informacija atnaujinta 2013-04-22 12:08:12
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS