KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 16 d., šeštadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.ltE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia pagalbos

Pagalbos į namus skyrimas

Paslaugos aprašymas Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalba skiriama:
•vieniems gyvenantiems asmenims nuo 18 metų, kurie pripažinti nedarbingais arba kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis *;
•pensininkų šeimoms, kai abiem sutuoktiniams nustatyti didelių specialiųjų poreikių lygiai arba vienam iš sutuoktinių nustatyti didelių, o kitam vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir yra gydytojo pažyma, kurioje nurodyta, kad sutuoktinis dėl ligos negali prižiūrėti kito sutuoktinio *;
•kartu gyvenantiems asmenims nuo 18 m., kai vienam iš jų nustatytas 0–55 procentų darbingumo, o kitam didelių specialiųjų poreikių lygis arba abiem nustatytas 0–55 procentų darbingumo, arba abiem nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis *;
•vieniems gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims nuo 70 metų (specialiųjų poreikių lygis nebūtinas) *;
•vieniems gyvenantiems asmenims nuo 18 metų, kurie dėl psichikos ir elgesio sutrikimų pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis **;
•šeimoms, prižiūrinčioms neįgalius asmenis nuo 18 metų, kurie dėl psichikos ir elgesio sutrikimų pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių
lygis **.
•suaugusiems asmenims su negalia, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais***;
•senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis (nuo 70 metų specialiųjų poreikių lygis nebūtinas) ***;
•vaikams su negalia, kuriems nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis, ir jų šeimoms***.

Asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą, arba asmenims, kurių mėnesio pajamos mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius (toliau – VRP; 1 VRP – 102 Eur/mėn.), pagalba į namus teikiama nemokamai. Tais atvejais, kai asmens mėnesio pajamos didesnės už 2 VRP ir mažesnės už 3 VRP, asmuo už pagalbą į namus moka ne daugiau kaip 5 proc. mėnesio pajamų; kai mėnesio pajamos didesnės už 3 VRP, asmuo už pagalbą į namus moka ne daugiau kaip 20 proc. mėnesio pajamų. Už pagalbos į namus paslaugas mokama pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus pagalbos į namus teikimo įkainius.
Pagalba į namus teikiama iki 10 val. per savaitę.
(*– pagalbą į namus teikia BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras;
**– pagalbą į namus teikia BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“
***– pagalbą į namus teikia VšĮ „Ori senatvė“).
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Audronė Jokubauskienė tel. (8 46) 39 63 01
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Neįgaliojo ir (ar) senatvės pensijos gavėjo pažymėjimas;
Darbingumo lygio pažyma (jei asmeniui nustatytas darbingumo lygis);
Neįgalumo lygio pažyma (jei asmeniui nustatytas neįgalumo lygis);
Globėjo ar rūpintojo paskyrimo dokumentai (jei asmeniui išduoti);
Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai);
Pažymos apie šeimos narių gautas pajamas per 3-is paskutinius mėnesius iki kreipimosi dėl pagalbos į namus paslaugos (kai Socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje nerodomos konkrečios sumos).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 "Dėl apmokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr.A1-94 "Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo"
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-07-23 sprendimas Nr. T2-287 „Dėl BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašo ir įkainių patvirtinimo" (keistas 2010-12-23 sprendimu Nr. T2-351, 2011-04-07 sprendimu Nr. T2-113)
6. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010-07-29 sprendimas Nr. T2-207 „Dėl BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro pagalbos į namus teikimo įkainių patvirtinimo"
7. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-05-29 sprendimas Nr. T2-207 „Dėl Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė" pagalbos į namus skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo ir įkainių patvirtinimo" (keistas 2010-12-23 sprendimu Nr. T2-350)
8. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010-07-29 sprendimas Nr. T2-206 „Dėl BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė" pagalbos į namus teikimo įkainių patvirtinimo"
9. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimas Nr. T2-69 „Dėl pagalbos į namus, perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Informacija BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, Taikos pr. 76, tel. (8 46) 30 07 06, 41 08 44
www.klaipedaspc.lt
info@klaipedaspc.lt

BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, Smiltelės g. 14, tel. (8 46) 38 34 39 www.klaipedoslakstute.lt
klaipedoslakstute@gmail.com

VšĮ ”Ori senatvė“, Taikos pr. 28-907, tel. 8 674 29871, 8 606 92164 www.slauganamie.lt
info@slauganamie.lt
Informacija atnaujinta 2017-03-22 08:30:56
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS