KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. spalio 21 d., šeštadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt. Pasitikėjimo telefonas (+370 46) 217 888. E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia pagalbos

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

Paslaugos aprašymas Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens kompensacijų skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Pateikiant prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Nurodoma, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, nurodomas kredito gavėjas (butų ir kitų patalpų savininkai arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, veikiantys daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai), kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito grąžinimo laikotarpis, kredito dalis, tenkanti prašymą teikiančiam buto savininkui, kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam buto savininkui prašymo teikimo dieną, ir šio kredito grąžinimo grafikas, kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

Pažyma išduodama įvertinus būsto savininko teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.
Dokumentai būsto savininko (savininkų) teisei nustatyti į būsto šildymo išlaidų kompensaciją:
- pažymas apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 praėjusius iki kreipimosi mėnesius arba kreipimosi mėnesio);
- gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimą arba kompetentingos institucijos dokumentą (dokumentus), patvirtinančius gimimo, santuokos, ištuokos, mirties faktą;
- kompetentingų institucijų pažymas (dokumentus) apie vaiko (vaikų) išlaikymui gaunamas (negaunamas) periodines išmokas (alimentus) arba kitas pažymas (dokumentus), patvirtinančius išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą;
- ieškinį dėl tėvystės nustatymo, vaiko išlaikymo priteisimo ar dokumentus, patvirtinančius, kad tėvystė vaikui nebuvo nustatyta ir išlaikymas nebuvo priteistas;
- kompetentingos institucijos dokumentus apie asmens pripažinimą neveiksniu;
- sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą;
- kompetentingų institucijų pažymas apie bausmės atlikimą, sulaikymą, suėmimą, paieškos paskelbimą ar pripažinimą nežinia kur esančiu;
- pažymą (dokumentus) apie gaunamas socialinės globos paslaugas globos įstaigose;
- sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie gydymo stacionare trukmę arba turimą nedarbingumo pažymėjimą ar medicininę pažymą;
- pažymą apie asmens atliekamą privalomąją karo tarnybą.

Visi dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba arba pateikiami notariškai patvirtinti dokumentų vertimai.

Jeigu pagal duomenų teikimo sutartis, sudarytas teisės aktų nustatyta tvarka, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija tiesiogiai gauna iš atitinkamų institucijų ar įstaigų visus išvardintus dokumentus ar duomenis arba šie dokumentai ir duomenys yra savivaldybės administracijoje esančiose išmokų bylose ir jų pakanka kompensacijoms skirti, tai jų pateikti nereikia.

Buto savininkui (savininkams), kuriems teikiama būsto šildymo išlaidų kompensacija, dokumentų, būtinų pažymai dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą gauti, pakartotinai pateikti nereikia.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-02-24 įsakymu Nr. D1-174/A1-116 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-665/A1-508 redakcija) patvirtintas Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-01-26 Nr. D1-73/A1-44 įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2015-09-14 12:34:53
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS