KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt

 E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Tuokiatės

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Paslaugos aprašymas Santuoka registruojama civilinės metrikacijos įstaigose, taip pat Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose.

Norintys susituokti asmeniškai paduoda nustatytos formos prašymą pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Tuokiatės
Paslaugos suteikimo trukmė 31 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įrašymas į apskaitą
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus Civilinės metrikacijos poskyris
Paslaugos vadovas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Paslaugos vykdytojas Rasa Lukšienė tel. 846 41 05 34
Prašymo forma (-os) Prašymas įregistruoti santuoką
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmens tapatybę ir pilietybę liudijantys dokumentai:
1. Lietuvos Respublikos piliečio galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas,
Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė.
2. Užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti turi būti pateikiamas
galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje;
leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento.
3. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.
Jei duomenų apie norinčius susituokti ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registro duomenų bazėje, kreipiantis būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą ( jei asmuo yra našlys ) patvirtinančius dokumentus.

Užsienio valstybių piliečiams papildomai būtina pateikti savo valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad santuokai nėra kliūčių.
Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (arba jų kopijos patvirtintos notaro) turi būti išversti į lietuvių kalbą, legalizuoti ar patvirtinti pažyma „Apostille“, jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.
Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, negalintis pateikti nurodytų dokumentų, civilinės metrikacijos įstaigai pateikia deklaraciją apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
3. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo"
4. Santuokos registravimo norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašas
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
6. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
7. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
8. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Bankas Swedbank AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52821
Paslaugos kaina 20 Eur – už santuokos įregistravimą + 2,9 Eur – už išrašo išdavimą
60 Eur – už santuokos įregistravimą norinčių susituokti pasirinktoje vietoje + 2,9 Eur – už išrašo išdavimą

Įmoką taip pat galima mokėti ir į šias VMI sąskaitas:

LT32 7180 0000 0014 1038 (Šiaulių bankas);
LT74 7400 0000 0872 3870 (Danske Bank A/S Lietuvos filialas);
LT12 2140 0300 0268 0220 (Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius).
Informacija Priėmimo laikas: antradienis, ketvirtadienis, 8.00–12.00 ir 13.00–17.00 val., penktadienis 8.00–12.00 val. Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11), 2 a., 7 kabinetas.
Išsamesnė informacija tel. (8 46) 41 05 34.
Informacija atnaujinta 2017-08-10 14:11:24
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS