Klaipedos miesto savivaldybe

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188710823
Liepų g. 11 91502, Klaipėda. Tel. ( 370 46) 396 066 • Klausimai-atsakymai

 • Paslaugos
 • Viešosios paslaugos
  E. valdžios vartai

 • Viešosios paslaugos
 • Tarybos posėdžiai

 • Savivaldybė
 • Meras
  Taryba
  Administracija
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
  Turto valdymas
  Administracijos sudarytos komisijos
  Administracinės naštos mažinimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
 • Miestas
 • Apie Klaipėdą
  Miesto bendrasis planas
  Strateginio planavimo dokumentai
  Teritorijų planavimas
  Įgyvendinami projektai
  Žemėtvarka
  Projektiniai pasiūlymai
  Kultūros paveldas
  Miestai partneriai
  Transportas mieste
  Miesto simboliai
  Miesto objektų pavadinimai
 • Gyventojui
 • Aktuali informacija
  Viešosios paslaugos
  Būstas
  Veikla pagal verslo liudijimą
  Švietimas
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Aplinkos apsauga
  Civilinė sauga
  Mobilizacija
  Seniūnaičiai
  Bendruomenės
  Nevyriausybinės organizacijos
  Karjera
 • Verslininkui
 • Ekonominė situacija
  Investicinė aplinka
  Verslo vartai
  Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba
  Prekyba ir kitos paslaugos
  Mokesčių tarifai ir lengvatos
  Patalpų nuoma Kultūros fabrike
  Naudingos nuorodos
 • Turistui
 • Apie miestą
  Lankytini objektai
  Susisiekimo sistema
  Turistiniai žemėlapiai
  Naudingos nuorodos
  Turizmo informacijos centras

  Duomenų pateikimas ir išdavimas

  Visuomenės informavimo stendo prie planuojamos teritorijos pastatymo vietos ir dydžio derinimas

  Paslaugos aprašymas Detaliojo plano organizatoriaus arba rengėjo pateikto prašymo pagrindu savivaldybės vyriausiasis architektas derina planuojamoje teritorijoje numatomo pastatyti informacinio stendo dydį ir vietą.
  Rekomenduojamas informacinio stendo dydis :
  Vieno sklypo planavimo atveju – ne mažesnis kaip A3 formatas (420x300 cm), grupės sklypų planavimo atveju – ne mažesnis kaip A2 formatas (600x420 cm).
  Rekomenduojama stendo pastatymo vieta:
  prie pagrindinio įvažiavimo (įėjimo) į planuojamą teritoriją, ne kelio apsaugos zonoje. Stendas pagamintas iš atmosferos poveikiui atsparios medžiagos, įrengtas matomoje ir gerai prieinamoje vietoje – taip, kaip nurodyta Detaliųjų planų rengimo taisyklėse. Schema prie prašymo rengiama 2 egzemplioriais, suderinus vienas grąžinamas pareiškėjui.
  Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas
  Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
  Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
  Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
  Susijusios paslaugos Planavimo užduoties teritorijų planavimo dokumentams derinimas
  Atsakingas dalinys Architektūros ir miesto planavimo skyrius
  Paslaugos vadovas Kastytis Macijauskas tel. 846 39 60 07 tel. mob. +370698 26614
  Paslaugos vykdytojas Almantas Mureika tel. 846 39 61 61
  Prašymo forma (-os) Prašymas suderinti stendo pastatymo vietą
  Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  Teritorijos, kuriai bus rengiamas dokumentas, nuosavybės ribų plano (žemės sklypo plano) patvirtinta kopija.
  Sprendimo (įsakymo), kurio pagrindu rengiamas detalusis planas, kopija.
  Schema, kurioje nurodyta: planuojamos teritorijos ribos, patekimo (įvažiavimo) į teritoriją vieta, stendo pastatymo vieta, stendo dydis (matmenys), vyriausiojo architekto derinimo žyma, schema pasirašyta rengėjo.
  Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
  Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
  2. Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239
  3. Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai, patvirtinti LR vyriausybės nutarimu 1996-09-18 Nr. 1079
  Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 60
  Informacija atnaujinta 2016-04-01 15:20:44

  © Klaipedos miesto savivaldybe, valstybės biudžetinė įstaiga.
  Sprendimas:IDAMAS