KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 18 d., pirmadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.ltE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia paramos

Šalpos kompensacijos skyrimas

Paslaugos aprašymas Kompensacija skiriama: sukakusiems amžių, penkeriais metais mažesnį už senatvės pensijos amžių, arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais asmenims, netekusiems 60 procentų ir daugiau darbingumo: • tėvams (įtėviams), kurie iki 1995-01-01 ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų; • motinoms, kurios iki 1995-01-01 pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų. Šalpos kompensacija yra 1,5 bazinės pensijos dydžio (šiuo metu 168,00 Eur) Prašymus dėl išmokų pareiškėjai gali teikti ir interneto svetainėje www.spis.lt
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Šalpos neįgalumo pensijos skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį
Prašymas šalpos išmokai gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM išduotą darbingumo lygio pažymą (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005-07-01 – pensiją mokančiai įstaigai Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą), jeigu asmens teisė gauti šalpos kompensaciją siejama su asmens darbingumo lygiu (invalidumu);
Vaiko (įvaikio) invalido gimimo liudijimą arba vaikų gimimo liudijimus;
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymas, patvirtinančias, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005-07-01 – vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas) – tuo atveju, jeigu teisė gauti šalpos kompensaciją siejama su savo vaiko (įvaikio) slauga namuose;
Asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM teritorinio skyriaus arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos, skiriančios ir mokančios pensijas ir (ar) pensijų išmokas, pažymą (sprendimą), kad asmeniui pensijos ir (ar) pensijų išmokos nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
Asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimą, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi kūdikių namuose arba kitose stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir (ar) įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos);
Kilus abejonėms, Savivaldybės administracija turi teisę pareikalauti, kad asmuo, kuris kreipiasi dėl šalpos kompensacijos skyrimo, pateiktų kitus papildomus tam tikras aplinkybės patikslinančius dokumentus.
(Jeigu pagal duomenų teikimo sutartis, sudarytas teisės aktų nustatyta tvarka, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija tiesiogiai gauna iš atitinkamų institucijų ar įstaigų visus šiuos nurodytus dokumentus ar duomenis arba šie nurodyti dokumentai yra Savivaldybės administracijoje esančiose išmokų bylose ir šių dokumentų ar duomenų pakanka šalpos kompensacijai skirti, tai jų pareikti nereikia).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. LR Valstybinių šalpos išmokų įstatymas Nr. I-675 (Žin., 1994, Nr. 96-1873;2005, Nr. 71-2556)
2. Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai. (Žin., 2004, Nr. 47-1558, 2005, Nr. 83-3069)
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2016-07-27 14:51:39
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS