KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt

 E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia paramos

Šalpos našlaičių pensijos skyrimas

Paslaugos aprašymas Išmoka skiriama: mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikams (įvaikiams), kurie yra: • nesukakę 18 metų; • sukakę 18 metų ir mokosi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, tačiau ne vyresni negu 24 metai; • sukakę 18 metų ir yra pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 18 metų, jeigu jie visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai). Išmokos dydis: • išmokos dydis – 0,5 bazinės pensijos dydžio (šiuo metu – 56,00 Eur); • jei yra 4 ir daugiau mirusiojo vaikų (įvaikių), 1,5 bazinės pensijos (šiuo metu – 168,00 Eur) skiriama ir mokama visiems mirusiojo vaikams (įvaikiams) lygiomis dalimis. Prašymus dėl išmokų pareiškėjai gali teikti ir interneto svetainėje www.spis.lt
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Šalpos pensijos skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį
Prašymas šalpos išmokai gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Dėl šalpos našlaičių pensijos besikreipiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) ir asmens turinčio teisę gauti šalpos išmoką asmens tapatybės dokumentą (tais atvejais, kai yra nustatyta globa arba rūpyba);
Dokumentus, patvirtinančius tėvystės (motinystės) ryšius su mirusiuoju (paskelbtu mirusiu asmeniu), – vaikų gimimo liudijimus arba kitus dokumentus, kurie įstatymų nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius;
Asmens, už kurį prašoma paskirti šalpos našlaičių pensiją, mirties liudijimą;
Mokymo įstaigos pažymą, jeigu našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, mokosi ir jo teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su mokymusi;
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM išduotą neįgalumo arba darbingumo lygio pažymą (iki 2005-07-01 – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą), jeigu mirusiojo našlaičio vaiko teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su jo neįgalumu (invalidumu);
Asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM teritorinio skyriaus arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos, skiriančios ir mokančios pensijas ir (ar) pensijų išmokas, pažymą (sprendimą), kad asmeniui pensijos ir (ar) pensijų išmokos nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
Kilus abejonėms, Savivaldybės administracija turi teisę pareikalauti, kad asmuo, kuris kreipiasi dėl šalpos našlaičių pensijos skyrimo, pateiktų kitus, papildomus, tam tikras aplinkybes patikslinančius dokumentus.
(Jeigu pagal duomenų teikimo sutartis, sudarytas teisės aktų nustatyta tvarka, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija tiesiogiai gauna iš atitinkamų institucijų ar įstaigų visus išvardintus dokumentus ar duomenis arba šie dokumentai ir duomenys yra Savivaldybės administracijoje esančiose išmokų bylose ir jų pakanka šalpos našlaičių pensijai skirti, tai jų pareikti nereikia).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. LR Valstybinių šalpos išmokų įstatymas Nr. I-675 (Žin., 1994, Nr. 96-1873;2005, Nr. 71-2556)
2. Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (Žin., 2004, Nr. 47-1558, 2005, Nr. 83-3069)
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2016-07-27 14:50:27
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS