KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 16 d., šeštadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.ltE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia paramos

Šalpos neįgalumo pensijos skyrimas

Paslaugos aprašymas Šalpos neįgalumo pensija skiriama:
- asmenims, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;
- asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai;
- tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, kurie yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno neįgalaus asmens slaugą šalpos pensija gali būti paskirta tik vienam asmeniui;
- motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintoms nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo;
- asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiems 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais).
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Šalpos našlaičių pensijos skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui - dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopiją, jeigu prašoma skirti šalpos išmoką Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios valstybės piliečiui ar jo šeimos nariui; Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba jo kopiją, jeigu prašoma skirti šalpos išmoką nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui;
- jeigu prašymą pateikia asmens, turinčio teisę gauti šalpos išmoką, įgaliotas asmuo, globėjas ar rūpintojas, dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, taip pat įgalioto asmens, globėjo ar rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;
- jeigu prašymą skirti šalpos išmoką nepilnamečiam asmeniui pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, – dokumentą, atitinkamai patvirtinantį tėvystės (motinystės) ryšius, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, taip pat tėvo (įtėvio), globėjo ar rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;
- asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM teritorinio skyriaus arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos, skiriančios ir mokančios pensijas ir (ar) pensijų išmokas, pažymą (sprendimą), kad asmeniui pensijos ir (ar) pensijų išmokos nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) išduota neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d., – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) išduota vaiko invalidumo pažyma arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas) arba jos kopija;
- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar GKK išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas);
- dokumentai, patvirtinantys tėvystės (motinystės) ryšį arba globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju arba rūpintoju, arba šių dokumentų kopijos;
- socialinės globos, švietimo įstaigos ar palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės išduotą pažymą atitinkamai apie tai, kokios paslaugos asmeniui teikiamos socialinės globos įstaigoje, kokį išlaikymą asmuo gauna švietimo įstaigoje arba iš kokių lėšų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje slaugomam asmeniui teikiamos slaugos, palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos bei patarnavimai;
- jeigu asmuo yra gyvenęs skirtingų savivaldybių teritorijose, kiekvienos savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo gyveno, administracijos išduotą pažymą, kad šio asmens vaikui (vaikams) nebuvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
- atsiskaitomosios sąskaitos numerį banke.
Jeigu nurodytus dokumentus (duomenis) Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar įstaigomis arba šie nurodyti dokumentai yra Savivaldybės administracijoje esančiose išmokų bylose ir šių dokumentų ar duomenų pakanka šalpos pensijai skirti, tai jų pareikti nereikia.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas
2. Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Priedų sąrašas 1. Prašymo priedas Nr. 1
2. Prašymo priedas Nr. 2
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2017-11-24 14:02:49
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS