KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. spalio 19 d., ketvirtadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt. Pasitikėjimo telefonas (+370 46) 217 888. E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia paramos

Šalpos pensijos skyrimas

Paslaugos aprašymas Šalpos pensija skiriama: - neįgaliems vaikams iki 18 m., šalpos pensija mokama jų tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams; - asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki tos dienos, kai jiems sukako 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki sukankant 24 metams ir nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų, tačiau ne vėliau kaip iki jiems sukanka 26 metai; - tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005-07-01 slaugė vaikus invalidus, I ar II grupės invalidus nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, taip pat visiškos negalios invalidus); - motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir sukakusioms senatvės pensijos amžių arba pripažintoms nedarbingoms ar iš dalies darbingoms, netekusioms 60 procentų ir daugiau darbingumo; - netekusiems 75–100 procentų darbingumo (iki 2005-07-01 pripažintiems I grupės invalidais) asmenims, nenurodytiems aukščiau esančiuose punktuose (išmokos skiriamos nuo 2005-07-01); - sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims, neturintiems teisės gauti didesnių arba tokio pat dydžio pensijų ir (ar) pensijų išmokų (išmokos skiriamos ir mokamos nuo 2006-01-01) ar netekusiems 60–70 procentų darbingumo (iki 2005-07-01 pripažintiems II grupės invalidais) (išmokos skiriamos ir mokamos nuo 2005-07-01). Prašymus dėl išmokų pareiškėjai gali teikti ir interneto svetainėje www.spis.lt
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Šalpos našlaičių pensijos skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį
Prašymas šalpos išmokai gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Prašymą;
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
Neįgalaus vaiko (įvaikio) gimimo liudijimą. Jeigu dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi vienas iš vaiko tėvų (įtėvių), artimas giminaitis, sutuoktinis, globėjas ar rūpintojas, jie turi pateikti dokumentus, patvirtinančius jų giminystės ryšius su asmeniu iki 18 metų arba asmeniu, sukakusiu 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kuriam prašoma skirti šalpos išmoką (gimimo liudijimą, santuokos liudijimą ir kitus dokumentus kurie įstatymų nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius);
Dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju. Asmens, turinčio teisę gauti šalpos išmoką, įgaliotas asmuo turi pateikti savo tapatybės dokumentą ir įgaliojimą.
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM išduotą neįgalumo arba darbingumo lygio pažymą;
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM išduotas pažymas, patvirtinančias, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005-07-01 – vaikas invalidas arba I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas);
Asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM teritorinio skyriaus arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos, skiriančios ir mokančios pensijas ir (ar) pensijų išmokas, pažymą (sprendimą), kad asmeniui pensijos ir (ar) pensijų išmokos nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
Pranešimą iš asmens gyvenamosios vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos, kad vaikai nebuvo globojami ar rūpinami kūdikių namuose arba kitose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos);
Atsiskaitomosios sąskaitos numerį banke.
Jeigu pagal duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar įstaigomis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro ar kitų valstybės registrų Klaipėdos miesto savivaldybės administracija tiesiogiai gauna dokumentus ar duomenis, kurių reikia šalpos išmokai skirti ir mokėti, arba jie yra kitose šalpos išmokų bylose ir jų pakanka šalpos pensijai skirti, tai jų pateikti nereikia.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. LR Valstybinių šalpos išmokų įstatymas
2. Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai
3. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-201 patvirtintas Valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašas
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2017-06-30 12:42:11
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS