KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. lapkričio 24 d., penktadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt

 E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Problemos mieste

Savivaldybės sanitarinės kontrolės vykdymas (neplaninis pagal asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus) Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka

Paslaugos aprašymas Pagal asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka atliekami sanitarinės kontrolės patikrinimai tikslu nustatyti, ar asmenys laikosi savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų taisyklių ir tinkamai vykdo juose keliamus reikalavimus. Nustačius pažeidimus, surašomi administracinių teisės protokolai, nagrinėjamos administracinių teisių pažeidimo bylos, skiriamos administracinės nuobaudos. Tiriant teikiamos konsultacinės paslaugos visuomenės sveikatos saugos klausimais.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sanitarijos inspekcijos funkcijas vykdo Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus inspektoriai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintais teisės aktais, susijusiais su sanitarinės kontrolės vykdymu.
Savivaldybių sanitarinės kontrolės turinį sudaro:
1. savivaldybei pavaldžių institucijų, atsakingų už savivaldybės teritorijos sanitariją, darbo kontrolė;
2. juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančių teritorijų sanitarijos ir tvarkos kontrolė;
3. gyventojų apsauga nuo infekcinių ligų, padidinto gatvių ir buitinio triukšmo, dirvožemio, vandens ir oro taršos.
Savivaldybės sanitarinės kontrolės objektai yra:
1. gatvių, skverų, aikščių ir kitos savivaldybės teritorijos, buitinių atliekų surinkimo ir padarymo nekenksmingomis vietos;
2. visuomeninis kelių transportas, stotys ir stotelės;
3. pramogų ir poilsio organizavimo vietos, parkai, paplūdimiai, poilsio aikštelės prie automagistralių ir priemiesčių, automobilių stovėjimo aikštelės, garažų teritorijos, kapinės, viešieji tualetai, sąvartynai;
4. gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo vietos, vaikų žaidimų aikštelės, kiemai, sporto aikštynai;
5. gyvūnų (kačių, šunų, paukščių ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolė;
6. dezinsekcijos ir deratizacijos darbų organizavimas gyvenamųjų namų rūsiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei atliekų kaupimo teritorijose.
Sanitarinės kontrolės objektuose pagal asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus vykdomos šios sanitarinės kontrolės rūšys:
1. neplaniniai patikrinimai atliekami, gavus asmenų rašytinį prašymą, pareiškimą ar kitą informaciją, kilus pagrįstiems įtarimams dėl asmens veiklos, kuri gali turėti neigiamos įtakos gyvenamajai aplinkai ir visuomenės sveikatai, prieštarauti sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams, motyvuotą valstybinės ar savivaldybės institucijos pavedimą atlikti sanitarinį patikrinimą;
2. patikrinimų grįžtamoji kontrolė atliekama, kai kontroliuojamas ankstesnio sanitarinio patikrinimo metu nustatytų savivaldybės visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių inspektorių nurodymų vykdymas.
Savivaldybių sanitarinės kontrolės pareigūnai turi teisę:
1. pateikę tarnybinį pažymėjimą, be kliūčių lankytis sanitarinės kontrolės tikslu savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose (ir jų teritorijose);
2. gauti iš juridinių ir fizinių asmenų žodinius ir raštiškus paaiškinimus dėl kontroliuojamo objekto sanitarinės būklės;
3. reikalauti iš juridinių ir fizinių asmenų, taip pat iš savivaldos vykdomųjų institucijų pareigūnų, kad būtų pašalinti sanitarijos pažeidimai;
4. reikalauti atlikti profilaktinę dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją įmonėse, įstaigose bei organizacijose, esančiose savivaldybės teritorijoje. Sanitarinis patikrinimas atliekamas tokia tvarka:
1. inspektoriai informuoja tikrinamą asmenį telefonu apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, suderina patikrinimo datą ir pateikia prašomų dokumentų sąrašą;
2. inspektorius, atvykęs į vietą, prisistato asmeniui, pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimą. Ūkinės veiklos vadovui, įgaliotam ar atsakingam asmeniui reikalaujant, užsiregistruoja pateiktame žurnale;
3. vaikščioti po teritoriją, apžiūrėti patalpas inspektorius gali tik lydimas objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens.
Paslaugos kategorija Sanitarija ir higiena
Gyvenimo atvejai Problemos mieste
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Sveikatos apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Janina Asadauskienė tel. 846 39 60 71 tel. mob. +370687 40644
Paslaugos vykdytojas Nina Gendvilienė tel. 846 39 60 73
Prašymo forma (-os) Prašymas vykdyti savivaldybės sanitarinę kontrolę
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Turimi gyvenamosios aplinkos tyrimų, matavimų duomenys
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybė administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. AD1-324
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 27 dienos nutarimas Nr. 1492
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 60 73; 39 63 11
Informacija atnaujinta 2013-04-22 12:24:28
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS