KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 16 d., šeštadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.ltE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Skelbimai
SKELBIAMAS KONKURSAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS

Kviečiame teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijai meno kūrėjams gauti. Paraiškos bus priimamos nuo 2017 m. kovo 2 d. iki balandžio 3 d. (imtinai).

Stipendijos skiriamos meno kūrėjams įgyvendinantiems savo sumanymus šiose kultūros ir meno srityse: dailės, dizaino, etninės kultūros, fotografijos, kino, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, teatro kūrybinių industrijų ir kt.

Gauti stipendijas turi teisę: Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ir (ar) dirbantys Klaipėdoje.

Paraiškų neturi teisės teikti ir stipendijų gauti:

 1. kultūros ir meno sričių ekspertai, kurie vertina paraiškas;
 2. kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys nacionalinėse, valstybės bei savivaldybės biudžetinėse įstaigose, veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
 3. kultūros ir meno kūrėjai, paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti jau gavę finansavimą iš  valstybių ar savivaldybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių) finansinių šaltinių lėšų;
 4. kultūros ir meno kūrėjai, nepateikę Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) ataskaitų už gautas stipendijas;
 5. nepilnamečiai kultūros ir meno kūrėjai;
 6. kultūros ir meno kūrėjai, jeigu pradedant mokėti stipendiją nebus praėję vieni metai nuo kultūros ir meno kūrėjui anksčiau skirtos stipendijos;
 7. kultūros ir meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra studijų programų dalis;
 8. Kultūros ir meno tarybos nariai.

STIPENDIJŲ RŪŠYS:

Individuali stipendija skiriama individualiai kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti arba kultūros ir meno kūrėjų rezidentūrai Klaipėdos mieste (Kultūros fabrike arba kitose analogiškas paslaugas teikiančiose įstaigose);

Edukacinė stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, konkursuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti, išskyrus kursus, konferencijas, simpoziumus). Edukacinės stipendijos neskiriamos kultūros ir meno kūrėjų veiklai, kuri yra studijų programų dalis.

STIPENDIJŲ DYDIS:

Individuali stipendija – 580 Eur per 1 mėnesį;
Edukacinė stipendija – 580 Eur per 1 mėnesį.

Stipendijų mokėjimo trukmė – nuo 6 mėnesių iki 2 metų, per metus skiriama iki 15 stipendijų.

KONKURSUI PATEIKIAMOS UŽPILDYTOS MENO KŪRĖJŲ STIPENDIJŲ  PARAIŠKOS 1 EGZ. SU PRIVALOMAIS PRIEDAIS:

 1. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.
 3. Teikiant paraišką individualiai stipendijai privaloma pateikti meninės ar kultūrinės veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti Klaipėdos miesto savivaldybės stipendiją, pristatymas (1 lapas, kuriame turėtų būti įvardintas meninės ar kultūrinės veiklos pobūdis, motyvuotas veiklos temos pasirinkimas, įvardinta planuojama veiklos sklaida (koncertai, parodų sąrašai, seminarai, pristatymai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodyta veikla), laukiami rezultatai, trukmė ir kaina).
 4. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina kvietimą dalyvauti stažuotėje, konkurse ar kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti (išskyrus kursus, konferencijas, simpoziumus).
 5. Teikiant paraišką rezidentūrai Klaipėdos mieste gauti, meno kūrėjas privalo pateikti rezidencijos vadovo rekomendaciją ar pritarimo rezidentūrai raštą, nurodantį, kad jis atitinka įstaigos keliamus reikalavus rezidentams.

Gali būti papildomai pridedama:

1. Meninės ar kultūrinės veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti Klaipėdos miesto savivaldybės stipendiją, pristatymas, vizualizacija.
2. Rekomendacijos.
3. Kita papildoma medžiaga.

Paraiškų atitiktį konkurso sąlygoms tikrina Kultūros skyrius. Paraiškos neteikiamos konkursui, jei jos užpildytos netvarkingai, pateiktos pasibaigus Savivaldybės administracijos nustatytam paraiškų priėmimo laikui, neatitinka konkursui keliamų reikalavimų, jeigu nepateikti

REIKALAVIMAI TEIKIAMOMS PARAIŠKOMS:

Paraiškos kartu su privalomais priedais konkursui pristatomos paštu arba užklijuotame voke savivaldybės Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriuje, I-ame aukšte, 114 kabinete iki 2017 m. balandžio 3 d. (imtinai).
Priėmimo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.
Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko.

ANT VOKO NURODYTI:

 • Konkurso pavadinimą: „Stipendija meno kūrėjams konkursui 2017 m.“
 • Stipendijos rūšis: individuali/edukacinė stipendija.
 • Adresą: Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriui (512 kab.) Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.

REIKALAVIMAI:

 • Į vieną voką dedami tik vienai stipendijų rūšiai priskirta paraiška.
 • Užpildytą gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą ir jos priedus sunumeruoti, sudėti eilės tvarka ir susegti į vieną aplanką.

Kontaktiniai asmenys:

Narūnas Lendraitis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir Kultūros skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 39 61 71, mob. 8-686-61807, el. paštas narunas.lendraitis@klaipeda.lt;
Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 46) 39 61 74, el. paštas raimonda.mažonienė@klaipeda.lt.

PRIDEDAMA:

Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo nuostatai;

Paraiškos forma.

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Komentarų sąrašas (0)
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS