KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. lapkričio 24 d., penktadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt

 E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia pagalbos

Transporto paslaugos skyrimas

Paslaugos aprašymas Specialiojo transporto paslaugos teikiamos pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Prašymą-paraišką transporto paslaugoms gauti raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centrui, Taikos pr. 76.

Kam skiriamos transporto paslaugos?
• vaikams su negalia ir jų šeimoms.
• suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms.
• senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.
• socialinės rizikos asmenims ir šeimoms.

Transporto paslaugos teikiamos:
• vykstant į socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigas ir įvairius renginius Klaipėdos mieste ir kituose Lietuvos miestuose;
• nuvežant karštą maistą į namus;
• nuvežant technines pagalbos priemones į namus arba parvežant jas į centrą;
• nuvežant į darbą ir parvežant iš darbo negalią turinčius asmenis, kuriems nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis.

Transporto paslaugos yra mokamos.
Transporto paslaugos vieno kilometro kainą nustato Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.
Transporto paslaugos teikiamos nemokamai, kai asmuo (šeima) teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą arba asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį (1VRP-102 Eur/mėn).

Prašymą-paraišką transporto paslaugoms gauti asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
Priėmus sprendimą dėl transporto paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, asmuo tą pačią dieną informuojamas telefonu; jei asmuo neturi telefono, jam išsiunčiama sprendimo (įsakymo) kopija.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Audronė Jokubauskienė tel. (8 46) 39 63 01
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Neįgaliojo, pensininko pažymėjimas;
Pažymos apie šeimos narių gautas pajamas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dėl transporto paslaugos (kai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje nerodomos konkrečios sumos). Išimties atveju (kai asmuo netikėtai išrašomas iš gydymo įstaigos arba siunčiamas pas medicinos specialistą skubiai konsultacijai, siunčiamas į socialinių paslaugų įstaigas) pažymos pateikiamos per 5 kalendorines dienas nuo paslaugos suteikimo dienos.
Medicinos dokumentų išrašas (forma Nr. 027/a) (asmenims, vykstantiems į sveikatos priežiūros įstaigas hemodializės procedūroms).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos 2006-01-19 Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimas Nr. T2-395 „Dėl BĮ Klaipėdos miesto Socialinės paramos centro transporto paslaugos teikimo bei mokėjimo tvarkos aprašo ir įkainio patvirtinimo“ (keistas 2009-07-23 sprendimu Nr. T2-289, 2010-07-02 sprendimu Nr. T2-176 ir 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-365)
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-09-15 sprendimas Nr. T2-223 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro teikiamos transporto paslaugos 1 kilometro kainos nustatymo“ pakeitimo“
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
Informacija BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, Taikos pr. 76, tel. (8 46) 30 07 06, 41 08 44 www.klaipedaspc.lt info@klaipedaspc.lt
Informacija atnaujinta 2017-03-21 16:28:42
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS