KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. birželio 22 d., ketvirtadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt. Pasitikėjimo telefonas (+370 46) 217 888. 

 E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia paramos

Vienkartinės pašalpos nepasiturintiems asmenims nelaimingo atsitikimo, sunkios ligos ir kitais atvejais skyrimas

Paslaugos aprašymas Vienkartinė pašalpa nepasiturintiems asmenims, patyrus papildomų išlaidų dėl nelaimingo atsitikimo, sunkios ligos ir kitais atvejais, dėl kurių pablogėjo nepasiturinčių asmenų materialinė padėtis, vieną kartą per metus gali būti skiriama vienkartinė pašalpa iki 1 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau – VRP; 1 VRP – 102,00 Eur), kai vidutinės pajamos vienam nepasiturinčiam asmeniui per mėnesį neviršija 2 VRP dydžio ir kiekvienas vyresnis kaip 18 metų nepasiturintis asmuo kreipimosi metu atitinka bent vieną iš šiame punkte nurodytų sąlygų:
1. dirba ar yra savarankiškai dirbantis asmuo;
2. yra netekęs 45 proc. ir daugiau darbingumo;
3. yra nepasiturintis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas piniginei socialinei paramai gauti;
4. neturi nuolatinės gyvenamosios vietos.
Kai vidutinės mėnesio pajamos vienam nepasiturinčiam asmeniui viršija 2 VRP, bet yra mažesnės kaip 2,5 VRP arba kai nepasiturintis asmuo jau gavo vienkartinę pašalpą tais metais, atsiradus ypatingoms aplinkybėms po pirmos išmokos išmokėjimo, vienkartinė pašalpa gali būti skiriama atsižvelgiant į Vienkartinių pašalpų skyrimo komisijos siūlymą.
Pareiškėjo prašymu dalis vienkartinės pašalpos lėšų gali būti teikiama apmokant už asmens dokumentų tvarkymą.
Asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, išskyrus asmenis, kuriems buvo skirta kardomoji priemonė-suėmimas arba atlikusius arešto bausmę areštinėse, gali būti skiriama iki 1 VRP dydžio vienkartinė pašalpa, jei dėl šios paramos asmuo kreipiasi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išleidimo iš laisvės atėmimo vietos.


Asmenims, kai nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis būstas, kuriame būsto savininkas deklaruoja gyvenamąją vietą bei faktiškai šiame būste gyvena, nukentėjo nuo vandentiekio avarijų, gaisro, stichinių nelaimių ar nusikalstamos veiklos, atsižvelgiant į Vienkartinių pašalpų skyrimo komisijos siūlymą gali būti skiriama iki 10 VRP dydžių vienkartinė pašalpa, jei vidutinės pajamos vienam nepasiturinčiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 4 VRP dydžiai ir kai dėl pašalpos kreiptasi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusios nelaimės fakto registravimo dienos ir nukentėjęs asmuo nebuvo apsidraudęs dėl vandentiekio avarijų, gaisro, stichinių nelaimių ar nusikalstamos veiklos sugadinto kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto arba kai asmuo buvo apdraudęs šį turtą, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis.

Gimus trynukams ir daugiau vaikų, kiekvienam vaikui, atsižvelgiant į Vienkartinių pašalpų skyrimo komisijos siūlymą, gali būti skiriama iki 4 VRP dydžių vienkartinė pašalpa, jei vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 4 VRP dydžiai ir kai dėl pašalpos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaikų gimimo.
Vienkartinė pašalpa neskiriama, jeigu vaikas (vaikai) gimė negyvas (negyvi) arba kreipimosi metu yra miręs (mirę).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Vienkartinės pašalpos skoloms už komunalinius patarnavimus apmokėti skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas vienkartinei pašalpai gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Vaiko (vaikų) gimimo liudijimą (liudijimus) arba kompetentingos institucijos dokumentus, patvirtinančius gimimo faktą;
ištuokos ar mirties liudijimą, arba kompetentingos institucijos dokumentą, patvirtinantį ištuokos ar mirties faktą;
kompetentingos institucijos dokumentą (dokumentus), patvirtinantį santuokos nutraukimo faktą arba teismo sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
kompetentingų institucijų pažymą (dokumentus) apie vaiko (vaikų) išlaikymui (ne)gaunamas periodines išmokas (alimentus) arba patvirtinantį išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą (alimentus);
kompetentingos institucijos išduotą neįgalumo arba darbingumo lygio pažymą arba neįgaliojo pažymėjimą;

kompetentingų institucijų pažymas (dokumentus) apie bausmės atlikimą, sulaikymą, suėmimą, paieškos paskelbimą ar pripažinimą nežinia kur esančiu;
kompetentingų institucijų pažymas apie nepasiturinčių asmenų ir jų bendrai gyvenančių asmenų pajamas už 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi dėl vienkartinės pašalpos arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, pasikeitė arba tą mėnesį yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos išmokos.
Kompetentingų institucijų pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius dėl nelaimingo atsitikimo, sunkios ligos, vandentiekio avarijų, gaisro, stichinių nelaimių, nusikalstamos veiklos ir kitais atvejais, dėl kurių pablogėjo nepasiturinčių asmenų materialinė padėtis.
Socialinių išmokų poskyris gali prašyti pateikti papildomus duomenis (dokumentus), įrodančius šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisę gauti vienkartines pašalpas.
Jeigu pagal duomenų teikimo sutartis, sudarytas teisės aktų nustatyta tvarka, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija tiesiogiai gauna iš atitinkamų institucijų ar įstaigų ir šių duomenų pakanka vienkartinei pašalpai skirti, šių dokumentų ar duomenų pateikti nereikia.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2016-07-18 14:30:13
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS