KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 18 d., pirmadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.ltE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Reikia paramos

Materialinės paramos ligos, nelaimingo atsitikimo ir kitais atvejais skyrimas

Paslaugos aprašymas Materialinė parama ligos, nelaimingo atsitikimo ir kitais atvejais, kai būtinos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) medicininės priemonės, gali būti skiriama:
1 valstybės remiamų pajamų (toliau-VRP) dydžio, kai asmenų patirtos (patiriamos) išlaidos iš esmės nekeičia jų materialinės padėties, ir (ar) išlaidos yra nuolatinės dėl lėtinių ligų gydymo, patirtų traumų ir pan., jeigu kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl materialinės paramos metu atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau-Įstatymas) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų arba yra netekęs 45–55 proc. darbingumo ir vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio;
iki 50 VRP dydžio, esant ypatingoms aplinkybėms, kai asmenims reikalingos lėšos būtiniems gydytojo paskirtiems vaistams, medicininėms priemonėms, operacijai, medicininiams tyrimams bei kitoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, ir (ar) išlaidoms, susijusioms su grįžimu (transportavimu) į Lietuvos Respubliką sunkiai susirgus arba susižalojus, nukentėjus dėl nelaimingo atsitikimo, įvykdyto nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo užsienio valstybėse, apmokėti (iš dalies apmokėti), kurių nekompensuoja (arba kompensuoja tik dalį) teritorinės ligonių kasos ir (ar) neapmoka (arba apmoka tik dalį) draudimo kompanija, labdaros (paramos) fondas ir pan., jeigu kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl materialinės paramos metu atitinka bent vieną iš Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų arba yra netekęs 45–55 proc. darbingumo, vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 4 VRP dydžiai ir bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turimų piniginių lėšų dydis neviršija Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatyto piniginių lėšų normatyvo. Ši parama teikiama nepinigine forma, pervedant lėšas asmens sveikatos priežiūros įstaigai ar kitam juridiniam asmeniui pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus;
apmokant asmens privalomojo sveikatos draudimo įmokas neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, gyvenantiems Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, neturintiems nuolatinės faktinės gyvenamosios vietos. Ši parama gali būti skiriama esant motyvuotai asmens sveikatos priežiūros įstaigos išvadai (teikimui) dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų apmokėjimo poreikio ir būtinumo;
apmokant (kompensuojant) privalomojo profilaktinio asmens sveikatos patikrinimo (medicininės knygelės (sveikatos paso, F 048/a forma)) faktines išlaidas Klaipėdos miesto gyventojams, jeigu asmuo pasitelkiamas visuomenei naudingai veiklai ir šiai veiklai atlikti reikalinga turėti medicininę knygelę (sveikatos pasą, F 048/a formą).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Kompetentingų institucijų pažymas (dokumentus) apie nurodytas aplinkybes (ligą, operaciją, medicininius tyrimus, sveikatos priežiūros paslaugas, nelaimingą atsitikimą, grįžimą (transportavimą) į Lietuvos Respubliką, privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumas ir skolas (jeigu yra skola), profilaktinio asmens sveikatos patikrinimą ir pan.);
dokumentus, patvirtinančius patirtas ir (ar) patiriamas išlaidas (sąskaitos faktūros, pinigų paėmimo kvitai, kasos čekiai, išankstinės sąskaitos ir pan.);
bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens dokumentus (pažymas, asmeninių banko sąskaitų išrašus ir kitus dokumentus) apie Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, išskyrus atvejus, kai Savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;
kreipiantis dėl materialinės paramos, esant ypatingoms aplinkybėms iki 50 VRP dydžio papildomai reikia pateikti:
dokumentus, patvirtinančius, kad teritorinės ligonių kasos nekompensuoja arba kompensuoja tik dalį išlaidų;
dokumentus, patvirtinančius, kad draudimo kompanija neapmoka arba apmoka tik dalį išlaidų – apsidraudusiesiems privačiose Lietuvos ar užsienio draudimo kompanijose;
dokumentus apie gautą (suteiktą) paramą – gavusiems finansinę paramą iš labdaros (paramos) fondų ir pan.;
dokumentus (duomenis) apie pinigines lėšas, turimas bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kredito įstaigose.
Duomenis, reikalingus materialinei paramai skirti, apmokant asmens privalomojo sveikatos draudimo įmokas neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, (apie asmens gyvenamąją vietą, privalomojo sveikatos draudimo įmokų skolas, reikalingą įmokos sumą ir pan.), pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaiga.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-318 „Dėl materialinės paramos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Priedų sąrašas 1. Prašymo priedas Nr. 1
2. Prašymo priedas Nr. 2
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2017-06-29 16:47:02
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS