KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. lapkričio 24 d., penktadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt

 E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

 

2015 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (toliau – asociacija).

Asociacijos veiklos teritorija yra Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorija, patvirtinta 2015 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-146 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto 2014–2020 metų integruotų investicijų programos projektui“ pakeitimo“ (Žemėlapis).

Asociacijos tikslai – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Klaipėdos miesto plėtrą, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros strategiją, planus bei programas Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijoje.

Asociacija yra pateikusi paraišką Europos socialinio fondo agentūrai dėl finansinės paramos gavimo vietos plėtros strategijai parengti. Vietos plėtros strategija bus rengiama 2015 m. spalio - 2016 m. vasario mėn. Vietos plėtros strategija bus įgyvendinama asociacijos veiklos teritorijoje.

Kviečiame juridinius asmenis, atstovaujančius bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (ar) įmones susipažinti su asociacijos įstatais ir tapti asociacijos nariais bei dalyvauti vietos plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime.

Asociacijos nariai turi mokėti stojamąjį įnašą, kurio dydis – 50 eurų, ir metinį nario mokestį, kurio dydis 50 eurų.

Prašymus dėl tapimo asociacijos nariais reikia adresuoti asociacijos valdybai ir teikti adresu Danės g. 17-312 kab., Klaipėda. Kartu su prašymu pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją.

2. Protokolo išrašą, įgaliojimą arba kitą dokumentas, kuriuo konkretus asmuo yra paskirtas atstovauti juridiniam asmeniui.

3. Juridinio asmens vykdomos veiklos aprašymą laisva forma. Aprašyme turi būti pateikta informacija apie juridinio asmens narių/dalyvių skaičių, juridinio asmens vykdomas veiklas, žinomumą Klaipėdos miesto bendruomenei, projektinę veiklą (įgyvendintus/vykdomus projektus), dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant strategijas.

Prašymo formą rasite čia.

Su asociacijos įstatais, kuriuose apibrėžti asociacijos tikslai, priėmimo į asociaciją tvarka, valdymo organai galite susipažinti čia.

Asociacijos įstatuose nustatyta, kad dėl priėmimo į narius sprendžiama artimiausio asociacijos valdybos posėdžio metu po prašymo pateikimo dienos. Į asociacijos narius priimama pasiūlius ne mažiau kaip dviem asociacijos nariams ir narystei asociacijoje pritarus vadovui. Valdybos sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne mažesne kaip 2/3 visų valdybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į asociacijos vadovę Indrę Butenienę telefonu 396184 arba elektroniniu paštu indre.buteniene@klaipeda.lt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĖMESIO!!!

 Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2.1.2. veiksmą „Prevencinių veiklų socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams organizavimas“.  

Kvietimo tekstas čia:

2017 m. spalio 27  d. kvietimas teikti bendruomenių vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 6

 Kvietimui aktualūs dokumentai:

1.      Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės valdybos 2017 m. liepos 13 d. protokolu Nr. 12

 2. Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016 – 2022 metų vietos plėtros strategija, patvirtinta Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2016 m. vasario 5 d. protokolu Nr. 3    1 priedas. Klaipėdos integruotų investicijų teritorijos apklausos ataskaita   2 priedas.  Veiksmų pagrindimas tikslintas pagal VRM pastabas.

3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2015 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-204 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto 2014–2020 metų integruotų investicijų programos projektui“ pakeitimo“ patvirtinta Klaipėdos miesto tikslinės ir susietos teritorijų ribų schema.

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjus individualiai konsultuoja asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės projekto konsultantė Vilija Malakauskienė, tel. 8-615-96032, el. paštas info@klaipedosvvg.lt , adresas Vilties g. 6, Klaipėda.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DĖMESIO!!!

 Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.1.2. veiksmą. SVV kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai (prioritetą teikiant verslams, pradedantiems veiklą teritorijose, atnaujinamose įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programą).

 

Kvietimo tekstas čia:

2017 m. rugsėjo 8 d. kvietimas teikti bendruomenių vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 5

 Kvietimui aktualūs dokumentai:

 1. Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės valdybos 2017 m. liepos 13 d. protokolu Nr. 12

 2. Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016 – 2022 metų vietos plėtros strategija, patvirtinta Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2016 m. vasario 5 d. protokolu Nr. 3    1 priedas. Klaipedos integruotų investicijų teritorijos apklausos ataskaita   2 priedas  Veiksmų pagrindimas tikslintas pagal VRM pastabas

 3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2015 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-204 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto 2014–2020 metų integruotų investicijų programos projektui“ pakeitimo“ patvirtinta Klaipėdos miesto tikslinės ir susietos teritorijų ribų schema.

 4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

 Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjus individualiai konsultuoja asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės projekto konsultantė Vilija Malakauskienė, tel. 8-615-96032, el. paštas info@klaipedosvvg.lt , adresas Vilties g. 6, Klaipėda.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIJA apie iš  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.61-ESFA-T-910-01-0014 „Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos administravimas

VVG darbuotojų, narių ir valdybos narių sąrašas

Vietos veiklos grupės narystės taisyklės

Vietos veiklos grupės viešųjų pirkimų taisyklės

Atmintinė apie numatomas projektų finansavimo sąlygas       Atmintinės 2 priedas

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategija

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klaipėdos gyventojų nuomonės tyrimas

Seminarų protokolai

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VVG valdybos posėdžių protokolai

2017-03-28            2016-03-18

2017-02-10            2016-01-11

2017-01-24            2015-10-09

2017-01-06            2015-09-25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VVG visuotinių susirinkimų protokolai

2017-03-28

2017-02-10

2016-03-18

2016-02-05

2016-01-11

2015-09-25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VVG viešieji pirkimai


  

 

Atgal
Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-30 15:30:12
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS