Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

PRANEŠK – savivaldybės vidinis kanalas

Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybės) vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas (vidinis kanalas)

Pranešimus gali palikti esami ir buvę Savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Klaipėdos miesto savivaldybe.

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-17 įsakymu Nr. AD1-104 „Dėl informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Savivaldybės įstaigos, kurioms suteikta teisė naudotis Savivaldybės vidiniu kanalu:

 1. Akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“;
 2. akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“;
 3. uždara akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“;
 4. uždara akcinė bendrovė „Klaipėdos autobusų parkas“
 5. uždara akcinė bendrovė „Gatvių apšvietimas“;
 6. uždara akcinė bendrovė „Vildmina“;
 7. uždara akcinė bendrovė „Senasis turgus“;
 8. uždara akcinė bendrovė „Naujasis turgus“;
 9. Klaipėdos miesto savivaldybės įmonė „Debreceno vaistinė“;
 10. viešoji įstaiga „Klaipėdos irklavimo centras“;
 11. viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“;
 12. viešoji įstaiga „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras“;
 13. viešoji įstaiga „Klaipėda ID“;
 14. viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“;
 15. viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“;
 16. viešoji įstaiga „Klaipėdos krašto buriavimo mokykla „Žiemys“;
 17. viešoji įstaiga „Klaipėdos vaikų ligoninė“;
 18. viešoji įstaiga „Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis“;
 19. viešoji įstaiga „Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė“;
 20. viešoji įstaiga „Klaipėdos psichikos sveikatos centras“;
 21. viešoji įstaiga „ Klaipėdos miesto polikninika“;
 22. viešoji įstaiga „ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras“;
 23. viešoji įstaiga „ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras“;
 24. viešoji įstaiga „ Klaipėdos universitetinė ligoninė“.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Savivaldybėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1. Elektroniniu pašto adresu pranesk@klaipeda.lt 
 2. Tiesiogiai kreipiantis į kompetentingą subjektą (Savivaldybės administracijoje paskirtas kompetentingas subjektas – Duomenų apsaugos pareigūnė Raminta Virvičienė, tel. 8-46-396004,  Liepų g. 11, Klaipėda).
 3. Lietuvos Respublikos prokuratūrai el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi nurodyti:

 1. Savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) ar kitus duomenis ryšiui palaikyti ir korespondencijai gauti, taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.
 2. Sužinojimo apie pažeidimą datą ir konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes.
 3. Asmenį (- is), kuris (-ie) rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą.
 4. Informaciją, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta. Jei taip, tai nurodyti, kam ir kada buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas.
 5. Jei įmanoma, pateikti dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Asmuo taip pat gali užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams