Pradžia
Lt En

Įgyvendinami projektai

 

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą“ (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-904-31-0002). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2017 m. sausio 18 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 1 764 946,82 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 908 051,08 Eur.

Bastionų komplekso (Jono kalnelio) teritorija yra vienas pagrindinių miesto urbanistinės struktūros elementų, tačiau dėl nusidėvėjusios, prastos fizinės būklės, nereprezentatyvios išvaizdos esama viešoji infrastruktūra yra nepatraukli bendruomenės veiklai, poilsiui ir laisvalaikio praleidimui, nesudaro prielaidų miesto gyventojų socialinio ekonominio aktyvumo didėjimui ir paslaugų sektoriaus kūrimui bei plėtrai.

Projekto tikslas – prisidėti prie Klaipėdos miesto bendruomenės poreikių rekreacijai tenkinimo, gyventojų užimtumo galimybių didinimo bei palankių sąlygų verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui sudarymo. Šiam tikslui pasiekti planuojama sutvarkyti Jono kalnelio teritoriją bei pritaikyti ją bendruomenės ir verslo poreikiams.

Projekto metu bus įrengta apšvietimo sistema, sutvarkyti teritorijos želdynai, mažosios architektūros elementai, įrengta stebėjimo ir apsaugos sistema, suremontuoti esami tiltai prie Danės upės ir tiltas, vedantis į salą, sutvarkytos vandens telkinio krantinės ir pakrantės, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Teritorija bus pritaikyta renginių organizavimui, bus įrengtos sėdėjimo vietos, atvesti nauji inžineriniai tinklai, neįgaliųjų patekimui į teritoriją bus įrengtas keltuvas.

Sutvarkyta Bastiono komplekso aplinka prisidės prie palankių sąlygų sudarymo smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai Klaipėdos mieste, o sutvarkyta viešoji erdvė paskatins smulkiųjų ir vidutinių verslininkų įsikūrimą netoli atnaujintos infrastruktūros. Sukurta daugiafunkcė ir reprezentatyvi viešoji infrastruktūra taps patrauklesnė miesto gyventojams ir svečiams, pagerins miesto urbanistinės struktūros estetinį vaizdą bei miesto įvaizdį, sudarys sąlygas vietos gyventojų bei miesto svečių užimtumui, padidins Bastionų komplekso (Jono kalnelio) teritorijos patrauklumą.

Techninis projektas (projektuotojas – UAB „Nemuno deltos projektai“) buvo parengtas 2017 m. balandžio mėnesį. 2017 m. birželio 29 d. buvo gautas statybos leidimas, šiuo metu yra pradedamos procedūros viešųjų pirkimų rangos darbams pirkti. Planuojama, kad rangos darbai bus baigti iki 2019 m. pabaigos.

Projekto pristatymas

  


Bastionų tiltas

Projektas: Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje. Bastionų gatvės tiesimas (I etapas. Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės, II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės).

Aprašymas: Projekto tikslas – pastatyti pakeliamą 4 eismo juostų tiltą, su pėsčiųjų taku abiejose pusėse ir dviračių taku vienoje pusėje. Įrengti lietaus vandens nuo tilto pakloto ir vandens iš mechanizmų patalpų surinkimą bei nuvedimą į lietaus nuotekų tinklus su pirminiu vandens valymu nuo teršalų, įrengti apšvietimą. Sutvarkyti Danės upės krantinę (abiejose Danės upės krantinių pusėse įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, apšvietimą). Pastatyti 4 (keturių) eismo juostų gatvę su reikiama infrastruktūra, nutiesti pėsčiųjų takus abiejose gatvės pusėse  ir dviračių takus vienoje gatvės pusėje.

Planuojama projekto vertė: 9.617.985,52 eurų, iš jų: investicijų projektas - ~6.000 eurų, techninis projektas - 753.134,25 eurų, projekto ekspertizė - ~30.315,52 eurų, projekto vykdymo priežiūra - ~106.327,54, techninė priežiūra - ~60.631,04, rangos darbai - ~ 8.661.577,17 eurų.

Projektavimas: 2015-10-26 pasirašyta Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis. Projektuotojas - UAB „Kelprojektas“. Techninio projekto parengimo terminas - 20 mėn. su galimybe pratęsti ne ilgesniam kaip 4 mėn. laikotarpiui. 

Statyba: 2018 m. kovas - 2020 m. liepa.

Projekto vadovai: Gintaras Dovidaitis (el. p. gintaras.dovidaitis@klaipeda.lt, tel. nr. (8 46) 39 61 08) ir Edita Čerbienė ([email protected]).

Tilto projekto architektūrinė inžinerinė koncepcija

  


Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste

Siekiant užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių socialinių paslaugų, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „ Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-11-0003). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2020 m. spalio 9 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 76.125,00 Eur

Projekto įgyvendinimo metu bus atliekama pastato Kalvos g. 4, Klaipėdoje, rekonstrukcija. Patalpos pritaikytos vaikams su negalia, įrengti sanitariniai mazgai (WC ir dušo patalpos), atlikti elektros instaliacijos darbai, įrengtas keltuvas, pandusas. Taip pat bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti planuojama įsigyti baldus ir įrangą.  Siekiant globojamiems vaikams sukurti jų poreikius atitinkančią sveiką ir saugią aplinką bei užtikrinti galimybę gyventi privatumą bei jaukumą garantuojančiose patalpose. Bus sutvarkyta teritorija, takai ir privažiuojamieji keliai, pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, įrengta žaidimų aikštelė.

Atlikus rekonstrukciją dviejų aukštų name pagal šeimai artimos aplinkos modelį, bus apgyvendinti 8 vaikai, turintys sunkią ar vidutinę negalią.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Klaipėdos daugiafunkcis sveikatingumo centras

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“ ( projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0002). Projektas įgyvendintas pagal 2017 m. kovo 30 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skirta iki 12.584.918,00 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15.772.939,59 Eur.

Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas švietimo ir neformaliojo ugdymo veiklų plėtrai ir įvairovei (mokymui plaukti ir nardyti), sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui Klaipėdos mieste, įrengiant naują viešąjį daugiafunkcį sveikatingumo centrą su 50 metrų baseinu.

Pastatytas daugiafunkcis traukos centras skirtas neformaliam ugdymui (mokymui plaukti, nardyti), sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui, sportininkų užsiėmimams.

Baseinas yra pirmasis Lietuvoje, kurio dalyje sumontuota išnyranti platforma – pakeliamas dugnas. Čia patogu mokyti vaikus plaukti, kuriems 2,5 m gylio baseinas yra per gilus, naudotis neįgaliesiems, senjorams, šeimoms su mažais vaikais. Šioje baseino dalyje  galima nustatyti ir dviem laipsniais aukštesnę temperatūrą.

Prireikus baseiną galima padalinti į dvi dalis, kad jame galėtų sportuoti daugiau žmonių, tam įmontuota speciali sienelė. Suprojektuotos 1000 vietų žiūrovų tribūnos, todėl čia galima organizuoti įvairių vandens sporto šakų renginius. Taip pat įrengta ir nardymo šachta (8 m pločio ir 9 m gylio), kurioje vienu metu gali mokytis nardyti ar treniruotis 15 žmonių.

Pastatas tapo daugiafunkciu centru, todėl be baseino paslaugų vartotojams siūlomos ir kitos su aktyvaus laisvalaikio praleidimu, sveika mityba ir sportine veikla susijusios paslaugos.

Pastate veikia saunos, treniruoklių salė, įrengtos pagalbinės administracinės ir komercinės erdvės.

Objekto statybos darbų sutartis buvo pasirašyta 2016 m. rugsėjo 9 d. su AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“ pagal jungtinės veiklos sutartį.

  


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Lopšelis-darželis "Puriena"

Projektas: Klaipėdos lopšelio- darželio „Puriena“ pastato Naikupės g. 27, Klaipėda, rekonstrukcija, pristatant priestatą.

Aprašymas: Projekto tikslas – rekonstruoti esamą darželio pasatą, pristatyti naują priestatą, sutvarkyti darželio teritoriją įrengti asfaltuotą 14 automobilių stovėjimo aikštelę. Pagal higienos normas darželį galės lankyti 380 vaikų.

Planuojama projekto vertė: 3.384.900,00 (Klaipėdos valstybinio jūsų uosto direkcijos ir SB* lėšos).

Projektavimas: Projektą parengė UAB „Panprojektas“. 

Statyba: 2016 m. gegužė - 2017 m. rugpjūtis.

Asmuo atsakingas už techninio projekto kontrolę: Kęstutis Garbaliauskas, el. p. kestutis.garbaliauskas@klaipeda.lt, tel. nr. (8 46) 39 63 17.

  


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Sanglaudos fondo
www.esinvesticijos.lt 

 Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ sutartį. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Bendras projekto biudžetas – 321 559,76 Eur, iš jų ES lėšos – 273 325,79 Eur, SB* lėšos – 48 233,97 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – pakeisti Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalį ir įrengti Melnragės parką, gerinant kraštovaizdžio būklę ir teritorijos kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant teritorijos kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, didinant teritorijos vizualinį-estetinį potencialą.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2018-12-31

Įgyvendinant projektą bus pakeista savivaldybės bendrojo plano kraštovaizdžio dalis ir įgyvendinto Melnragės parko ir gretimos teritorijos tarp Nėgių g. ir Vėtros g. teritorijos tvarkymo bei kraštovaizdžio gerinimo priemonės. Numatoma sutvarkyti apie 9 ha ploto teritoriją. Pagal rengiamą teritorijos tvarkymo projektą planuojama  nutiesti natūralios dangos pažintinius ir poilsiui skirtus takus, sutvarkyti želdinius, pašalinanti menkaverčius krūmokšnius, atsodinti natūraliam kraštovaizdžiui būdingus augalus, naikinti invazinius augalus, taip sudarant geresnes sąlygas biologinės įvairovės išsaugojimui, įrengti pažintinius stendus su informacija apie pajūrio kraštovaizdį, smėlynams būdingą augmeniją, pastatyti suoliukus, šiukšliadėžes.

Projektu siekiama išsaugoti teritorijoje esančias vertingas ekosistemas, stiprinti apsaugines ekologines funkcijas ir kartu sudaryti sąlygas visuomenei naudoti šią, su pajūrio paplūdimiu besiribojančią, teritoriją rekreacijos poreikiams ir pažinti vietovės gamtines, kultūrines vertybes.  


Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO)“, projektas yra įgyvendinamas pagal 2017-09-01 pasirašytą finansavimo sutartį su Europos investicijų banku.

Bendra projekto vertė – 675 700 Eur, 90 procentų finansuoja Europos Investicijų bankas, 10 procentų prisideda Klaipėdos miesto savivaldybė iš  savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto įgyvendinimo metu, pasitelkus konsultantų pagalbą planuojama parengti galimybių studiją, kurios rezultatai turėtų parodyti kaip turėtų keistis Klaipėdos viešojo transporto sistema, kad viešasis transportas mieste taptų dar patrauklesnis ir patogesnis, o svarbiausia – draugiškas aplinkai. Konsultantai turės išanalizuoti perspektyvinio naujų viešojo transporto rūšių diegimo galimybes, taip pat atsakyti į klausimą ar įmanoma ir tikslinga suformuoti miestą kertantį koridorių naujai transporto rūšiai, pvz. tramvajui. Studijos rengėjai turės išanalizuoti panašiomis sąlygomis užsienyje įgyvendintus projektus, Klaipėdos susisiekimo sistemą, gatvių tinklą, pralaidumą ir kitus faktorius, atilikti transporto bei keleivių srautų modeliavimą bei pateikti palankiausią sprendimą.

Parengus galimybių studiją bei išanalizavus Klaipėdos miesto viešojo transporto susisiekimo sistemą bei gavus ekspertų išvadas Klaipėdos miesto savivaldybė planuoja įgyvendinti investicijų programą, kurios metu investicijos būtų skiriamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimui ir miesto transporto infrastruktūros gerinimui. Planuojama bendra investicijų programos vertė – apie 16 mln. Eurų. Pagrindinės investicijos skiriamos taršių dyzelinių autobusų pakeitimui įsigyjant naujus elektrinius autobusus.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2022-08-31.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

 Turizmo informacinės infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems

Pietvakarinės Klaipėdos regiono dalies savivaldybės vykdo projektą „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“.

Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje lankytinų vietų ženklinimo infrastruktūra nėra pakankamai gerai išvystyta ir pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Nors neįgalieji nėra didžioji turistų dalis, tačiau lankytinų vietų ženklinimo/informacijos infrastruktūra turi būti lengvai prieinama ir pritaikoma visiems žmonėms. Didelė dalis Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje esančių informacinių stendų, informuojančių apie lankytinus objektus, yra nepatogūs naudotis žmonėms su judėjimo, regos ar intelektine negalia, trūksta tinkamos vaizdinės ar apčiuopiamos informacijos, nukreipiamųjų ženklų bei ženklų, nurodančių, jog kai kurios lankytinos vietos yra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams.

Klaipėdos rajono, Neringos, Klaipėdos miesto ir Šilutės rajono savivaldybių administracijos bendradarbiauja šiame projekte siekdamos sukurti vientisą, savivaldybes jungiančią turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą, kuri būtų pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Projekto tikslas –  sukurti bendrą turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje, kuri būtų pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Tikslinė grupė – neįgalieji (žmonės su judėjimo ar regos negalia, silpnaregyste bei intelektiniais sutrikimais).

Projekto metu planuojama įrengti tokius ženklinimo infrastruktūros objektus kaip bareljefines 3D plokštes, taktilinius žemėlapius, informacinius stendus Brailio raštu, tarptautinius ženklus, nurodančius judėjimo kryptį neįgaliesiems ir ženklus, nurodančius, jog infrastruktūra yra pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Visa tai yra reikalinga siekiant sukurti vientisą turizmo ženklinimo sistemą, kuri palengvintų neįgaliųjų lankytinų objektų pažinimo galimybes. Projektu siekiama įrengti 83 ženklinimo infrastruktūros objektus Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje.

Projekto biudžeto suma – 277 631,38 Eur pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Šio projekto įgyvendinimui yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Šiuo projektu yra siekiama sukurti lygias galimybes žmonėms su negalia praktiškai ir teoriškai pažinti ir susipažinti su lankytinais objektais.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Fachverkinės architektūros pastatų komplekso tvarkyba

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10; Bažnyčių g. 6; Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4) tvarkyba“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-R-302-31-0006). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. sausio 17 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 1 021 766,88 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 400 976,56 Eur.

Fachverkinės architektūros kompleksas yra vienas svarbiausių išlikusių kultūros paveldo objektų Klaipėdos mieste. Fachverkinės kultūros statiniai vertinami kaip išskirtiniai, turintys architektūrinę, urbanistinę, istorinę vertę. Atlikus fachverkinio architektūros pastatų statinių būklės įvertinimą, nustatyta, kad fachverkinių pastatų fasadai yra avarinės būklės. Tokia kultūrinio paveldo pastatų būklė darosi nepatraukli tiek vietos gyventojams, tiek miesto svečiams, todėl šiose įstaigose mažėja lankytojų srautas.

Kadangi viename iš planuojamų tvarkyti pastatų dalį patalpų valdo Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriu – Lietuvos dailininkų sąjunga.

Projekto tikslas – išsaugoti bei atskleisti vertingąsias Klaipėdos miesto kultūros paveldo objektų savybes, pritaikant edukacinėms, ekonominėms, socialinėms reikmėms.

Siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objektų savybes ir sudaryti prielaidas lankytojų srauto didinimui, kurti naujas ir plėtoti esamas veiklas įtraukiant kuo daugiau žmonių, projekto metu planuojama sutvarkyti 4 į kultūros vertybių registrą įtrauktus fachverkinės architektūros pastatus. Planuojama tvarkyti Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2, Vežėjų g. 4  esančius pastatus. Juose yra įsikūrusios šios įstaigos: Kultūrų komunikacijų centras, Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriai, Lėlių teatras.

Techniniai projektai (projektuotojas – UAB „Uostamiesčio projektas“) buvo baigti rengti 2017 m. rugsėjo mėnesį, šiuo metu yra gauti visi statybos leidimai, yra pradedamos procedūros viešųjų pirkimų rangos darbams pirkti. Planuojama, kad rangos darbai bus baigti iki 2019 m. pabaigos.

 


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

 Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“ (projekto kodas Nr. 06.2.1-TID-R-511-31-0004). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. kovo 19 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Transporto investicijų direkcijos.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 1 980 601,25 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 535 780,29 Eur.

Projekto tikslas - padidinti Tilžės gatvės pralaidumą ir sumažinti eismo įvykių skaičių Tilžės g. Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžoje.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti Tilžės g. atkarpą, nuo esamos žiedinės sankryžos iki geležinkelio pervažos bei pertvarkyti žiedinę Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą į šviesoforinę. Atlikus gatvės rekonstrukcijos darbus ir pertvarkius žiedinę sankryžą į šviesoforinę bus pagerinta gatvės infrastruktūra – įrengta kokybiška danga, nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai, įrengtas apšvietimas, rekonstruoti inžineriniai tinklai, įdiegtos eismo saugos priemonės. Atlikus rekonstrukcijos darbus bus didinamas miesto patrauklumas, regionų judumas, mažinamas transporto priemonių kelionės metu sugaištas laikas, didinamas miesto gyventojų saugumas, mažinamas neigiamas poveikis aplinkai bei žmonių sveikatai, tikimasi pagerinti socialinio, ekonominio gyvenimo sąlygas, verslo sąlygas, darbo vietų pasiekiamumą tikslinėje teritorijoje.

Rangos darbų pradžia 2017 m. lapkričio mėn.

Rangovas UAB „YIT Lietuva“ darbus vykdo nuo 2019 m. lapkričio mėn. Numatoma, kad darbai bus baigti 2021 m. birželio mėn.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija“ (projekto kodas Nr. 06.2.1-TID-R-511-31-0011). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2020 m. gegužės 20 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 1 505 145,36 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 892 825,92 Eur.

Projekto tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Klaipėdoje, gerinti šių kelių techninius parametrus.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti Šilutės pl. atkarpą nuo projekto „Tilžės gatvės nuo Šilutės plento iki geležinkelio pervažos, pertvarkant Mokyklos gatvės ir Šilutės plento sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimas“ ribos iki geležinkelio pervažos (kad. sklyp. 2101:8001/0023), įskaitant Kauno gatvės sankryžą. Atlikus rekonstrukcijos darbus ir pertvarkius Šilutės pl. ir Kauno g. sankryžą į šviesoforinę bus pagerinta gatvės infrastruktūra - įrengta kokybiška danga, nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai, įrengtas apšvietimas, rekonstruoti inžineriniai tinklai, įdiegtos eismo saugos priemonės.

Numatoma, kad darbai bus baigti 2021 m. birželio mėn.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

 Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas  (Šilutės pl. 8)“ (projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-31-0006). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2017 m. birželio 19 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 235 736,39 Eur ir SB* 55 029,98 Eur. 

Projekto metu bus modernizuojamos patalpos Šilutės pl. 8, kadangi jos neatitinka keliamų higienos reikalavimų laikino apgyvendinimo paslaugoms teikti. Laikino apgyvendinimo namuose (Šilutės pl. 8, I aukštas) socialinės rizikos asmenims suteikiamos laikino apgyvendinimo paslaugos. Patalpos yra prastos būklės, visai nepritaikytos neįgaliųjų poreikiams, todėl būtina jas sutvarkyti – modernizuoti, siekiant sudaryti palankias sąlygas asmenims, kuriems teikiamos laikino apgyvendinimo paslaugos. Planuojama jose teikti tokias socialines paslaugas, kurios padėtų socialinės rizikos asmenims integruotis į visuomenę: psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas.

Nemažą dalį asmenų, kurie naudojasi laikino apgyvendinimo namų paslaugomis, sudaro neįgalieji, daugiausia –  asmenys, turintys judėjimo funkcijų sutrikimus, todėl  laikino apgyvendinimo namų patalpos turi būti pritaikytos neįgaliesiems. Dabar patalpos nėra pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims. Tai mažina neįgaliųjų galimybę laisvai judėti, riboja jų dalyvavimą socialiniame gyvenime.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos palankios sąlygos socialinės rizikos suaugusių asmenų apgyvendinimui Šilutės pl. 8 esančiuose laikino apgyvendinimo namuose. Patalpos bus pritaikytos negalią turintiems žmonėms, kurie galės laisvai judėti bei aktyviau dalyvauti socialiniame gyvenime. Socialinės rizikos asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos, bus suteikiamos laikino apgyvendinimo, socialinių įgūdžių bei kitos būtinosios paslaugos, taip bandant atkurti jų savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Darbus baigti numatoma 2021 m. gruodžio mėn.

 

SB* - Savivaldybės biudžeto lėšos.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

 Laikino apnakvindinimo namų steigimas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Laikino apnakvindinimo namų steigimas“ (projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-31-0004). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2017 m. birželio 19 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 502.803,61 Eur ir SB* 104.531,79 Eur.  

Projekto metu planuojama įsteigti naują nakvynės namų padalinį (pastatant naują pastatą). Projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti statybos darbus adresu Dubysos g. 39, Klaipėda, ir įsteigti 50-ies vietų laikino apnakvindinimo namus, kuriuose bus palankios ir tinkamos sąlygos paslaugoms teikti. Šie laikino apnakvindinimo namai bus statomi iš modulių/konteinerių. Projekto tikslinė grupė – socialinės rizikos suaugę asmenys, t. y. darbingo amžiaus asmenys, esantys socialiai atskirti dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, yra priklausomi nuo azartinių žaidimų, yra įsitraukę į ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą. Projekto metu planuojama sukurti infrastruktūra bus pritaikyta ir neįgaliesiems. Įgyvendinus projektą bus užtikrinta laikino apnakvindinimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas, neturintiems gyvenamosios vietos.             

 Numatoma, kad darbai bus baigti 2019 m. sausio mėn.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Matavimo indai, mėgintuvėliai, tiriamųjų darbų rinkiniai, mikroskopai, žiūronai, kompasai, optikos rinkiniai ir kiti prietaisai už daugiau nei 78 tūkst. eurų pasieks ir Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias pradinio ugdymo programas.

Siekiant, kad visos „Gamtamokslinės spintos" priemonės kuo greičiau ir lengviau būtų naudojamos, rengiami pamokų veiklų 27 aprašai. Šie aprašai – tai išsamūs patarimai mokytojui, padedantys pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas. Šiuo projektu siekiama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Tam bus panaudota 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2017 m. kovas – 2019 m. liepa). Planuojama, kad kitų metų pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga.

Projektą įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

Parengta pagal „Švietimo naujienų“ informaciją.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

 Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

Klaipėdos regiono savivaldybės vykdo projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

Klaipėdos regione yra daug patrauklių lankytinų objektų, plėtojama turizmo infrastruktūra, teikiamos turizmo paslaugos, tačiau informacijos stoka dažnai trukdo turistams rasti norimus pamatyti lankytinus objektus. Klaipėdos rajono, Skuodo raj. Neringos, Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Palangos ir Šilutės rajono savivaldybių administracijos bendradarbiauja šiame projekte siekdamos sukurti vientisą, savivaldybes jungiančią turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą, kuri būtų patogi turistams ir gyventojams, keliaujantiems ir lankantiems istorinius, kultūrinius, gamtinius ir kt. lankytinus objektus, Klaipėdos regione.

Projekto metu planuojama įrengti tokius ženklinimo infrastruktūros objektus kaip kryprodė su krypties rodyklėmis pėstiesiems, kelio ženklas Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną objektą“ ir kelio ženklas Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“, informacinis stendas-kolona, informacinis stendas su vietos žemėlapiu ir kryprodėmis, informacinis stendas su žemėlapiu ir kryprodėmis, informacinis stendas tik su žemėlapiu ir aprašymu, informacinis stendas prie turizmo objekto, įvažiavimas į miestą/rajoną (turi būti galimybė sustoti ir įvertinti informaciją, pvz. aikštelė. Tai nėra ženklas su miesto pavadinimu, tai žemėlapis su lankomais turizmo objektais), įvažiavimas į regioną (turi būti galimybė sustoti ir įvertinti informaciją, pvz. aikštelė. Tai nėra ženklas su regiono pavadinimu, tai žemėlapis su lankomais turizmo objektais).

Projekto tikslas – sukurti vieningą turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą Klaipėdos regione.

Įgyvendinant projektą Klaipėdos regione planuojama įrengti 386 vnt. ženklinimo infrastruktūros objektus.

Tikslinės grupės – vietiniai ir užsienio turistai, Klaipėdos regiono gyventojai.

Klaipėdos regione bus sukurtas darnus bei visas Klaipėdos regiono savivaldybes jungiantis lankytinų objektų maršrutas. Šiuo projektu, siekiama gerinti Lietuvos, kaip darnios ir kokybiškos turizmo traukos vietovių visumos, įvaizdį ir suvokimą apie ją, propaguoti Lietuvos lankytinas vietas,  kuriant ir plėtojant efektyvią informacinę ir ženklinimo infrastruktūrą.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

 Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2018 m. spalio 15 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 04.5.1-TID-V-515-01-0009) sutartį.

Projekto tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Klaipėdos mieste, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti transporto poveikį aplinkai. Projekto metu numatoma įrengti tris elektromobilių įkrovimo stoteles, turinčias po dvi greito įkrovimo prieigas. Stotelių vietos mieste parinktos atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą iki 2020 metų planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą. Elektromobilių įkrovimo stotelės bus įrengtos automobilių stovėjimo aikštelėse prie Naujojo turgaus, prie Klaipėdos autobusų stoties ir Vingio gatvės gale. Naujai įrengiamos elektromobilių įkrovimo stotelės garantuos tolygų įkrovimų vietų paskirstymą visame mieste. Elektromobilių naudojimas leis sumažinti naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje ir sušvelnins transporto poveikį aplinkai.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonę „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ iš Europos regioninės plėtros fondo ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Bendras projekto biudžetas – 100 541,00 Eur, iš jų ES lėšos – 85 459,85 Eur, SB lėšos – 15 081,15 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo terminas – 2019-09-30.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

 Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas,

teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0003). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. gegužės 21 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 265 115,00 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšų iki 46 785,00 Eur.

Projekto pradžia: 2018 m. gegužės 21 d.

Numatoma projekto veiklų pabaiga: 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projekto tikslas – didinti Klaipėdos miesto savivaldybėje gyvenančių asmenų pasitenkinimą aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybe ir teikiamų paslaugų prieinamumu visuomenei. Projekto rezultatų pagrindiniai naudos gavėjai bus Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos bus optimizuojamos, taip pagerinant teikiamų paslaugų kokybę. Numatomos vykdyti veiklos savivaldybėje bei socialinę paramą teikiančiose biudžetinėse įstaigose (8): socialinės paramos teikimo ir asmenų aptarnavimo naudojamų IS procesų peržiūra, sukurta (įsigyta) ir įdiegta veiklos organizavimo procedūra, kokybės vadybos metodas (LEAN), Piliečių chartijos, paslaugų kokybės standarto parengimas.

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas,

teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste, II etapas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste, II etapas“ (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0004). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2020 m. gruodžio 16 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projektui įgyvendinti skiriama iki 134 884,87 Eur ES lėšų ir iki 23803,22 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto pradžia – 2020 m. gruodžio 16 d.

Projekto tikslas – padidinti gyventojų pasitenkinimą Klaipėdos miesto savivaldybės teikiamomis socialinėmis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu šias paslaugas teikiančiose įstaigose bei kartu sumažinti klientų ir specialistų, dirbančių socialinėje srityje, administracinę naštą.

Projekto II etapo metu suplanuota, vadovaujantis I projekto etapo metu atliktos paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų analizės rekomendacijomis, gerinti klientų aptarnavimo procesus, diegiant pažangias klientų aptarnavimo ir klientų prašymų tvarkymo optimizavimo priemones. Projekto tikslinė grupė – asmenys, kurie naudojasi Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – KMSA) ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų (toliau – BĮ) teikiamomis paslaugomis, ir šių institucijų darbuotojai.

Vykdomos priemonės:

 1. Bendros klientų konsultavimo telefonu ir internetu sistemos įdiegimas. Bus įdiegta bendra klientų konsultavimo telefonu ir internetu sistema bei informacijos bazė, naudojama aptarnauti klientus įstaigose arba nuotoliniu būdu.
 2. Procesų robotizavimo sistemos paslaugų įdiegimas. Pasitelkiant procesų robotizavimo technologijas, bus optimizuotas klientų prašymų tvarkymas, sumažinta paslaugos suteikimo vėlavimo tikimybė apkrovų metu, daugiau dėmesio sutelkta į klientų aptarnavimo kokybę, atliktas paslaugas teikiančių įstaigų dokumentų, reikalingų sprendimams dėl  socialinės paramos skyrimo priimti, proceso optimizavimas.

Numatoma projekto pabaiga – 2021 m. gruodžio 16 d.


Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas". Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

 1. Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
 2. Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023 m. liepos 1 d. 

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste

Šiuo projektu (projektas Nr. 08.4.1.-ESFA-V-418-01-0012 „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“) bus išplėstos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose. Šį projektą įgyvendina projekto partneriai BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, VšĮ „Ori senatvė“ ir BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija koordinuoja šio projekto įgyvendinimą. 

Projekto tikslas – skatinti kokybiškos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimą namuose asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims bei teikti konsultacines paslaugas juos prižiūrintiems šeimos nariams.

Projekto veiklos:

 1. Integralios pagalbos teikimas neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims.
 2. Šeimos narių, prižiūrinčių neįgalius vaikus, neįgalius darbingo amžiaus ar senyvo amžiaus artimuosius, konsultavimas.
 3. Mobilių komandų darbuotojų mokymai.

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“ (projekto kodas Nr. 04.5.1-TID-R-516-31-0003). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. spalio 22 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 317 548,03 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 488 977,34 Eur.

Projekto tikslas – padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Klaipėdos mieste.

Siekiant sukurti vientisą dviračių takų tinklą Klaipėdos mieste ir užbaigti magistralinės dviračių-pėsčiųjų (žaliakelio) trasos tiesimą, planuojama nutiesti trūkstamą atkarpą nuo Paryžiaus Komunos g. iki Danės upės krantinės. Įgyvendinus projektą nutiesta magistralinė dviračių-pėsčiųjų trasa sujungs pietinėje miesto dalyje nutiestą magistralinę dviračių-pėsčiųjų trasą su centrine miesto dalimi – senamiesčiu. Atlikus darbus bus įrengta 1,54 km magistralinė dviračių-pėsčiųjų trasa, įrengtas apšvietimas.

Rangos darbų sutartis pasirašyta 2018 m. birželio 26 d. su UAB „Inkomsta & Co“. Numatoma, kad darbai bus baigti 2019 m. birželio mėn.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

 Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas“ (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-904-31-0012).

Šiuo metu sklype (adresu Paryžiaus Komunos g. 16A) esantis sporto mokyklos pastatas nebeatitinka esminių statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos ir kt. reikalavimų, visiškai nėra pritaikytas žmonių su negalia judėjimui. Sporto mokyklos pastate šiuo metu yra viena sporto salė ir nebeeksploatuojamos baseino patalpos. Baseinas yra avarinės būklės ir šiuo metu nebenaudojamas. Pastatas iš esmės yra nebefunkcionalus ir nebesaugus eksploatuoti.

Projekto lėšomis bus rekonstruota avarinės būklės futbolo mokyklos baseino pastato dalis bei jai priklausanti teritorija, t. y. baseino pastato dalis bus pertvarkyta naujai funkcijai, įrengiant bendruomenės poreikiams pritaikytas patalpas (interaktyvaus mokymosi, kūrybinių dirbtuvių, sveikatinimo, seminarų ir mokymų ir pan.), sukuriant daugiafunkcę strateginės partnerystės erdvę.

Tikimasi, kad sukurta erdvė leis prisidėti prie bendruomeniškumo ugdymo, užimtumo didinimo, aktyvumo darbo rinkoje skatinimo, jaunimo verslumo įgūdžių ir kompetencijų skatinimo, neįgaliųjų bendruomenės integravimo bei tolerancijos neįgaliųjų atžvilgiu per įvairias bendras veiklas su bendruomenėmis skatinimo. Taikant šiuolaikines informacines bei kūrybines technologijas bus skatinamos bendruomeninės iniciatyvos, didinamas užimtumas ir aktyvumas. Bendruomenės poreikiams pritaikytoje erdvėje bus teikiamos į bendruomenės sveikatinimą bei laisvalaikio užimtumą orientuotos paslaugos.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-03-31.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos geresnės sąlygos miesto gyventojų ir svečių užimtumui, laisvalaikio praleidimui, padidės teritorijos patrauklumas, ko pasekoje tikėtini didesni srautai komercijos objektuose bei išaugusi gyvenimo kokybė šioje Klaipėdos miesto dalyje.

Projekto įgyvendinimui skirta beveik 1,32 mln. eurų, iš kurių bemaž 1,21 mln. eurų – Europos Sąjungos (ES) Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

 


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

 Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir

skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus“ (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-904-31-0009).

Ąžuolyno giraitės parko esama teritorijos būklė yra prasta, aplinka nesutvarkyta, infrastruktūra nusidėvėjusi, žaliosios erdvės šioje teritorijoje yra apleistos, jas reikia atnaujinti bei performuoti. Prasta Ąžuolyno giraitės parko būklė tinkamai neprisideda prie miesto patrauklumo ir prieinamumo vietos gyventojams bei turistams didinimo. Nesutvarkyti pėsčiųjų takai neskatina gyventojų aktyvaus laisvalaikio praleidimo ir bendro fizinio aktyvumo. Ąžuolyno giraitės parkas tinkamai neatlieka miesto reprezentacinės funkcijos ir pakankamai neprisideda prie gyventojų užimtumo didinimo.

Projekto lėšomis bus įrengti nauji bei atnaujinti seni pėsčiųjų takai, įrengtos žaidimų – sporto zonos, mažoji architektūra, apšvietimo sistema, sutvarkyti želdynai bei tvenkinio pakrantės.

Tikimasi, kad sukurta funkcionali ir reprezentatyvi viešoji infrastruktūra taps patrauklesnė miesto gyventojams ir svečiams bei sudarys sąlygas vietos gyventojų, miesto svečių užimtumui, taip padidindama Ąžuolyno giraitės parko patrauklumą. Tinkamai sutvarkytas parkas ir jo aplinka ženkliai prisidės prie lankytojų srautų padidėjimo bei Klaipėdos – kaip modernaus, šiuolaikiško ir išmanaus miesto įvaizdžio kūrimo.

Numatoma projekto veiklų pabaiga 2020-10-31.

Projekto įgyvendinimui skirta beveik 1.34 mln. eurų, iš kurių bemaž 1.23 mln.  eurų – Europos Sąjungos (ES) Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

 


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymas vaikų dienos centro veiklai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymas vaikų dienos centro veiklai“ (projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-11-0002). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2020 m. liepos 7 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 366.993,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ dalies 1 ir 2 aukšto patalpų, adresu Smiltelės g. 14, Klaipėda, kapitalinį remontą, pritaikant patalpas VDC veiklai. Patalpose bus teikiamos paslaugos orientuotos į socialinių įgūdžių lavinimą, ankstyvąjį profesinį orientavimą ir neformalųjį ugdymą, kokybišką ir prasmingą vaikų po mokyklinį užimtumą, saugią aplinką kūrybingumui vystyti.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“ (projekto kodas 09.1.3-CPVA-R-724-31-0006). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. vasario 19 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 1 118 351,53 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 221 172,19 Eur.

Projekto "Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose" tikslas – pagerinti ugdymo paslaugų kokybę Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose. Šiam tikslui pasiekti užsibrėžtas uždavinys – užtikrinti reikiamą infrastruktūrą, reikalingą ugdymo paslaugų kokybės pagerinimui Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose. Projekto metu bus atnaujintos 5 bendrojo ugdymo mokyklų sporto salių erdvės su pagalbinėmis patalpomis („Smeltės“ „Sendvario“ „Verdenės“, Liudviko Stulpino progimnazijose, „Varpo“ gimnazijoje), bei sukurtos ir modernizuotos 2 bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekos-skaityklos erdvės („Gedminų“ progimnazijoje ir „Vėtrungės“ gimnazijoje), įsigyta nauja įranga ir baldai. Atnaujintos atviros, komfortiškos, estetiškos, funkcionalios edukacinės erdvės, aprūpintos baldais ir įranga, sukurs šiuolaikiško mokymosi aplinką mokiniams ir mokytojams.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas –

naujos galimybės mažiems ir dideliems

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-305-31-0005). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. vasario 15 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 1 198 462,00 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 961 723,02 Eur.

Pagrindinės problemos, kurias numatoma išspręsti įgyvendinus projektą - nepakankamas bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumas ir kokybė, nepakankama bibliotekos informacinių išteklių apsauga nuo aplinkos sąlygų, nepakankamas paslaugų prieinamumas neįgaliesiems. Projekto metu bus rekonstruotas Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo pastatas, išplečiant jį nuo 367 m2 iki 843,74 m2 ploto, įrengiant modernias lankytojams skirtas erdves, įsigyti reikiamą įrangą ir baldus. Be skaitymui, leidinių skolinimuisi ir informacinių išteklių valdymui, bei apsaugai skirtų erdvių didelis dėmesys skiriamas edukacinių, kūrybinių erdvių įrengimui. Tiek patalpų paskirtis, tiek numatoma įsigyti įranga pasirinkta siekiant kuo aktyviau įtraukti lankytojus į įvairius bibliotekos renginius, užsiėmimus ir mokymus. Padidėjus bibliotekos funkcionalumui bei patrauklumui, išaugs tiek fizinių, tiek virtualių lankytojų srautai.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas,

plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“ (projekto kodas 09.1.3-CPVA-R-725-31-0005). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. sausio 18 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 547 750,00 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 707 429,99 Eur.

Projekto „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“ įgyvendinimo metu siekiama sutvarkyti Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro pastatą (sporto salė, plotas - 299,23 kv. m.), esantį adresu Puodžių g. 1 ir pagerinti vaikų neformaliojo ugdymo sąlygas. Projektu bus sprendžiama esminė problema – gerinama neformaliojo švietimo paslaugų kokybė, sutvarkant ir atnaujinant pasenusią, nusidėvėjusią, higienos normų bei Statybos techninio reglamento reikalavimų neatitinkančią, neįgaliųjų poreikiams nepritaikytą neformaliojo vaikų švietimo centro infrastruktūrą. Projekto metu bus modernizuotas pastatas, įsigyti šiuolaikiški baldai ir įranga.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste“ (projekto kodas 09.1.3-CPVA-R-705-31-0008). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. rugsėjo 20 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 879 075,43 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 978 929,02 Eur.

Klaipėdos mieste poreikis lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas yra didelis, tačiau dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų trūkumo, šis poreikis yra tenkinamas tik iš dalies. Planuojamame rekonstruoti Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ pastate yra nuslinkusios darželio pastato stogo čerpės, per stogą į palėpę prasisunkia vanduo, o tai sąlygoja didesnę drėgmę ikimokyklinio ugdymo patalpose. Dėl didelės drėgmės darželio patalpos pelėja, o tai sąlygoja nepakankamą ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę.

Projekto tikslas - padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Klaipėdos mieste bei pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybę.

Siekiant išplėsti ugdymui skirtas patalpas projekto metu bus rekonstruojamas Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ pastatas. Planuojama rekonstruoti pirmą pastato aukštą bei pristatyti antrą aukštą. Projekto metu taip pat bus įsigyjami darželio grupėms įkurti reikalingi baldai ir priemonės. Rekonstruojamame pastate planuojama toliau ugdyti dvi šiuo metu jame ugdomas grupes bei įkurti 5 naujas grupes. Rekonstruotame pastate viso planuojama įrengti 7 grupes ir įkurti 95 naujas ikimokyklinio ugdymo vietas. Įgyvendinus šį projektą bus padidintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos prieinamumas Klaipėdoje. Projektu taip pat bus pagerinta ikimokyklinio ugdymo infrastruktūra bei vaikų ugdymo sąlygos.

Techninis projektas parengtas ir statybos leidimas gautas 2020 m. vasario 5 d. (projektuotojas – UAB „Nemuno deltos projektai“), rangos darbų sutartis pasirašyta 2020 m. lapkričio 12 d., rangovas – UAB „Statmax“.


Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų sutvarkymas

Įgyvendus projektą, bus įgyvendinti kompleksinio tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų sutvarkymo darbai Rumpiškės gyvenamųjų namų kvartalo teritorijoje:

 • Rumpiškės kvartalo teritorijoje nuo Paryžiaus Komunos g. iki gatvės, jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g.;
 • Rumpiškės kvartalo teritorijoje nuo gatvės, jungiančios Taikos pr. ir Rumpiškės g., iki Sausio 15-osios g.;
 • teritorijoje nuo Sausio 15-osios g. iki Marijos Taikos karalienės bažnyčios ir PC „Saturnas“.

Sutarties vertė – daugiau kaip 5,5 mln. Eur. Didžiąją dalį lėšų – beveik 4,7 mln. Eur – projektui finansuoti tikimasi gauti iš ES fondų.

Planuojamas sutvarkyti plotas siekia beveik 105 tūkst. kv. m.

Teritorijų planai


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Projektas „Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir

prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas“ įgyvendinimas

2018-02-21 pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31-0007 „Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas“ sutartis. Pagal šią sutartį projekto vykdytojui įgyvendinti skiriama apie 4.860.417,89 Eur. projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės lėšomis. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-06-19. Projektavimo darbus atliko UAB „Hidrosfera“ kartu su UAB „ICS projectus group“. 2020-12-19 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Plungės lagūna“.

Šiuo metu šios viešosios erdvės infrastruktūra yra nepatraukli bendruomenės veiklai, poilsiui ir laisvalaikio praleidimui, nesudaro prielaidų miesto gyventojams ir svečiams didinti socialinį ekonominį aktyvumą ir paslaugų sektoriaus kūrimąsi ir plėtrą.

Projektu sprendžiama problema – nepalanki viešoji infrastruktūra gyventojų užimtumui ir verslo plėtrai centrinėje miesto dalyje. Tai sprendžiama rekonstruojant Danės upės krantines, sutvarkant skverą, pritaikant ją vietos gyventojų, miesto svečių ir reprezentaciniams poreikiams. Tokiu būdu projektas prisidės prie sąlygų gyvenimo ir aplinkos kokybei, užimtumui ir verslo aplinkos patrauklumui didėti sudarymo. Projekto metu bus pakeistos dangos, atnaujinti skvero želdiniai, inžineriniai tinklai, įrengtas apšvietimas, mažoji architektūra bei performuotos aikštės prieigų teritorijos. Sukurta funkcionali ir reprezentatyvi viešoji infrastruktūra taps patrauklesnė miesto gyventojams ir svečiams, pagerins miesto centrinės viešosios erdvės estetinį vaizdą bei miesto įvaizdį, sudarys sąlygas vietos gyventojų bei miesto svečių užimtumui, padidins Danės skvero ir centrinės miesto dalies patrauklumą bei skatins krantinę ir parką perversti visus metus lankoma miesto svečių ir miesto bendruomenės vieta.

Projekto tikslas – sukurti patrauklią vietą centrinėje miesto dalyje, atnaujinti viešąją infrastruktūrą, pritaikant ją bendruomenės veiklai ir reprezentaciniams poreikiams, poilsiui ir laisvalaikio praleidimui, suformuota erdvė Klaipėdos miesto menų išraiškai.

Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti šie darbai: Danės upės krantinės nuo Biržos tilto iki būsimos Bastionų g. rekonstrukcija; rekonstruotas pėsčiųjų takas palei krantinę, inžinerinių (lietaus nuotekų, vandentiekio ir nuotekų, elektros, apšvietimo, ryšių) tinklų įrengimo, perkėlimo, rekonstrukcijos darbai, atnaujinti/įrengti pėsčiųjų takai skvere, įrengta vaikų žaidimo aikštelė su danga bei aptvėrimas, įrengtas veloparkas, sutvarkyti želdynai (vejos atnaujinimas, gėlynų apsodinimas), įrengti mažosios architektūros (kraštovaizdžio) elementai (suoliukai, gultai, šiukšliadėžės, lauko gėlinės, informaciniai ženklai ir kt.), suformuotos stilizuotos kalvos ramiam šeimų poilsiui, ir atliksiančios garsų izoliavimo nuo gatvės funkciją, įrengtas fotodinaminis muzikinis fontanas, su projekcinėmis vaizdų instaliacijomis, įrengtos vietos ir paruoštos erdvės savo talentus atskleisti jauniesiems miesto menininkams.

Planuojama pasodinti 56 medžius, 91 krūmą, 620 m gyvatvorės, 100 kv. m. gėlynų, suplanuotas dalies medžių perkėlimas su tikslu žaliosioms erdvėms skirti esminį prioritetą. Nuo H. Manto gatvės iki būsimos Bastionų g. suformuojamos dvi kryptys – takai : centrinis, skirtas istorinei atminčiai ir palei krantinę, skirtas ramiam poilsiu. Šie takai užsibaigs aktyvaus poilsio zona, skirta vaikams ir jaunimui bei šeimoms.

Danės skveras dedikuojamas Valstybės atkūrimo šimtmečiui, kurio simboliu taps naudojama vieša erdvė, o erdvės įprasminimas turėtų padėti integruoti šią vietą į miesto erdvių sistemą. Laiko juosta įprasminanti Klaipėdos m. šimtmetį nuo 1918 – 2018 pateikiant joje svarbiausius miestui įvykius, bei laiko lūžius turėjusius esminį istorinį pokyti Klaipėdos miestui.


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Sanglaudos fondo
www.esinvesticijos.lt 

Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas,

atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“ (projekto Nr. 05.6.1-APVA-V-021-01-0003). Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. sausio 5 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros.

Bendras projekto biudžetas – 1 638 505,20 Eur, iš jų ES lėšos – 1 392 729,42 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti aplinkos oro kokybę Klaipėdos mieste, mažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis.

Projekto veiklos:

 1. Gatvių valymo technikos įsigijimas (8 gatvių valymo mašinos).
 2. Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimas, akcentuojant galimybes gyventojams prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, aplinkos oro kokybės gerinimo ir galimas neatsakingo elgesio pasekmes.
 3. Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimas. Planas pasiūlys pagrįstas priemones aplinkos oro užterštumo lygiui sumažinti.
 4. Projekto veiklų įgyvendinimo terminas - 2020-12-31.

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Sanglaudos fondo
www.esinvesticijos.lt 

Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas

(Projekto Nr. 04.5.1-TID-V-517-01-0002)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir Transporto investicijų direkcija 2018 m. vasario 1 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas“ sutartį (Projekto Nr. 04.5.1-TID-V-517-01-0002). Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonę „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Bendras projekto biudžetas – 5 017 000,00 Eur, iš jų ES lėšos – 4 264 450,00 Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu UAB „Klaipėdos autobusų parkas“.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti viešuoju miesto transportu teikiamų paslaugų kokybę Klaipėdos mieste ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu. Projekto metu įsigyta 18 naujų, suslėgtomis gamtinėmis dujomis (CNG) varomų miesto tipo autobusų, 10 ilgų 150 vietų ir 8 trumpi 90 vietų autobusai. Autobusai žemagrindžiai, juose įrengtos vietos, pritaikytos neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Autobusuose sumontuota vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojų saugumui užtikrinti, vaizdinės ir garsinės keleivių informavimo priemonės, išorinis durų apšvietimas transporto priemonei sustojus ir atidarius duris. Eismo saugai užtikrinti veikia antialkoholinis variklio užraktas. Naujų suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomų autobusų eksploatavimas leis ženkliai sumažinti oro užterštumą mieste.

Projekto įgyvendinimo terminas - 2020-01-31.


 

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Teatro ir Sukilėlių gatvių rekonstrukcija

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Teatro ir Sukilėlių gatvių rekonstrukcija“ (projekto kodas Nr. 06.2.1-TID-R-511-31-0013). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2020 m. gruodžio 10 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 500 000,00 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 995 428,63 Eur.

Projekto tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Klaipėdoje, gerinti šių kelių techninius parametrus.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti Klaipėdos senamiesčio Sukilėlių g. atkarpą nuo sankryžos su Daržų g. iki sankryžos su Turgaus g. (0,220 km) ir Teatro gatvę nuo Žvejų g. iki Turgaus g. (0,118 km). Atlikus rekonstrukcijos darbus bus įrengta kokybiška danga (paklotos senamiesčio grindiniui keliamus reikalavimus atitinkančios dangos (dalyje vietų panaudojant esamus akmenis)), rekonstruota lietaus nuotekų sistema, įrengtas apšvietimas.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-05-31


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste“ (projekto kodas Nr. 04.5.1-TID-R-514-31-0003). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2021 m. kovo 29 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama ES lėšų iki 1 042 258,05  Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 266 185,95 Eur.

Projekto tikslas – vadovaujantis parengtu darnaus judumo mieste planu, kurti subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemas Klaipėdos mieste.

Projekto įgyvendinimo metu, įgyvendinant Klaipėdos miesto darnaus judumo plano nuostatas, planuojama atnaujinti dalį Klaipėdos miesto senamiesčio gatvių dangų (Daržų g. (154 m) nuo Pilies g. iki Aukštosios g., Vežėjų g. (198 m) nuo Turgaus g. iki Daržų g., Žvejų g. (286 m) nuo Tiltų g. iki Pilies g. ) ir pritaikyti jas judėti specialiųjų poreikių turintiems asmenims. Atliekant šaligatvių dangų atnaujinimo darbus, planuojama išardyti seną dangą, pakloti naujas dangas, įrengti tinkamą apšvietimą. Taip pat, projekte yra numatoma įrengti viešojo transporto stoteles : Priestočio g. (Autobusų stoties st., unikalus Nr. 440-2492-7634), Kauno g. (Ąžuolyno st., unikalus Nr. 4400-2136-0367), Liepų g. (Savivaldybės st., unikalus Nr. 4400-1566-2804), Sausio 15-osios g. (Malūno tvenkinio st., unikalus Nr.4400-2157-2827), Joniškės g. (Žemaičių, Slyvų g., unikalus Nr. 4400-2101-5841); Mogiliovo g. (Mogiliovo st., unikalus Nr. 4400-2517-1948), Statybininkų pr. (Šilutės st., unikalus Nr. 4400-2164-8460), Taikos pr. (Kurėno st., unkalus Nr. 4400-0458-0858), Smiltelės g. (Irklų st., unikalus Nr. 4400-2157-2781). Vykdant darbus planuojama įrengti važiuojamąją dalį ir šaligatvius, pritaikyti stoteles neįgaliųjų judėjimui, įrengti apšvietimą, vietas paviljonams (paviljonai nebus įrengiami), sutvarkyti lietaus nuotekas, pašalinti darniam judumui trukdančius objektus.

Šiuo metu yra pasirašytos rangos darbų sutartys bei vykdomi rangos darbai. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-08-31.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų


Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Finansuojama iš Sanglaudos fondo
www.esinvesticijos.lt 

Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių atnaujinimas

(Projekto Nr. 04.5.1-TID-V-517-01-0006)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2022 m. gegužės 17 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių atnaujinimas“ sutartį (Projekto Nr. 04.5.1-TID-V-517-01-0006). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonę „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Bendras projekto biudžetas po finansavimo sutarties pakeitimo  – 8 047 156 ,00 Eur, iš jų ES lėšos – 6 840 082,60 Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu UAB „Klaipėdos paslaugos“.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti viešuoju miesto transportu teikiamų paslaugų kokybę Klaipėdos mieste ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu. Projekto metu  UAB „Klaipėdos paslaugos“ įsigijo 13 naujų 18 metrų elektrinės traukos miesto tipo autobusų. Nauji autobusai yra žemagrindžiai, juose įrengtos vietos, pritaikytos neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Autobusuose taip pat įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojų saugumui užtikrinti, vaizdinės ir garsinės keleivių informavimo priemonės, išorinis durų apšvietimas transporto priemonei sustojus ir atidarius duris. Eismo saugai užtikrinti veikia antialkoholinis variklio užraktas.

Naujų elektrinės traukos autobusų eksploatavimas leis ženkliai sumažinti oro užterštumą mieste.


Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas

(Projekto Nr. 43AU-KL-21-1-04081-PR001)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas“ (projekto Nr. 43AU-KL-21-1-04081-PR001). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2021 m. lapkričio mėn. pasirašytą projekto paramos sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.

Paramos sutartimi numatyta, kad projektui įgyvendinti skiriama paramos suma iki 158 338,00 Eur, iš jų Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos iki 118 753,50 Eur, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 39 584,50 Eur.

Projekto tikslas – sudaryti geresnes sąlygas žuvininkystės įmonėms išsikrauti žvejybos produktus ir taip padidinti jų konkurencingumą ir gyvybingumą bei užtikrinti saugos bei darbo sąlygų gerinimą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti žvejybos produktų iškrovimo aikštelę, nutiesti gelžbetoninių plokščių privažiavimo keliuką per kopas iki aikštelės, esančios šalia jūros, ties šlaitais ir aplink aikštelę, siekiant sumažinti smėlio pustymo poveikį, įrengti gabionus, aikštelės kampuose sumontuoti šviestuvus su saulės baterijomis, padaryti slipą.

Šiuo metu yra pasirašyta rangos darbų sutartis bei vykdomi rangos darbai. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-08-31.

Projektas finansuojamas iš Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo


* Savivaldybės biudžetas

** Valstybės biudžetas

*** Europos Sąjunga

 
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading