Pradžia
Lt En

2014-02-13

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (WORD.DOC.)

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO   (T1-30)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS    4 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO   (T1-31)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO    (T1-27)   
 1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO   (T1-28)   
 1 PRIEDAS   2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

 

 

 

VASARIO MĖNESĮ UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-32)
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS   6 PRIEDAS

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO   (T1-33)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO TILŽĖS G. 51, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T1-34)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  

DĖL OLIMPINĖS PAMAINOS SPORTININKŲ FINANSAVIMO BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRE        (T1-35)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL ĮKAINIO UŽ PATIEKALŲ GAMYBĄ NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR REGOS UGDYMO CENTRE    (T1-36)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

DĖL PRITARIMO SUTARTIES PROJEKTUI    (T1-37)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

 

 

INFORMACIJA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO  19 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012-10-23 ĮSAKYMO NR. D1-857  1 PUNKTU PATVIRTINTŲ MINIMALIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ 58 PUNKTO VYKDYMO 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-11-25  SPRENDIMO  NR. T2-330  1 PUNKTU PATVIRTINTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PAKEITIMO

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams