Pradžia
Lt En

2014-02-27

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27-28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (WORD.DOC.)

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-34 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-49)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-32)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS

3. DĖL ĮKAINIO UŽ PATIEKALŲ GAMYBĄ NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR REGOS UGDYMO CENTRE  (T1-36)     
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO    (T1-38)
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

5. DĖL ŽEMĖS SKLYPO TILŽĖS G. 51, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T1-34)    
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

6. DĖL TERITORIJOS SMILTYNĖJE, PRIE MARIŲ, ATKARPOJE NUO JACHTKLUBO IKI PAKRANTĖS RAGO UŽ LAIVŲ KAPINIŲ, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO    (T1-46)   
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T1-47)   
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

8. DĖL OLIMPINĖS PAMAINOS SPORTININKŲ FINANSAVIMO BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRE   (T1-35)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

9. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO    (T1-33)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

10. DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO   (T1-10)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-361 „DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

  I VARIANTAS   (T1-41)  1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS

  II VARIANTAS  (T1-42)   1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS   8 PRIEDAS

12. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO   (T1-43)   
 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

13. DĖL IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS ARBA NUOMOS PAGAL VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS    (T1-45)   
 PRIEDAS

14. DĖL PRITARIMO SUTARTIES PROJEKTUI   (T1-37)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

15. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE     (T1-39)   
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

16. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO   (T1-40)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

17. DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS    (T1-44)  
 PRIEDAS

 

 

 

PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ

1.  DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS URBACT PROJEKTE „SVEIKAS SENĖJIMAS“   (T1-52)      
PRIEDAS

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-170 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO   (T1-50) 
PRIEDAS

3.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T1-48) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-383 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T1-51)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO Nr. T2-128 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-53)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 


  

INFORMACIJA APIE 2013 METŲ ANTROJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ, TARYBOS PROTOKOLINIŲ PAVEDIMŲ, KOLEGIJOS SPRENDIMŲ BEI MERO POTVARKIŲ VYKDYMĄ

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams