Pradžia
Lt En

2014-04-30

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. IR GEGUŽĖS 2 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (WORD.DOC.)

 

1. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI   (T1-110)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

2. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI  (T1-86)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

3. DĖL PIETINĖS JUNGTIES TIESIMO TARP KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO IR IXB TRANSPORTO KORIDORIAUS DETALIOJO PLANO  KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T1-105)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

4. DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI    (T1-82)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-31 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO   (T1-103)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJO DYDŽIO NUSTATYMO   (T1-104)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

7. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO   (T1-85)
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

8. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADO 2014 M. MUGĖS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS  (T1-88)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS
 

 

9. DĖL IŠMOKOS DYDŽIO SENIŪNAIČIAMS NUSTATYMO IR IŠMOKŲ SENIŪNAIČIAMS SU JŲ, KAIP SENIŪNAIČIŲ, VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T1-84)
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS/P  6 PRIEDAS/P 7 PRIEDAS/P

 

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-67 „DĖL PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-93)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

11. DĖL PRITARIMO EUROPOS JAUNIMO SUNKIOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONATO ORGANIZAVIMUI 2015 METAIS KLAIPĖDOS MIESTE   (T1-97)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

12. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-95)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

13. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T1-96)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

14. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS ANDREJAUS RUBLIOVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO   (T1-106)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

15. DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ KLAIPĖDOS NAUJAKIEMIO IR KLAIPĖDOS SALIO ŠEMERIO SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJŲ REORGANIZAVIMO   (T1-108)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-107)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

17. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITAI    (T1-83)
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  

 

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-20 „DĖL NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO RŪŠIŲ IR SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-100) 
 PRIEDAS

 

19. DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO   (T1-87)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

20. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MIESTO ENERGIJA“ 2014–2018 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO   (T1-99)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

21. DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ   (T1-89) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

22. DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIS   (T1-90)  
 
PRIEDAS

 

23. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PASKIRTIES KEITIMO   (T1-91)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

24. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERĖMIMO IŠ UAB „PAMARIO TROBA“ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN  (T1-92)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

25. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO   (T1-94)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

26. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN   (T1-98) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

27. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-101)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

28. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-102)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

29. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-175 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO   (T1-109)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

 

 

 

 

INFORMACIJA

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS REIKALAVIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 5 DALIES ĮGYVENDINIMO"

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS REIKALAVIMAS "DĖL VIDAUS KONTROLĖS IR VIDAUS AUDITO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 PUNKTO ĮGYVENDINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 470 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS KONTROLĖS IR VIDAUS AUDITO TARNYBOS PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" 3 IR 3.1 PUNKTŲ VYKDYMO"

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS RAŠTAS "DĖL REIKALAVIMO ĮVYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO" 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams