Pradžia
Lt En

2014-05-29

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. IR GEGUŽĖS 2 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (WORD.DOC.)

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-316 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-127) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-125)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  15 PRIEDAS  16 PRIEDAS  17 PRIEDAS  18 PRIEDAS  19 PRIEDAS  20 PRIEDAS  21 PRIEDAS  22 PRIEDAS  23 PRIEDAS  24 PRIEDAS  25 PRIEDAS  26 PRIEDAS  27 PRIEDAS  28 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T1-123) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

4. DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE BEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE UŽTIKRINIMO   (T1-124) 
PRIEDAS

5. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO IR KAI KURIŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO  (T1-111)
  1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS 10 PRIEDAS

6. DĖL 2015 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO   (T1-114)
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

7. DĖL 2015 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO   (T1-115)
 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-121 „DĖL 2014 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-116)
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

9. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T1-133) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO  (T1-122) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

11. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS FESTIVALIO „PARBĖG LAIVELIS“ MUGĖS SERTIFIKUOTUS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS   (T1-126) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS SAVININKO KAPITALO DIDINIMO   (T1-129) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-221 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS STEIGIMO“ PAKEITIMO   (T1-120)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

14. DĖL BĮ KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO   (T1-121)
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

15. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T1-117)
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

16. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO   (T1-119) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-130) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

18. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO   (T1-131)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

19. DĖL 2014–2016 METŲ REPREZENTACINIŲ KLAIPĖDOS MIESTO FESTIVALIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO   (T1-132) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

20. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO   (T1-128)  
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

21. DĖL BUTŲ IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO  (T1-112)
 
PRIEDAS

22. DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T1-113)
 
PRIEDAS

 

 

PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-175 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO   (T1-135)
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI UŽREGISTRUOTI GEGUŽĖS MĖNESĮ

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T1-118)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-134)
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

INFORMACIJA

DĖL VISUOTINĖS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ   PRIEDAS

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams