Pradžia
Lt En

2014-07-31

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. IR RUGPJŪČIO 1 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (WORD.DOC.)

 

1. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 M. ATASKAITAI    (T1-160) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

 

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-166)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS 10 PRIEDAS 11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  15 PRIEDAS  16 PRIEDAS  17 PRIEDAS  18 PRIEDAS  19 PRIEDAS  20 PRIEDAS  21 PRIEDAS  22 PRIEDAS  23 PRIEDAS  24 PRIEDAS  25 PRIEDAS  26 PRIEDAS  27 PRIEDAS  28 PRIEDAS  29 PRIEDAS  30 PRIEDAS  31 PRIEDAS

 

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO   (T1-137)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO  (T1-179)  
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS

 

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-162) 

1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-177) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

7. DĖL SENAMIESČIO CENTRINĖS DALIES IR TURGAVIETĖS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T1-183)  

1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS

 

8. DĖL ŽEMĖS SKLYPO BANGŲ G. 7, GLUOSNIŲ G. 8 IR JUOS SUPANČIOS APLINKOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO TERITORIJOS DALIAI PRIE BANGŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO  (T1-180)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS

 

9. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO   (T1-163) 
1 RRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

10. DĖL KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2014–2015 MOKSLO METAMS NUSTATYMO   (T1-173) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

11. DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T1-156)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

12. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO   (T1-161) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-65 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO“ PAKEITIMO   (T1-157) 

PRIEDAS 

 

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-171) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

 

15. DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI CIVILINĖJE BYLOJE  (T1-181)  
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS

 

16. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS SAVININKO KAPITALO DIDINIMO  (T1-176) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-94 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ, SUDĖTIES PATVIRTINIMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ PAKEITIMO   (T1-165) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-175) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-158) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-233 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS“ PAKEITIMO   (T1-164) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO   (T1-169) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  

 

22. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO   (T1-174) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

23. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS DALYVAVIMUI TEIKIANT PARAIŠKĄ 2009–2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO EUROPOS KULTŪROS PAVELDO, KULTŪROS IR MENŲ ĮVAIROVĖS SKATINIMO PROGRAMOS DVIŠALIAM FONDUI   (T1-178) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

 

24. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-170)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

25. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „KLAIPĖDOS MIESTO IR KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS“ IR JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIAI  (T1-182) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

26. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAMBERTA“ KLAIPĖDOS MIESTE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS IR ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO   (T1-159) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS 


27. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-172) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS 10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  15 PRIEDAS  16 PRIEDAS  17 PRIEDAS  18 PRIEDAS  

 

28. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO   (T1-155)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

29. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T1-167) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

30. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ   (T1-168) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

 

 

 

PAPAILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ

1.  DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ATŠAKOS KLAIPĖDA–KURŠĖNAI DARBAMS KOORDINUOTI   (T1-184) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-411 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO   (T1-185)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

 

 

INFORMACIJA

DĖL TURTO ATASKAITOS PATEIKIMO 

DĖL ATASKAITOS IR IŠVADOS PATEIKIMO

INFORMACIJA APIE 2014 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ, TARYBOS PROTOKOLINIŲ PAVEDIMŲ, KOLEGIJOS SPRENDIMŲ BEI MERO POTVARKŲ VYKDYMĄ

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams