Pradžia
Lt En

2014-09-15


 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. IR RUGPJŪČIO 1 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (WORD.DOC.)


 

1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-257) 
PRIEDAS

 

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-251)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 


3.  DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ SAVININKO KAPITALO SUFORMAVIMO   (T1-249) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

4.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-255) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

5.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VAIKO KRIZIŲ CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-206)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

6.  DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „DANĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-224)
 1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

7.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-176 „DĖL KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2014–2015 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-253) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

8.  DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO     (T1-186)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS


9.  DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO    (T1-187)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 


10.  DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ   (T1-247) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

11.  DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS DALIS   (T1-252) 
PRIEDAS 

 

12.  DĖL TURTO NEPERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN   (T1-248) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

13.  DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T1-250)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

14.  DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO    (T1-256)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

  

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO  (T1-188)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS


16.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO   (T1-189)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS


17.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL IŠMOKOS DYDŽIO SENIŪNAIČIAMS NUSTATYMO IR IŠMOKŲ SENIŪNAIČIAMS SU JŲ, KAIP SENIŪNAIČIŲ, VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-191) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

18.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-48 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO CENTRUOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-231) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

19.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-47 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS MUZIKOS MOKYKLOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-232) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

20.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-49 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-233)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

21.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRO ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-226)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

22.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-64 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-227)  
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

23.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. 1-422 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ATLYGINTINAI TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-228)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

24.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-56 „DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRE NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-234) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

25.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-55 „DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-235)  
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

26.  DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS, VYKDANT MENINIO UGDYMO PROGRAMĄ KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJOJE, PATVIRTINIMO   (T1-230)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

27.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-58 „DĖL KAINOS UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMĄ MENINIO UGDYMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-237) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

28.  DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLOS TEIKIAMŲ NAKVYNĖS PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO  (T1-239) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

29.  DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE PATVIRTINIMO   (T1-238) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

30.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-344 „DĖL KAINOS UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMĄ UGDYMO PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ GRUPĖSE, DIRBANČIOSE 12 VALANDŲ DARBO REŽIMU, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-229)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

31.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-318 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-236) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

32.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-32 „DĖL ĮKAINIO UŽ PATIEKALŲ GAMYBĄ NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR REGOS UGDYMO CENTRE“ PAKEITIMO  (T1-240) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

33.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KAINOS NUSTATYMO UŽ TEIKIAMAS ATLYGINTINAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO  (T1-241) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

34.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO  (T1-254)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS 

 

35.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-126 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-212)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS


36.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SPORTO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ SPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO   (T1-213) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

37.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-95 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ SPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-214) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  

 

38.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-408 „DĖL ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-215)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

39.  DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO  (T1-216)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

40.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-142 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS „GINTARO“ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-217)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

41.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-140 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TENISO KORTUOSE TARIFO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-218) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

42.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-219) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

43.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLAI TEIKTI VEŽIMO PASLAUGĄ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-221) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 


  

46.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-202 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS ĮKAINIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-197)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

  

47.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-325 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS ĮKAINIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-198) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 

 

48.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-208 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO TEIKIAMOS TRANSPORTO PASLAUGOS 1 KILOMETRO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-199)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

49.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-155 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SMILTELĖ“ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMO PROGRAMŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-200)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

50.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMO PROGRAMŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-204)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

51.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-201 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-205) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

52.  DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS PAPILDOMŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO  (T1-220) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 


53.  DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMU IR PATALPŲ, KAIP NUOSAVYBĖS TEISĖS OBJEKTO, VALDYMU, TARIFO NUSTATYMO   (T1-211)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

 54.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-222) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

55.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ KEMPINGO IR KITŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PAKEITIMO   (T1-223) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

  

56.  DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO   (T1-225)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS 

 

57.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-159 „DĖL UAB „LAMBERTA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-192) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS


58.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-370 „DĖL NAUJŲ ABONENTŲ, IŠSKYRUS VARTOTOJUS, PRIJUNGIMO PRIE VIEŠOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS ĮMOKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-193)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS


59.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-372 „DĖL AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-194)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS


60.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T2-253 „DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-195) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 


61.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-125 „DĖL AB „ KLAIPĖDOS VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-201) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS 


62.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-251 „DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-202)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 


 

64.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-450 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-87 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO     (T1-209) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

65.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. 319 „DĖL BENDROSIOS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO, NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-210) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  


66.  DĖL PAVEDIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI „KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI“ VYKDYTI FIZINĖS GEROVĖS UŽTIKRINIMO VEIKLĄ IR ŠIOS VEIKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO KAINOS NUSTATYMO  (T1-203) 
PRIEDAS

 

67.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-41 „DĖL IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS ARBA NUOMOS PAGAL VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS“ PAKEITIMO   (T1-243) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

68.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-378 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-258) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

69.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-245) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

70.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-246)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

71.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-205 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-208)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS


72.  DĖL SOCIOKULTŪRINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  (T1-242)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

 

 

PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ

DĖL MEDELYNO GYVENAMOJO RAJONO, KLAIPĖDOJE, DETALAUS PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T1-259) 

1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS   5 PRIEDAS

 

 

 

 

 

INFORMACIJA

DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KLAIPĖDOS MIESTE
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  (TAS-111)

 VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS TEIKIMAS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001-09-20 SPRENDIMU NR.223 PATVIRTINITO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO"

 

 

 

RUGSĖJO MĖNESĮ UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-378 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-244) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO 2014–2018 METAMS PATVIRTINIMO   (T1-260)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-274 „DĖL VIEŠOJO TUALETO KOPŲ G. 1A, MELNRAGĖJE, PASLAUGŲ TEIKIMO TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-261)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams