Pradžia
Lt En

2014-10-23

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 2324 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (WORD.DOC.)

 

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-283) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

2.  DĖL TERITORIJOS SMILTYNĖJE (APIE 6 HA), KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO  (T1-293)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS 

 

3.  DĖL TERITORIJOS SMILTYNĖJE (APIE 10 HA), KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO  (T1-294)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  

 

4.  DĖL KLAIPĖDOS „PAJŪRIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T1-279) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

5.  DĖL KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T1-278) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

6.  DĖL KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T1-288) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

7.  DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T1-277)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

8.  DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T1-289) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

9.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO  (T1-295) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS   5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS

 

10.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI  (T1-263) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

11.  DĖL PROJEKTO „KLAIPĖDOS VYDŪNO VIDURINĖS MOKYKLOS IR KLAIPĖDOS SALIO ŠEMERIO SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS PASTATO KLAIPĖDOJE, SULUPĖS G. 26, REKONSTRAVIMAS“, PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-122, FINANSAVIMO UŽTIKRINIMO   (T1-284) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

12.  DĖL 2014–2020 METŲ INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS RENGIMO KLAIPĖDOS MIESTE  (T1-285) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

13.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO 2014–2018 METAMS PATVIRTINIMO  (T1-260) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

14.  DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO  (T1-286) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

15.  DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS   (T1-290) 
PRIEDAS

 

16.  DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T1-291) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

17.  DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRUI  (T1-296) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

18.  DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-287)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

19.  DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO  (T1-266) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

20.  DĖL LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS „ŽALGIRIS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T1-275)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

21.  DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2015 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO   (T1-272) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

22.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO   (T1-264) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

23.  DĖL 2015 METŲ PASKELBIMO SENJORŲ METAIS  (T1-273) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

24.  DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO  (T1-274) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

25.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-292)
PRIEDAS

 

26.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-274 „DĖL VIEŠOJO TUALETO KOPŲ G. 1A, MELNRAGĖJE, PASLAUGŲ TEIKIMO TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T1-261) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

27.  DĖL VIEŠŲJŲ KONTEINERINIŲ TUALETŲ PASLAUGOS TEIKIMO TARIFO PATVIRTINIMO   (T1-262) 
PRIEDAS 

 

28.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T2 288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE KLAIPĖDOS MIESTE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-281)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  

 

29.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-282) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS 

 

30.  DĖL UAB „MIESTO ENERGIJA“ KLAIPĖDOS MIESTO LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO  (T1-269) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS

 

31.  DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO  (T1-265) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS 

 

32.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-132 „DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-270)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  

 

33.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-196 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS“ PAKEITIMO   (T1-271)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS   3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS   6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS

 

34.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-300 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-267) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

35.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-268) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

36.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. 229 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-280) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

 

 

 

PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ (WORD.DOC)


1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL UOSTO IR REZERVINĖS TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR. TĘSINIO IR VARNĖNŲ G. DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-16) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

2. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO  (T1-297) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

3. DĖL LIUDVIKO STULPINO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE  (T1-298) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO  (T1-301) 
1PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO  (T1-299)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

 

 

SPALIO MĖNESĮ UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-125 „DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-300) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO  (T1-276)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

 

   

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams