Pradžia
Lt En

2014-11-27

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27–28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR. 2101/0039:1105, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO  (T1-316) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS


2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-211 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-307) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS 

 

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-190 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-312) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

4. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO  (T1-310) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

 

5. DĖL ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOS G. 3, KLAIPĖDOJE, KADASTRO NUMERIS 2101/0039:397, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO, NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO  (T1-317) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

6. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽUVĖDRA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T1-319) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

7. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-320) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

8. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T1-321) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-70 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-324) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS 

 

10. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO  (T1-309) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-304) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

12. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO DALYVAVIMUI 2009–2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO EUROPOS KULTŪROS PAVELDO, KULTŪROS IR MENŲ ĮVAIROVĖS SKATINIMO PROGRAMOJE  (T1-314) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL BURIAVIMO, IRKLAVIMO, BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO ŠAKŲ SPORTINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-306) 
1 PRIEDAS  2  PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS 

 

14. DĖL ĮGALIOJIMŲ BALSUOTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRAS“ VISUOTINIAME NEEILINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME SUTEIKIMO  (T1-308) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

15. DĖL 2010 M. GRUODŽIO 28 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. J3-10/V7-52 „DĖL PIRMINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO  (T1-303) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

16. DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PROJEKTUI  (T1-311) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-438 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „BUVUSIO TABAKO FABRIKO KLAIPĖDOJE PRITAIKYMAS KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ VEIKLAI. II ETAPAS“ PAKEITIMO  (T1-313) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-138 „DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TEIKIAMŲ AUTOMOBILIŲ NUVEŽIMO IR SAUGOJIMO PASLAUGŲ TVARKOS IR KAINŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  (T1-305) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

19. DĖL MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ KLAIPĖDOS MIESTO GATVĖMIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS MOKĖJIMO DYDŽIŲ IR ŠIO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  (T1-315) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-125 „DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-300) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T1-322) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

22. DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS  (T1-323) 
PRIEDAS 

 

23. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-325) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

 

 

 

INFORMACIJA

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS TEIKIMAS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-04-28 SPRENDIMO NR. T2-136 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PANAIKINIMO)

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TEIKIMAS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-07-24 SPRENDIMO NR. 1-237 PAKEITIMO (PANAIKINIMO)

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS REIKALAVIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS TEIKIMAS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-05-29 SPRENDIMO NR. T2-237 "DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTO PAKEITIMO

 

 

 

LAPKRIČIO MĖNESĮ UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2020 METŲ KULTŪROS VYSTYMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO  (T1-302) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ĮGYVENDINTI STEIGĖJO TEISES IR PAREIGAS  (T1-318) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-326) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-327) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-328) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  15 PRIEDAS  16 PRIEDAS  17 PRIEDAS  18 PRIEDAS  19 PRIEDAS  20 PRIEDAS  21 PRIEDAS  22 PRIEDAS  23 PRIEDAS  24 PRIEDAS  25 PRIEDAS  26 PRIEDAS  27 PRIEDAS 

DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖMS  (T1-329) 
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-330) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

DĖL 2010 M. GRUODŽIO 28 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. J3-11/V31-229 „DĖL PIRMINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO  (T1-331) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams