Pradžia
Lt En

2015-02-19

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"


SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19-20 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO   (T1-13)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO  (T1-16) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO    (T1-20)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 


4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO    (T1-21)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR KEITIMO TIKSLŲ NUSTATYMO  (T1-15)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

6. DĖL PRITARIMO 2010 M. GRUODŽIO 28 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. J3-9 „DĖL PIRMINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMUI  (T1-14)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-234 „DĖL APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-17) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

8. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  (T1-18)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

9. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO  (T1-22)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

10. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-19)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS 

 

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-345 „DĖL JAUNIMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-24)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

12. DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2015–2017 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO  (T1-12)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS   

 

13. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-23)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

14. DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-25)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

15.  DĖL PRITARIMO KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI   (T1-9) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

 

 

 

TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI UŽREGISTRUOTI VASARIO MĖNESĮ


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO   (T1-26) 
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE KLAIPĖDOS MIESTE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS    (T1-27)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   

 

DĖL ĮKAINIO UŽ BĮ KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMĄ NUSTATYMO  (T1-28)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content