Pradžia
Lt En

2015-03-26

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26-27 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ


1. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014 METŲ VEIKLOS BEI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 METAIS ATASKAITOMS (T1-45) 
 
PRIEDAS

 

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-44)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS  3 PRIEDAS   4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-38)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  

 

4. DĖL TERITORIJOS, APIMANČIOS ŽEMĖS SKLYPĄ SMILTYNĖS G. 34, PASTATĄ SMILTYNĖS G. 31 IR VIETINĖS REIKŠMĖS PRIVAŽIUOJAMĄJĮ KELIĄ IKI SMILTYNĖS GATVĖS KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO  (T1-36)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS   

 

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO RAJONŲ SCHEMOS PATVIRTINIMO (T1-40)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS 

 

6. DĖL GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ TARP TAIKOS PR., TILŽĖS G., RUMPIŠKĖS G., SAUSIO 15-OSIOS G., KITŲ DETALIAI SUPLANUOTŲ TERITORIJŲ, RYŠININKŲ G. IR PARYŽIAUS KOMUNOS G. DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (T1-41) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

7. DĖL KVALIFIKACINĖS KLASĖS SUTEIKIMO   (T1-34)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

8. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUS  (T1-47)  
PRIEDAS

 

9. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-31)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

10. DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ BEI ĮMONĖS, KURIAI ATLIKTAS ANTSTOLIO PATVARKYMAS, SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ NURAŠYMO (T1-32)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

11. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS BENDRAI FINANSUOJAMAME PROJEKTE „KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS (GEDMINŲ G. 3) SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMAS“   (T1-35)  
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

12. DĖL PAGALBOS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮVAIKINTOJAMS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T1-30)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

13. DĖL ĮKAINIO UŽ BĮ KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMĄ NUSTATYMO (T1-28)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  

 

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-379 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SANITARIJOS IR HIGIENOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-37)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   3 PRIEDAS 

 

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2018 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (T1-43
 PRIEDAS

 

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO (T1-26)  
PRIEDAS

 

17. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DALYVAVIMUI TEIKIANT PARAIŠKĄ PROJEKTŲ KONKURSUI „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI 2“   (T1-29)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-67 „DĖL PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T1-48)   

1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-316 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-49)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

20. DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ NORMATYVŲ IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTO PATVIRTINIMO (T1-39)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

21. DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO TEISĖS SUTARTĮ   (T1-33) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

22. DĖL LEIDIMO PARDUOTI SAVIVALDYBĖS BŪSTUS IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATĄ (T1-42) 
PRIEDAS

 

23. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE    (T1-50)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

24. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE KLAIPĖDOS MIESTE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-27) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA

INFORMACIJA APIE 2014 METŲ ANTROJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ, TARYBOS PROTOKOLINIŲ PAVEDIMŲ, KOLEGIJOS  SPRENDIMŲ  BEI MERO POTVARKIŲ  VYKDYMĄ  (TAS-25)

DĖL FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PATEIKIMO   (TAS-29)

DĖL INFORMACIJOS KLAIPĖDOS MIESTO TARYBAI PATEIKIMO APIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BENDRADARBIAVIMĄ 2014 M.    (TAS-38)

DĖL ATLIKTO VEIKLOS AUDITO ATASKAITOS PATEIKIMO  (R1-1414)

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL PRITARIMO KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (T1-9)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI  (T1-46)

 Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content