Pradžia
Lt En

2015-04-14

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14-15 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI   (T1-73)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-58)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

3. DĖL PINIGINIŲ PREMIJŲ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTAMS UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T1-59) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

4. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „TRAUKINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-54)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

5. DĖL KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-52)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

6. DĖL KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO    (T1-53)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

7. DĖL KLAIPĖDOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 2015–2018 METŲ TINKLO PERTVARKOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO   (T1-68)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS   5 PRIEDAS

 

8. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO   (T1-67)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

9. DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO  (T1-61)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

10. DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ KLAIPĖDOS MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T1-60)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS 

 

11. DĖL BĮ KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIO PATVIRTINIMO  (T1-62)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

12. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI   (T1-63) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS     (T1-70)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

14. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITAI  (T1-72)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

15. DĖL PRITARIMO KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI   (T1-9)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

16. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO 2014–2020 METŲ INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ  PROGRAMOS PROJEKTUI   (T1-56)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS   6 PRIEDAS   7 PRIEDAS

 

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-50 „DĖL PROJEKTO „VISUOMENINIŲ RENGINIŲ INFRASTRUKTŪROS BUVUSIOJE PILIES TERITORIJOJE SUFORMAVIMAS: KLAIPĖDOS PILIES IR BASTIONŲ KOMPLEKSO RYTINĖS KURTINOS ATKŪRIMAS BEI ANTROJO PASAULINIO KARO LAIKŲ DAŽŲ (KURO) SANDĖLIO PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO  (T1-64)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

18. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS   (T1-57)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

19. DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONEI  (T1-65)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   

 

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-347 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO    (T1-51)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS   4 PRIEDAS

 

21. DĖL SKOLOS NURAŠYMO  (T1-55)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-69)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

23. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL IŠMOKOS DYDŽIO SENIŪNAIČIAMS NUSTATYMO IR IŠMOKŲ SENIŪNAIČIAMS SU JŲ, KAIP SENIŪNAIČIŲ, VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-66) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

24. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-71)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

 

 

 

PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO  (T1-74)     
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  

 


 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content