Pradžia
Lt En

2015-05-(28-29)

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28-29 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (T1-46) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

2.  DĖL GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ TARP TILŽĖS G., BALTIKALNIO G., GLUOSNIŲ G., KITŲ DETALIAI SUPLANUOTŲ TERITORIJŲ IR KOOPERACIJOS G., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T1-110) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS 10 PRIEDAS

 

3.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-158 „DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-83)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS


4.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-84)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2 156 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-85)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

 

6.  DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-120)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

7.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 1-217 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-117)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

8.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-274 „DĖL VIEŠOJO TUALETO KOPŲ G. 1A, MELNRAGĖJE, PASLAUGŲ TEIKIMO TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T1-100) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

9.  DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO  (T1-82)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

10.  DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS (T1-115)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

11. DĖL 2016 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO   (T1-101)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

12. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-119)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

13.  DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONEI (T1-108)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

14.  DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO   (T1-87) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

15.  DĖL MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO  (T1-99)  
  2 PRIEDAS 

 

16.  DĖL REGULIARIOJO REISO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO    (T1-112)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS   7 PRIEDAS   8 PRIEDAS

 

17.  DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI   (T1-111)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO (T1-118)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

19.  DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ATŠAKOS KLAIPĖDA–KURŠĖNAI DARBAMS KOORDINUOTI   (T1-121)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

20.  DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO    (T1-113)  
PRIEDAS 

 

21.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-104)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

22.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-105)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

23.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-106)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

24.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-378 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-107)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

25.  DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-109) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

 

26.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T1-114)  
PRIEDAS 

 

27.  DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-116)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

28. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-85 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-123)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

29.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-82 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-125)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

30. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-83 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJO SKYRIMO“ PAKEITIMO (T1-124)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

 

 

PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ

 

1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO   (T1-127) 
PRIEDAS 

 

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOLATINĖS KOMISIJOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTUI RENGTI IR KOREGUOTI PATVIRTINIMO (T1-130)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

3.  DĖL JŪRINIŲ IR VIDAUS VANDENŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO   (T1-128)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

4.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO SKYRIMO Į JŪRININKŲ GEROVĖS TARYBĄ LIETUVOJE (T1-131) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

5.  DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO TARYBĄ (T1-132) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI 

DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE   (T1-86) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-122) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-126) 
PRIEDAS   

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-129) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

DĖL PATAISOS KOEFICIENTO, RODANČIO SOCIALINIO BŪSTO AR KITO SAVIVALDYBĖS BŪSTO BŪKLĘ (NUSIDĖVĖJIMĄ), NUSTATYMO (T1-133) 
1 PRIEDAS 

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (T1-134)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

DĖL BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-135)  
PRIEDAS 

 

PROTOKOLAS 2015-05-28/29

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading