Pradžia
Lt En

2015-06-11

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 11 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-126) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-122)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

3.  DĖL KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO  (T1-138)

 

4.  DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-129)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

5.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-307 „DĖL ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-136)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

6.  DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO   (T1-139)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

7.  DĖL PATAISOS KOEFICIENTO, RODANČIO SOCIALINIO BŪSTO AR KITO SAVIVALDYBĖS BŪSTO BŪKLĘ (NUSIDĖVĖJIMĄ), NUSTATYMO (T1-133)
PRIEDAS

 

8.  DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (T1-134)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

9.  DĖL BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-135)
PRIEDAS

 

10.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO   (T1-137)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

11.  DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-140)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

12.  DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-141) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

13.  DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJEDĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE   (T1-142)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

 

 

PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO   (T1-145)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

2. DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-147)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATGIMIMO AIKŠTĖS IR GRETIMYBIŲ RAIDOS GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMO EIGĄ 

 

 

 

  

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO    (T1-143)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

DĖL PRAŠYMO PAIMTI VISUOMENĖS POREIKIAMS DALĮ ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOJE, KADASTRO NR. 2101/0010:1, PATEIKIMO      (T1-144)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS  (T1-146) 
 1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE   (T1-148)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

PROTOKOLAS 2015-06-11

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content