Pradžia
Lt En

2015-07-30

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30-31 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ PATVIRTINIMO (T1-210) 
PRIEDAS 

 

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T1-202) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS 

 

3.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2014 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO      (T1-200) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

4.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO   (T1-203)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS 

 

5.  DĖL ATLYGINIMO UŽ DALINĮ VAIKO IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO   (T1-196)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS   7 PRIEDAS     8 PRIEDAS  9 PRIEDAS 

 

6.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-281 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-199) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

7.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-191)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS    7 PRIEDAS     8 PRIEDAS  9 PRIEDAS

 

8.  DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (T1-192) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

9.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-204) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS    4 PRIEDAS    5 PRIEDAS

 

10.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-281 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-198) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS    4 PRIEDAS    5 PRIEDAS

 

11.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO   (T1-220)  
1 PRIEDAS     2 PRIEDAS

 

12.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2015 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO    (T1-215)  
PRIEDAS 

 

13.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO    (T1-197)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS     4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS    8 PRIEDAS   9 PRIEDAS

 

14.  DĖL TERITORIJOS TARP TILŽĖS GATVĖS, GELEŽINKELIO, KLEMIŠKĖS GATVĖS IR KELIO A13, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (T1-213) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS 9 PRIEDAS    10 PRIEDAS

  

15.  DĖL KOMPENSAVIMO UŽ NEĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-186)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS    5 PRIEDAS    6 PRIEDAS

 

16.  DĖL VALTERIO DIDŽIO IR JURGIO ARNAŠIAUS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE (T1-211) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

 

17.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-188)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS    4 PRIEDAS    5 PRIEDAS

 

18.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-394 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ KLAIPĖDOS MIESTE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-216) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  

 

19.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PAVIRTINIMO              (T1-217) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS     4 PRIEDAS   5 PRIEDAS


20.  DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO (T1-218) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS   3 PRIEDAS   

 

21.  DĖL DARBO SUTARTIES SU A. ZVĖRKA NUTRAUKIMO (T1-206) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS


22.  DĖL DARBO SUTARTIES SU M. GAUČIENE NUTRAUKIMO (T1-207) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS


23.  DĖL DARBO SUTARTIES SU V. KUZLIAKINU NUTRAUKIMO (T1-208)
1PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS


24.  DĖL DARBO SUTARTIES SU N. K. GRUBLIAUSKIENE NUTRAUKIMO (T1-209) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

 

25.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO (T1-214) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   

 

26.  DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS          (T1-190)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

27.  DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE NEĮGALIŲJŲ CENTRUI „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“          (T1-212) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

28.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-193)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

29.  DĖL BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-194)  
PRIEDAS

 

30.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-333 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ, PLANAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO              (T1-201)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  

 

31.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-205)  
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS


 

PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ

 

1.  DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE      (T1-221)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS    4 PRIEDAS    5 PRIEDAS   6 PRIEDAS

2.  DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-222)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS    4 PRIEDAS

3.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 292 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ TRIŠALĖS TARYBOS STEIGIMO IR TRIŠALIO BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO“ PAKEITIMO     (T1-223)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

4.  DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJAUS TARYBĄ (T1-224)
PRIEDAS

5.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-159)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

6.  DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-219) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

  

INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 6 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL PAVEDIMO ATLIKTI PASTATO S. DAUKANTO G. 24, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS             (T1-189) 
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO   (T1-195)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

PROTOKOLAS 2015-07-30

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading