Pradžia
Lt En

2015-09-24/25 DARBOTVARKĖ

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24-25 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-258)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  15 PRIEDAS  16 PRIEDAS  17 PRIEDAS  18 PRIEDAS  19 PRIEDAS  20 PRIEDAS  21 PRIEDAS  22 PRIEDAS   23 PRIEDAS

 

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-250)
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2  PRIEDAS 3  PRIEDAS 4

 

3.  DĖL 2016 METŲ PASKELBIMO DARNAUS JUDUMO METAIS (T1-264) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

4.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DVIRAČIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (T1-253) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS

 

5.  DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-276) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

6.  DĖL PRAŠYMO PAIMTI ŽEMĘ KLAIPĖDOJE, PRIE PASTATŲ ŠILUTĖS PL. 91, VISUOMENĖS POREIKIAMS PATEIKIMO (T1-261) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

7.  DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T1-238)
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2

 

8.  DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ NUOSTATUS  (T1-248)
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2

 

9.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-246 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-269)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

10.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-271) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

11.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-179 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-272) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

12.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2 54 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-274) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

13.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO MOKYTOJŲ METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKŲ IR VADYBOS EKSPERTŲ DARBO APMOKĖJIMO (T1-273) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

14.  DĖL VISUOMENĖS ATSTOVŲ SKYRIMO Į VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS (T1-225)    
PRIEDAS 1 PRIEDAS 2  PRIEDAS 3   4 PRIEDAS

 

15.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-226)
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2

 

16.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-247) 
PRIEDAS 1   PRIEDAS 2

 

17.  DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SUTARČIAI NR. J9-1023 (T1-251) 
PRIEDAS 1   PRIEDAS 2 

 

18.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-252) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

19.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-158 „DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-234)   
PRIEDAS 1    PRIEDAS 2

 

20.  DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-249)
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2

 

21.  DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-231)   
PRIEDAS 1   PRIEDAS 2

 

22.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-3 „DĖL ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-235)
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2

 

23.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-156 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-236) 
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2   3 PRIEDAS   4 PRIEDAS

 

24.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-246) 
PRIEDAS 1   PRIEDAS 2

 

25.  DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-237) 
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2

 

26.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-188 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-239)
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2 

 

27.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-204 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-240) 
PRIEDAS 1   PRIEDAS 2

 

28.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-202 „DĖL KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „RYTAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-241)   
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2

 

29.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VAIKO KRIZIŲ CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-242) 
PRIEDAS 1    PRIEDAS 2

 

30.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-203 „DĖL KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SMILTELĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-243)  
PRIEDAS 1   PRIEDAS 2

 

31.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-182 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „DANĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-244)
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2

 

32.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-205 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-245)
PRIEDAS 1   PRIEDAS 2   3 PRIEDAS

 

33.  DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (T1-270) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

34.  DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ (T1-262) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

35.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-232) 
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2  PRIEDAS 3  PRIEDAS 4  PRIEDAS 5   6 PRIEDAS

 

36.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-233) 
PRIEDAS 1  PRIEDAS 2  PRIEDAS 3  PRIEDAS 4  PRIEDAS 5

 

37.  DĖL VIEŠOJO VANDENS TIEKĖJO PASKYRIMO (T1-228) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

38.  DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR VIEŠŲJŲ KAPINIŲ LANKYMO KLAIPĖDOS MIESTO KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-263) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

39.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-254) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

40. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-255) 
PRIEDAS

 

41.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS (T1-256) 
PRIEDAS

 

42.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-257) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

43.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-229)   
PRIEDAS

 

44.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T1-227)
 
PRIEDAS

 

45.  DĖL DUJOTIEKIO TINKLŲ PARDAVIMO (T1-230) 
1 PRIEDAS  PRIEDAS 2  PRIEDAS 3

 

46.  DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEGYVENAMOJO PASTATO GALINIO PYLIMO G. 3, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS IR PAKEISTI PASTATO PASKIRTĮ (T1-259)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS


47.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-260)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS    3 PRIEDAS

 

48.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-347 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-265)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 

 

49. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-267)  
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

50.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-268)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS


51. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-275)
1 PRIEDAS 2 PRIEDASPAPILDOMŲ KLAUSMŲ DARBOTVARKĖ 

1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-281) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO (T1-282) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

3. DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-280) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

4. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS REGIONO ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE    (T1-283) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

 

INFORMACIJA

DĖL 2015 METŲ I-OJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO

INFORMACIJA APIE 2015 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, KOLEGIJOS IR MERO POTVARKIŲ BEI SAVIVALDYBĖS TARYBOS PROTOKOLINIŲ PAVEDIMŲ ĮGYVENDINIMĄ

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-266) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (T1-277)  
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS

DĖL PRIVALOMŲ ĮRENGTI AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTO NUSTATYMO SENAMIESČIO IR CENTRINĖJE MIESTO ZONOJE (T1-278)
PRIEDAS

DĖL UAB „MIESTO ENERGIJA“ KLAIPĖDOS MIESTO LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO (T1-279)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS

 

 

PROTOKOLAS 2015-09-24/25

 

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content