Pradžia
Lt En

2015-10-29

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO RUGSĖJO 29–30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (word.doc.)

 

 

1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-303) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS 9 PRIEDAS 10 PRIEDAS 11 PRIEDAS 12 PRIEDAS 13 PRIEDAS 14 PRIEDAS 15 PRIEDAS 16 PRIEDAS 17 PRIEDAS 18 PRIEDAS 19 PRIEDAS 20 PRIEDAS 21 PRIEDAS 22 PRIEDAS 23 PRIEDAS  24 PRIEDAS  25 PRIEDAS

 

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-302) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

3.  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO DALYVAVIMUI 2022 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS VEIKSMUOSE „EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ“ (T1-311) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

  

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-394 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ KLAIPĖDOS MIESTE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-293) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS   3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

5. DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-292) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

6. DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T1-309) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

7. DĖL PRIVALOMŲ ĮRENGTI AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTO NUSTATYMO SENAMIESČIO IR CENTRINĖJE MIESTO ZONOJE (T1-278) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

 

8. DĖL PAMIŠKĖS GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO IR ŠVYTURIO GATVĖS PAVADINIMO GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (T1-289) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

9. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-290) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

10. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „DU GAIDELIAI“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-291) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

11. DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-299) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

12. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (T1-287) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS 9 PRIEDAS

 

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-281 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, KURIŲ DIREKTORIAMS NUSTATOMI TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDAI IR JŲ DYDŽIAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-304)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINIMO (T1-284) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-36 „DĖL OLIMPINĖS PAMAINOS SPORTININKŲ FINANSAVIMO BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRE“ PAKEITIMO (T1-300) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (T1-277) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS

 

17. DĖL UAB „MIESTO ENERGIJA“ KLAIPĖDOS MIESTO LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO (T1-279) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS   9 PRIEDAS

 

18. DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATYRUSIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-295) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

19. DĖL ŠEIMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-297) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T2-425 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-306) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

21. DĖL PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KLAIPĖDOS MIESTE KVOTŲ PATVIRTINIMO (T1-305) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-288) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

23. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO (T1-294) 
PRIEDAS

  

24. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO (T1-296) 
PRIEDAS

 

25. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOJE NUSTATYMO (T1-285)  
PRIEDAS 

 

26. DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ATLIKTI JURIDINIO ASMENS DALYVIO KOMPETENCIJAI PRISKIRTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMĄ IR PAREIGŲ VYKDYMĄ ASOCIACIJOJE KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE (T1-301) 
PRIEDAS

 

27. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-50 „DĖL PROJEKTO „VISUOMENINIŲ RENGINIŲ INFRASTRUKTŪROS BUVUSIOJE PILIES TERITORIJOJE SUFORMAVIMAS: KLAIPĖDOS PILIES IR BASTIONŲ KOMPLEKSO RYTINĖS KURTINOS ATKŪRIMAS BEI ANTROJO PASAULINIO KARO LAIKŲ DAŽŲ (KURO) SANDĖLIO PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (T1-312) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS   4 PRIEDAS

 

28. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE (T1-313) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS    3 PRIEDAS

 

29. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-286)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

30. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-298)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

31. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-307) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

32. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T1-308) 
PRIEDAS

 

33. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-6 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-310) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

34. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-314)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

PAPILDOMAS KLAUSIMAS

DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-317) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

 

 

 

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2016 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (T1-315)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-316)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

PROTOKOLAS 2015-10-29 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content