Pradžia
Lt En

2015-11-26

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26-27 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (word.doc.)

 

 

1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-338) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS 9 PRIEDAS 10 PRIEDAS 11 PRIEDAS

 

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-334) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

3.  DĖL MIŠKO ŽEMĖS NAUDMENŲ PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS     (T1-329) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

4.  DĖL DARBO SUTARTIES SU P. MONTVYDU NUTRAUKIMO   (T1-330) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

5.  DĖL DARBO SUTARTIES SU R. GARUCKU NUTRAUKIMO   (T1-331) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

6.  DĖL A. ASTRAUSKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-339) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

7.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-316) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

8.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO   (T1-341) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

9.  DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS MENO TARYBĄ   (T1-332) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

10.  DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-321) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

11.  DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (T1-335) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

12.  DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T1-318)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

 

13.  DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-323) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

 

14.  DĖL 2016 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (T1-325)  
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

  

15.  DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2016 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO    (T1-315)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS   6 PRIEDAS 7 PRIEDAS  8 PRIEDAS

 

16.  DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖMS (T1-322) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

17.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-319)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS    4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

18.  DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MIESTO ENERGIJA“ 2014–2018 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO IR ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO LAIKOTARPIŲ SKAIČIAVIMO (T1-320)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS 9 PRIEDAS 10 PRIEDAS

19.  DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T1-326)
PRIEDAS

 

20.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T1-327)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

21.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO      (T1-328)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

22.  DĖL PRITARIMO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIES PROJEKTUI (T1-342) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

23.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO   (T1-333)
PRIEDAS

 

24.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-6 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-336)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

25.  DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO (T1-337)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

26.  DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-340)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

 

 

 

PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ

1.  DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-351) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

2.  DĖL DARBO SUTARTIES SU V. URBONIENE NUTRAUKIMO (T1-345)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS


3.  DĖL V. URBONIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-346)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS


4. DĖL R. MAŠURINIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-347)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

5. DĖL R. STIRBIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-343) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T1-348)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS


7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T1-349)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL PRITARIMO RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO MIESTO APYGARDOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI    (T1-324) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO (T1-344) 
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VSARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-36 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-350)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

 PROTOKOLAS 2015-11-26

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading