Pradžia
Lt En

2015-12-22

 MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22-23 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (word.doc.)

 

1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (T1-358)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS 9 PRIEDAS 10 PRIEDAS 11 PRIEDAS 12 PRIEDAS 13 PRIEDAS 14 PRIEDAS 15 PRIEDAS 16 PRIEDAS 17 PRIEDAS 18 PRIEDAS 19 PRIEDAS 20 PRIEDAS 21 PRIEDAS 22 PRIEDAS 23 PRIEDAS 24 PRIEDAS 25 PRIEDAS 26 PRIEDAS 27 PRIEDAS 28 PRIEDAS 29 PRIEDAS 30 PRIEDAS 31 PRIEDAS 32 PRIEDAS 33 PRIEDAS  34 PRIEDAS  35 PRIEDAS

 

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-360)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

3.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. 312 „DĖL FINANSAVIMO IŠ PRIVATIZAVIMO FONDO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS   (T1-370)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

4.  DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO SAVIVALDYBĖS PASKOLOMS REFINANSUOTI    (T1-390)  
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

5.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KAPINIŲ STATUSO   (T1-352)  
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

6.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KAPINIŲ SĄRAŠO SKELBIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T1-380)   
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS


7.   DĖL PRAŠYMO PAIMTI VISUOMENĖS POREIKIAMS DALĮ ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOJE, DANĖS G. 6, KADASTRO NR. 2101/0003: 259, PATEIKIMO   (T1-377)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

8.  DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO   (T1-383)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

9.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VSARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-36 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-350) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

10.  DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-368)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

11.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-217 „DĖL KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-379)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

12.  DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T1-374)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

13.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-376)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 

 

14.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-221 „DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS APTARNAVIMO TERITORIJŲ PRISKYRIMO“ PAKEITIMO   (T1-375)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

15.  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, ŪKIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SUTARČIAI (T1-364)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

 

16.  DĖL VIDUTINĖS ATLYGINTINOS MOKYKLOS ŪKIO LĖŠŲ KAINOS UŽ MOKINIUS, BESIMOKANČIUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, NUSTATYMO   (T1-369)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

17.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (T1-355)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

18.  DĖL PRITARIMO RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO MIESTO APYGARDOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI  (T1-381)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

19.  DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „PIETŲ BALTIJOS KRANTAS – ILGALAIKIŲ LAIVYBOS KRYPČIŲ TARP ŠALIŲ KŪRIMAS MARRIAGE BENDRADARBIAVIMO TINKLŲ PAGRINDU“ PARTNERIO TEISĖMIS    (T1-389)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

20.  DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATLANTO“ FUTBOLO KLUBO IR LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS „ŽALGIRIS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-362)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

21.  DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS PIRMININKO PATVIRTINIMO   (T1-353)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

22.  DĖL ROMUALDO IGNO BLOŠKIO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE (T1-365)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS


23.  DĖL IEVOS SIMONAITYTĖS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE (T1-366)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

24.  DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T1-387)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

25.  DĖL STEBĖTOJŲ SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS   (T1-393)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

26.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2016 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (T1-357)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

27.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO   (T1-384)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS


28.   DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO   (T1-385)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

29.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO  14 D.  SPRENDIMO NR. T2-63 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO 2014–2020 METŲ INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO   (T1-391)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS


30.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MAŽINIMO    (T1-359)  
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS


31.  DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO (T1-344) 
PRIEDAS

 

32.  DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO   (T1-361)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS    5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS

 

33.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-132 „DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-356)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 

 

34.  DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS   (T1-382)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS   7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS

 

35.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO  (T1-371) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS


36.  DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO   (T1-372)  
PRIEDAS

 

37.  DĖL ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-363)
PRIEDAS

 

38.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-367)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

39.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO   (T1-373)  
PRIEDAS

 

40.  DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS   (T1-378)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

41.  DĖL LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ PIRKIMO   (T1-386)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

 

42.  DĖL PRITARIMO KONCESIJOS SUTARČIAI DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO IR VYKDYMO    (T1-388)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

 

43.  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI   (T1-392)

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-394)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   

DĖL PRITARIMO RUSIJOS FEDERACIJOS KARALIAUČIAUS MIESTO APYGARDOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI   (T1-354) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

INFORMACIJA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 2 DALIES IR 7 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO

 

 

PROTOKOLAS

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading