Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2017-01-26

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 26–27 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.  DĖL LEONIDO DONSKIO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE   (T1-356)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-274 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO         (T1-355)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

3.  DĖL KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PASKYRIMO VYKDYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS   (T1-14)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

4.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-352 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-20)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

5.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-264 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“PAKEITIMO   (T1-12)  
PRIEDAS

6.  DĖL PRIEMOKOS SKYRIMO IRENAI VALIUKIENEI   (T1-2)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

7.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-289 „DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGŲ VADOVAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO  (T1-21)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

8.  DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „MOTERYS IR VAIKAI – SAUGŪS SAVO MIESTE“   (T1-1)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

9.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-188 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T1-9)

10.  DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO    (T1-19)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

11.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SANITARIJOS IR HIGIENOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO   (T1-348)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS    11 PRIEDAS

12.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-263 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-6)

13.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-239 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T1-7)

14.  DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TURIZMO INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS IR PRITAIKYMAS NEĮGALIŲJŲ POREIKIAMS PIETVAKARINĖJE KLAIPĖDOS REGIONO DALYJE“ ĮGYVENDINIMUI   (T1-15)  
PRIEDAS

15.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ SUMAŽINIMO  (T1-22) 
PRIEDAS

16.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. vAsArIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-23 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2015–2017 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ   (T1-3)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

17.  DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO SU NERINGOS SAVIVALDYBE PASIRAŠYMUI   (T1-16)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

18.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-355 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-17)  
PRIEDAS

19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-251 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ ĮVERTINIMO METODIKOS IR KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ ĮVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T1-23)
PRIEDAS

20.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-203 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-8)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

21.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-47 „DĖL LAUKO APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PAKEITIMO (T1-5)

22.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO  (T1-10) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

23.  DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS         (T1-11)

24.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO   (T1-13)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

25.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO   (T1-18)   
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS
 

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL UAB „MIESTO ENERGIJA“ KLAIPĖDOS MIESTO LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE TIEKIAMOS ŠILUMOS PERSKAIČIUOTŲ BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ ANTRIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO  (T1-354) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS    3 PRIEDAS

DĖL PATALPŲ TILTŲ G. 8, KLAIPĖDOJE, SKYRIMO SEIMO NARIUI ALGIMANTUI KIRKUČIUI  (T1-357)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS    4 PRIEDAS 

DĖL PATALPŲ LIEPOJOS G. 10A-6, KLAIPĖDOJE, SKYRIMO SEIMO NARIUI NAGLIUI PUTEIKIUI   (T1-4)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS    4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-24)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-25)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2 196 „DĖL REPREZENTACINIO KLAIPĖDOS MIESTO FESTIVALIO STATUSO SUTEIKIMO IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-26)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

PROTOKOLAS 2017-01-26

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams