Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2017-02-23

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23–24 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

 

1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (T1-30) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS   4 PRIEDAS  5 PRIEDAS    6 PRIEDAS  7 PRIEDAS

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (T1-28) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

3.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (T1-29) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

4.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-42) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS    3 PRIEDAS

5.  DĖL L. ŠESKE SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-50) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

6.  DĖL TVENKINIO IR PARKO PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (T1-37) 
PRIEDAS

7.  DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (T1-49) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

8.  DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI KLAIPĖDOS MIESTE“ (T1-48) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  

9.  DĖL VŠĮ KLAIPĖDOS MIESTO STOMATOLOGIJOS POLIKLINIKOS REORGANIZAVIMO (T1-27) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

10.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO     (T1-38) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

11.  DĖL PRITARIMO PROJEKTO „LAIKINO APNAKVINDINIMO NAMŲ STEIGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-46) 
PRIEDAS

12.  DĖL PRITARIMO PROJEKTO „LAIKINO APGYVENDINIMO NAMŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS (ŠILUTĖS PL. 8)“ ĮGYVENDINIMUI (T1-47) 
PRIEDAS

13.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IKI 2020 METŲ PLANUOJAMŲ ĮRENGTI VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PLANO PATVIRTINIMO (T1-45)  
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

14.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (T1-35) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

15.  DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-36) 
PRIEDAS

16.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-25) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

17.  DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-31) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

18.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-232 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PAKEITIMO (T1-32) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

19.  DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-33) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

20.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIES PARDAVIMO (T1-34) 
PRIEDAS

21.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (T1-41) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

22.  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS 2017–2030 METŲ STRATEGIJAI (T1-40) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

23.  DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDA – 2022 M. EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ“ ĮSTEIGIMUI (T1-39) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

24.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO   (T1-24)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS    6 PRIEDAS  7 PRIEDAS

25.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2 196 „DĖL REPREZENTACINIO KLAIPĖDOS MIESTO FESTIVALIO STATUSO SUTEIKIMO IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-26)  
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS     4 PRIEDAS  5 PRIEDAS 

 

 

 

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ

 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAIŠKAI „SUSITIKIMŲ VIETA“ 2022 METŲ EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖS VARDUI GAUTI      (T1-57) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS (T1-56)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-98 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-51)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-58) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

 

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-207 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-52)                      1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-142 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-53) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ (T1-54) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-55) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SKIRTI TIKSLINIŲ LĖŠŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE AR SAVIVALDYBĖS VALDOMUOSE SKLYPUOSE ESANČIAI SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRAI, PASIŪLYMŲ TEIKIMO, VERTINIMO, PRIPAŽINIMO TINKAMAIS ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-43) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS     4 PRIEDAS

DĖL PRIVAŽIAVIMO PRIE JŪROS KRANTO PAJŪRIO JUOSTOJE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-44) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS    3 PRIEDAS

 

 

 

 

INFORMACIJA


DĖL NUSIŠALINIMO

DĖL INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ATASKAITOS UŽ 2016 M.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 18 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-05-29 SPRENDIMU NR. T2-223, PAKEITIMO

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ , JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PRISKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS , SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PASKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU , PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-29 SPRENDIMU NR. T2-278 , PAKEITIMO

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T2-4 "DĖL SENIŪNAITIJŲ SUDARYMO" PAKEITIMO 

 

 

 

 

PROTOKOLAS 2017-02-23


Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams