Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2017-03-30

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30–31 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1.  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS BEI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS ATASKAITOMS (T1-68)

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-290 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-72)      
1 PRIEDAS     2 PRIEDAS  3 PRIEDAS    4 PRIEDAS

3.  DĖL PRIVAŽIAVIMO PRIE JŪROS KRANTO PAJŪRIO JUOSTOJE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-64) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS    3 PRIEDAS

4.  DĖL KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ (T1-54) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS      3 PRIEDAS

5.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T1-60) 
PRIEDAS

6.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-65) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS     3 PRIEDAS

7.  DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-67) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS     3 PRIEDAS     4 PRIEDAS

8.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS DALININKO KAPITALO DIDINIMO (T1-73) 
PRIEDAS

9.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-232 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PAKEITIMO (T1-76) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

10.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS DAIVOS ČEPORIŪTĖS KVALIFIKACINĖS KLASĖS IR VIENKARTINIO PRIEDO SKYRIMO (T1-85) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

11.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-69) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

12.  DĖL FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SKIRTI TIKSLINIŲ LĖŠŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIAI VIEŠAI SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRAI, PASIŪLYMŲ TEIKIMO, VERTINIMO, PRIPAŽINIMO TINKAMAIS ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-81) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

13.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-207 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-52) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

14.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-142 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-53) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

15.  DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-55) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

16.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-298 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-70) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS     4 PRIEDAS

17.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-125 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DIREKTORIŲ SKYRIMO VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ VYRESNIAISIAIS VYKDYTOJAIS AR ADMINISTRATORIAIS“ PAKEITIMO (T1-80) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

18.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-89 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-66) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

19.  DĖL SOCIALINIO GLOBĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-71) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

20.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2 338 „DĖL STEBĖTOJŲ SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS“ PAKEITIMO    (T1-82) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

21.  DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO IR INVESTICIJŲ SKATINIMO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-75) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS     3 PRIEDAS    4 PRIEDAS       5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

22.  DĖL LANKYTINOS VIETOS PAVADINIMO PATVIRTINIMO (T1-79) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

23.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-278 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO (T1-59) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

24.  DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-61) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

25.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-62) 
PRIEDAS

26.  DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-63) 
PRIEDAS

27.  INFORMACIJOS APIE KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪSŲ UOSTO IR KLAIPĖDOS MIESTO BENDRŲJŲ PLANŲ DERINIMO EIGĄ IŠKLAUSYMAS. PRANEŠĖJAS R. MASIULIS. (NUMATOMAS LAIKAS – 11.00 VAL.)  
PRIEDAS 

  

SPRENDIMO PROJEKTAS TEIKIAMAS TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ

DĖL A. KANIAVOS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS VLADO KNAŠIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-87) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL PRITARIMO SUSITARIMO „DĖL 2007 M. LIEPOS 9 D. KONCESIJOS SUTARTIES NR. J4-831 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS OPERATORIAUS FUNKCIJŲ PERDAVIMO IR VYKDYMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTUI (T1-74) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS      4 PRIEDAS

DĖL KLASIŲ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (T1-77) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS       4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-78) 
1 PRIEDAS 2 PREIDAS 3 PRIEDAS       4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO    (T1-83) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS    3 PRIEDAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO STOMATOLOGIJOS POLIKLINIKOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO    (T1-84) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS     4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-86) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ (T1-88) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

 

 

INFORMACIJA

DĖL FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PATEIKIMO

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-31 SPENDIMO NR. T2-209 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-31 SPRENDIMO NR. T2-91 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

 

 

 2017-03-30 PROTOKOLAS

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams