Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2017-04-27

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27–28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-290 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-104)

2.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-96)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

3.  DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (T1-113) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

4.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-103) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS    5 PRIEDAS

5.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO    (T1-83) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

6.  DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO STOMATOLOGIJOS POLIKLINIKOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO           (T1-84) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS        5 PRIEDAS   6 PRIEDAS

7.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2 338 „DĖL STEBĖTOJŲ SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS“ PAKEITIMO     (T1-82) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS    5 PRIEDAS

8.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-106) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS           4 PRIEDAS  5 PRIEDAS   6 PRIEDAS   7 PRIEDAS   8 PRIEDAS

9.  DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (T1-105) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

10.  DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (T1-112)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

11.  DĖL LEDO RITULIO TURNYRO „BALTIJOS IŠŠŪKIO TAURĖ – 2017“ VYKDYMO KLAIPĖDOJE PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO         (T1-107) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

12.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-90 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO ASMENIMS, NEPAJĖGIANTIEMS MAITINTIS SAVO NAMUOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO      (T1-89) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

13.  DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „JUNGTINIO KOMPETENCIJŲ CENTRO SUKŪRIMAS IR IŠMANIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS TEIKIMAS“ (T1-93)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

14.  DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO     (T1-86) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS      

15.  DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ     (T1-88) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS        3 PRIEDAS   4 PRIEDAS

16.  DĖL 2018 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (T1-90) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

17.  DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADO MUGĖJE DALYVAUSIANČIUS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS (T1-91) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

18.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-94) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS   3 PRIEDAS   4 PRIEDAS 

19.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-239 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    (T1-95)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

20.  DĖL PRITARIMO SUSITARIMO „DĖL 2007 M. LIEPOS 9 D. KONCESIJOS SUTARTIES NR. J4-831 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS OPERATORIAUS FUNKCIJŲ PERDAVIMO IR VYKDYMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTUI           (T1-74) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

21.  DĖL KONCESIJOS MOKESČIO UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO              (T1-97)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

22.  DĖL PRIVAŽIAVIMO PRIE JŪROS KRANTO PAJŪRIO JUOSTOJE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO    (T1-64) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

23.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-356 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS“ PAKEITIMO (T1-92) 
PRIEDAS

24.  DĖL KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ     (T1-54) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS   3 PRIEDAS   4 PRIEDAS

25.  DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIES PARDAVIMO (T1-98)
PRIEDAS

26.  DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNOKULTŪROS CENTRUI (T1-99)
PRIEDAS

27.  DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO           (T1-108) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS

28.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-38 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO     (T1-109)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS       4 PRIEDAS

29.  DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO    (T1-110)
PRIEDAS

30.  DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO       (T1-111)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-01-30 ĮSAKYMO NR. AD1-312 1 PUNKTU PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO (T1-100)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-101)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-102)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS   4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS

DĖL NAUDOJIMOSI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOMIS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖMIS TVARKOS NUSTATYMO (T1-114)
PRIEDAS

DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (T1-115)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-246 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-116)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T1-117)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 

 

 

 

 

 2017-04-27 PROTOKOLAS

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams