Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2017-06-29

 

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29–30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS ATASKAITAI (T1-156) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   3 PRIEDAS      4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-159) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

3. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI    (T1-149) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS     3 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-4 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-151) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

5. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO  (T1-146)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-43 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-152) 
PRIEDAS

7. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO (T1-157) 
PRIEDAS

8. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĘ „SPORTININKŲ VAISTINĖ“ (T1-170) 
PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO   (T1-162) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-158) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS

11. DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-163) 
PRIEDAS

12. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS (T1-165) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

13. DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ RIBOJIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE (T1-161) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-98 „DĖL PRIVAŽIAVIMO PRIE JŪROS KRANTO PAJŪRIO JUOSTOJE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T1-160)  
1 PRIEDAS      2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-166)
1 PRIEDAS      2 PRIEDAS

16. DĖL PETRO TARASENKOS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE (T1-150) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-167) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS      4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

18. DĖL PRITARIMO PRANCŪZIJOS AMBASADOS LIETUVOJE, KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (T1-169) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

19. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DALYVAVIMUI PROJEKTE PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 M. INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMĄ (T1-164) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-153) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS      3 PRIEDAS

21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-154) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

22. DĖL DARBO SUTARTIES SU R. SINDARIENE NUTRAUKIMO (T1-168) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

23. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-99 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-171) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS     3 PRIEDAS

 

 

SPRENDIMO PROJEKTAS TEIKIAMAS TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2 338 „DĖL STEBĖTOJŲ SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS“ PAKEITIMO (T1-173)
PRIEDAS

 

 

 

 

INFORMACIJA

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TEIKIMAS NR. (5.1.)-TR-56

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE REIKALAVIMAS NR. (5.1.)-TR-57

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TEIKIMAS NR. (5.1.)-TR-69

 

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI 

DĖL PRITARIMO XI PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ ORGANIZAVIMUI 2021 METAIS KLAIPĖDOS MIESTE
 (T1-155) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS VARIANTUI (TERITORIJOS RAIDOS ALTERNATYVAI) (T1-172) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS



PROTOKOLAS 2017-06-29


Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams